บ้าน 5 ลักษณะที่อยู่อาศัยแล้วชีวิตดี มีโชคลาภ มีกิน มีใช้ไม่ข า ดมือ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การจัดบ้านให้เงินไหลมาเทมากับบทความ บ้าน 5 ลักษณะที่อยู่อาศัยแล้วชีวิตดี มีโชคลาภ มีกิน มีใช้ไม่ข า ดมือ ไปดูกันว่าจะต้องจัดบ้านอย่ างไรให้ส่ งเสริมการงาน การเงินให้กับเราได้อีกด้วย

1 บันไดบ้ า นจะต้องมีจำนวน 2 ชั้นและบันไดบ้ า นให้ดีจะต้องเป็นเลขคี่ จะช่วยเสริมความเป็น มง ค ล และสำหรับตำแหน่งของบันไดนั้นควรมีการสร้างให้อยู่ชิด กับตัวผนังในด้านใดด้านห นึ่ งของตัวบ้ า น จะไม่ให้วางลอยๆอยู่ตรงกลาง

2 อยู่แล้วจะทำให้มีเงิน มีทอง มีความเฟื่อง ฟู สำหรับบ้ า นที่จะเป็นลักษณะตอนย าวหรือจะเป็นลักษณะรูปทรงของสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะเรียกได้ว่าเป็นลักษณะของบ้ า นพื้นที่ที่ฮวง จุ้ยที่ดีมากๆอยู่แล้วจะมีแต่สิ่งที่ดี มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป จะช่วยให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเงิน มีความมั่นคงมั่งคั่ง มีความสุขสำหรับการใช้ชีวิตให้กับสมาชิกทุกๆท่านที่อาศัยอยู่ในบ้ า นหลังเดียวกัน

3 ในส่วนของประตูบ้ า นจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมโชค บ้ า นที่มีประตูทางเข้าออ กอยู่ซ้ายมือของตัวบ้ า นนั้น ในเรื่องของความ เชื่อฮวงจุ้ยว่ากันว่าจะเป็นตำแหน่งที่ดีเป็นตำแหน่ง จะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของโชค ล า ภทำให้มีแต่โชคที่ดีวิ่งเข้าหาอยู่เสมอ

4 บริเวณทางเดินเข้าตัวบ้ า นจะต้องเป็นพื้นที่ราบที่จะต้องต่อเนื่องกันเป็นแผ่นเดียวกัน นั่นหมายความว่าจะทำให้สมาชิกที่อยู่ภายในบ้ า นนั้น มีความรักใคร่มีความกลมเกลียวกัน จะไม่มีปัญหาที่จะทำให้เกิดเป็นความแ ต ก แ ย ก อยู่ร่วมกันได้อย่ างมีความสุข มีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน

5 ความร่มรื่นความเขียวชอุ่มของต้นไม้ อยู่แล้วจะทำให้มีความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป หาต้นไม้มาปลูกให้ความร่มรื่น จะให้ดี ก็ให้เลือ กต้นไม้ม ง ค ลที่จะช่วยเสริมโชคเสริมล า ภเสริมความเป็น มง คลที่ดีเข้ามา บ้ า นที่เต็มไปด้วยต้นไม้ จะได้รับพลังงานที่ดีในหน้าที่การงานและการเงิน มีความก้าวหน้าอยู่ตลอ ดเวลา

และหากปลูกต้นไม้นั้น ก็ควรที่จะรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้เจริญเติบโต

ที่มา GHBank, hostingrc