บ้าน 7 ลักษณะ ที่อยู่แล้วความจนวิ่งเข้าหา

วันนี้เราจะพาคุณไปดูลักษณะบ้านที่อยู่แล้วชีวิตไม่มีวันพบเจอ กับความร่ำร ว ย กับ บ้าน 7 ลักษณะ ที่อยู่แล้วความจนวิ่งเข้าหา ไปดูกันว่าบ้านลักษณะแบบไหนที่อยู่แล้วชีวิตมีแต่ความลำบาก

ความฝันของใครหลายๆ คน ก็มักที่จะอย ากมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง บ้านที่ดี อยู่แล้วมีค ว า มสุ ขนั้น ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหลังใหญ่โต แต่จะต้องเป็นบ้ านที่มีความน่าอยู่ และถูกต้องต ามหลักของฮวงจุ้ย หากบ้านของเราไม่ดี ไม่ถูกต ามหลักของฮวงจุ้ยนั้น ก็จะทำให้เจ้าของบ้าน และผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน ทำอะไรก็ติดขัด ไม่มีเงินทองเข้ามา เราลองมาดูว่า บ้านทั้ง 7 ลักษณะนี้ ที่อยู่แล้วจนจะเป็นอย่ างไร

1 ประตูเข้าบ้าน มีความแคบ ถ้าอย ากให้เงินทองเข้ามาเยอะๆ ประตูเข้าทางบ้ านจะต้องสะอาด และมีความกว้าง ไม่ควรหาอะไรมาว างบังประตูของเรา

2 สภาพแวดล้อมของตัวบ้าน และรอบบ้าน มีความรก และส ก ป ร กไม่น่าอยู่ สภาพแวดล้อมที่ดี จะต้องสะอาด ปลอ ดโปร่ง โล่งสบาย ควรที่จะหาเวลา จัดบ้าน ปัดกวาดเช็ดถู เพื่อที่จะได้ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในครอบครัว เข้ามาในบ้าน หากปล่อยทิ้งเอาไว้ให้ส ก ป ร ก จะเสียทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

3 ตัวบ้านที่อยู่ต่ำกว่าพื้นถนน หรือสูงกว่าถนน ต ามหลักของฮวงจุ้ย หากพื้นถนนสูง หรือต่ำจนเกินไป จะทำให้โชคเข้าม าหาตัวบ้านไม่ได้ แต่ก็มีวิธีแก้ นั่นคือหากถนนต่ำ ก็ให้แก้ไขด้วยการเปิดร้ านหน้าบ้านให้กว้าง เพื่อพร้อมที่จะรับเงินรับทองใ ห้ไหลเข้ามาในบ้านของเรา

4 มีสะพานตัดตัวบ้าน หากตัวบ้านของเราโ ดนสะพานบังหน้าบ้าน นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกหลัก และไม่เหมาะ หากใครจะซื้ อบ้าน ควรสังเกตดูด้วยว่า มีสะพาน หรือมีอะไรมาบดบังบ ริเวณหน้าบ้านของเราไหม

5 ตัวบ้านที่มีประตู หรือจำนวนหน้าต่ างเยอะจนเกินไป เชื่อว่าจะทำให้เงินทองที่มีอยู่ในบ้าน ไหลออ กนอ กบ้านได้ง่ายๆ วิธีแก้ก็ให้หาอะไรมาปิด โดยเฉพาะบานที่ไม่จำเป็น ก็ให้หาอะไรมาบังเอาไว้

6 รั้วบ้านอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำไป แม้บ้านจะสวย อย ากจะโชว์ตัวบ้านของเรา แต่ต ามหลักฮวงจุ้ยที่ดีนั้น ไม่ค่อยถูกนะ เพราะจะทำให้เงินทองเก็บไม่อยู่ ไหลออ กนอ กบ้านได้ง่ายๆ

7 บ้านที่มีประตูแล้วเปิดมาเจอ กับบันได ต ามหลักของคว ามเชื่อฮวงจุ้ยนั้น เชื่อว่าจะทำให้เงินทองที่มีอยู่ในบ้าน รั่วไหลออ กจากกระเป๋า เงินไม่เข้า และที่สำคัญไม่ดีต่อสุขภาพด้วย

ให้ทุกท่านลองสังเกตบ้านของตัวเองดู หากตรงกับ 7 ข้อของลักษณะบ้ านที่เรากล่าวมานี้ หากแก้ไขได้ให้รีบแก้ไข เพราะบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะใส่ใจ และจัดให้ถูกต้องต ามหลักความเชื่อของฮวงจุ้ย เพื่อสิ่งที่ดีจะได้เข้ามาหาตัวคุณ และผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน

ที่มา sit-smiling