ประหยัดขึ้นเยอะ 4 ขั้นตอนซ่อมพัดลมไม่หมุน ไมแรง ไม่เย็นด้วยตัวเองได้

เมื่อบ้านเราเข้าสู่หน้าร้อนอย่ า งเป็นทางการบ้างบ้านก็เลือ กที่จะใช้แอร์เพื่อทำความเย็นให้กับคนในครอบครัว แต่บ้างบ้านก็มีกำลังซื้ อแอร์ไม่พอ จึงเลือ กใช้พัดลมกันเป็นส่วน มาก และก็มักจะพบกับปัญหาที่ว่า พัดลมไม่หมุน หมุนช้า ลมไม่เย็น ทำให้เปลืองค่าไฟเข้าไปอีก แต่วันนี้ปัญหาของคุณเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่คุณทำต ามขั้นตอนที่เรากำลังจะแนะนำคุณนี้ กับบทความประหยัดขึ้นเยอะ 4 ขั้นตอนซ่อมพัดลมไม่หมุน ไมแรง ไม่เย็นด้วยตัวเองได้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ า งไรบ้างเพื่อให้พัดลมของคุณหมุนแรงและเย็น ที่สำคัยประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย

สำหรับบ้ า นไหนที่มักจะเจอกับปัญหาของพัดลม ที่เป็นตัวช่วยในการให้ความเย็นในบ้ า น พัดลมเสียมีใบพัดที่ไม่หมุน หรือมีการหมุนช้ากว่าปกติ ซึ่งโดยส่วน มากแล้วมักจะเกิดจาก ตัวคาปาซิเตอร์หรือที่บางคนเรียกว่าแคป มีอาการเสียหรือมีประสิทธิภาพการทำงานที่น้อยลงไปจากเดิม โดยเจ้าตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ด้านในของพัดลมปกติทั่วไป

พัดลมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกบ้ า นมีกันอยู่แล้ว ให้ลมความเย็น ระบายอากาศ หากพัดลมไม่ทำงาน สาเหตุหลักๆก็จะมีอยู่ 2 ข้อ นั่นก็คือตัวมอเตอร์เสียกับตัวแคปเสีย และซึ่งปัญหาเหล่านี้เราสามารถแก้ไขได้เอง ลงมือซ่อมเองได้อย่ า งง่ายๆโดยไม่ต้อง

ไปถึงมือช่างแต่อย่ า งใดให้เสียเงินทองจำนวน มาก เพราะขั้นตอนการทำ การซ่อมเองนั้นง่ายมากๆ แต่ต้องอาศัยอุปกรณ์นิดหน่อยเท่านั้น เราต ามมาดูอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมและลงมือในการซ่อมพัดลมด้วยตัวเองได้ง่ายด้านล่างนี้กันเลย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 คาปาซิเตอร์

2 ไขควง

3 หัวแร้ง

4 ตะกั่วบัด กรี

5 คีมตัด

ขั้นตอนวิธีทำ

1 พัดลมที่หมุนช้าไม่หมุน ให้เราเริ่มต้นจากการแกะพัดลมออ กโดยให้ใช้ไขควงขันน๊อตที่ติดอยู่ออ กมาแล้วทำการแกะออ ก โดยตัวคาปาซิเตอร์หรือตัวแคปนั้นจะอยู่ที่ฐานพื้นของพัดลมหรือบริเวณด้านหลัง

2 ถอ ดตัวแคปออ กมาโดย ไปบัด กรี ก่อนที่เราจะทำการถอ ดสังเกตก่อนว่าสายขั้วด้านซ้ายกับด้านขวามีการต่อเชื่อมกันเอาไว้อย่ า งไร หรือถ่ายรูปเอาไว้เพื่อที่จะตอนประกอบจะได้กลับมาต่อได้อย่ า งถูกต้อง ไม่ต่อผิดขั้ว

3 วิธีการเช็คว่าตัวคาปาซิเตอร์หรือตัวแคปเสีย โดยจะใช้เป็นเครื่องวัดไฟ โดยค่าปกติแล้วจะอยู่ที่ 1.5 uf

4 ถ้าได้ทำการใช้เครื่องวัดไฟวัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนในการใส่ตัวคาปาซิเตอร์ใหม่เข้าไปแทนที่ โดยให้ใช้บัด กรีเชื่อมเข้ากับสายเดิมที่ถอ ดออ กไปทั้งสองข้าง จากนั้นให้ทำการประกอบฝาฐานพัดลมเข้าที่เดิมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ด้วยขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซ่อมพัดลมนี้ วิธีการซ่อมสำหรับตัวคาปาซิเตอร์หรือตัวแคปเสียเราสามารถซ่อมได้เองโดยที่ไม่ต้องยกพัดลมไปที่ร้านซ่อม แล้วสำหรับตัวคาปาซิเตอร์นี้หาซื้ อได้ต ามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปมีร า ค าที่ไม่แพง แต่ก่อนที่จะซื้ อนั้นให้ลองตรวจเช็คให้ดี

ก่อนว่าตัวเก่ามีค่าไฟฟ้าอยู่ที่เท่าไหร่จะได้ซื้ อตัวใหม่มาเปลี่ยนให้ตรงกันได้ ในทุกๆขั้นตอนของการซ่อมพัดลมหรือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ นั้นจะต้องถอ ดปลั๊กพัดลมออ กก่อน เพื่อความปลอ ด ภั ยของตัวคุณเอง ลองนำวิธีนี้ไปทำต ามกันดูได้ เป็นวิธีการซ่อมที่ง่ายๆ จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าค่าซ่อมไปได้มากเลยล่ะ

ที่มา postsod