ประหยัดได้เยอะ 10 วิ ธีซักผ้าหมองให้กลับมาข า วเหมือนใหม่ แม่บ้านหลายคนไม่เคยรู้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการซักผ้าหมอง ให้กลับมา ข า ว เหมือนใหม่ กับ ประหยัดได้เยอะ 10 วิ ธีซักผ้าหมองให้กลับมาข า วเหมือนใหม่ แม่บ้านหลายคนไม่เคยรู้ ไปดูกันว่าจะมีวิธีการซักอย่ าง ไร บ้าง เพื่อให้คุณมีผ้าข า วที่ดูสะอาดต า

เรื่องงานบ้านอ ย่ า งการซักผ้านั้นหากเราใส่ใจให้ดีจะทำให้เสื้อผ้าของเราดูใหม่อยู่ได้นานเสมอ ไม่เก่าหรือดูหมองเร็วจนเกินไป เมื่อไม่ต้องซื้ อเสื้อผ้าใหม่ๆก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้ไม่น้อยทีเดียว วันนี้เราเอาวิธีการซักผ้าแบบเด็ดๆมาฝากกัน ช่วยเปลี่ยนผ้าหมองเก่าให้กลายเป็นเสื้อผ้าใหม่ได้ อ ย่ า งง่ายดาย มีวิธีอะไรบ้างไปชมกัน

1 น้ำซาวข้าว

สำหรับน้ำซาวข้าวที่เรามักเททิ้งกันทุกครั้งที่หุงข้าวนี้สามารถนำกลับมาใช้ซักผ้าข า วได้อ ย่ า งดี ช่วยให้ผ้าข า วที่เริ่มหมองกลับมาข า วสะอาดได้อีกครั้ง วิธีคือให้นำน้ำซาวข้าวแช่ผ้าทิ้งไว้ 5 นาที จากนั้นจึงนำไปซักต ามปกติ เสื้อผ้าจะกลับมาข า วสะอาดได้เหมือนผ้าใหม่อีกครั้ง

2 น้ำส้มสายชู

หลังจากที่เราซักผ้าข า วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้น้ำส้มสายชู 1 ถ้วยตวง ผสมกับน้ำเปล่าแล้วนำผ้าข า วลงแช่ก่อนบิดให้แห้งแล้วนำไปต ากแดด วิธีนี้จะทำให้ผ้าของเรากลับมาข า วได้เหมือนใหม่แถมไม่มีกลิ่นอับอีกด้วย

3 น้ำมะนาว

ความเปรี้ยวและกรดจากมะนาวสามารถช่วยให้ผ้าสะอาดได้แถมยังช่วยให้เสื้อผ้ากลับมาสดใสได้อีกครั้ง เพียงผสมน้ำมะนาว 1/2 ถ้วยผสมกับน้ำย าซักผ้า จากนั้นให้ผสมน้ำให้เข้ากันแล้วนำเสื้อลงแช่ทิ้งไว้ 1 ชั่ วโมง หรือ 1 คืน จากนั้นจึงนำไปซักต ามปกติได้เลย

4 ไ ฮโ ด รเ จนเปอร์ออ กไซด์

เป็นสูตรสำหรับผ้าข า วที่เลอะและซักออ กย า ก ให้ใช้น้ำย าซักผ้าผสมกับ ไฮโดรเจนเปอร์ออ กไซด์ 1/2 ถ้วย กับโซดา 1/2 ถ้วย และน้ำเปล่า ผสมทั้งหมดแล้วนำมาซักผ้าข า ว วิธีนี้จะช่วยให้คราบเลอะที่ซักออ กย าก

5 น้ำ ย าล้างจานกับไฮโดรเจนเปอร์ออ กไซด์

ให้ผสมไฮ โ ด รเจนเปอร์ออ กไซด์ 2 ส่วนต่อ น้ำย าล้างจาน 1 ส่วน แล้วนำมาเทในจุดที่เป็นคราบเลอะจากนั้นใช้แปรงสีฟั นเก่าขัดเบาๆ จนกว่าคราบสกปรกจะห า ยไป จากนั้นใช้น้ำร้อนราดลงไปเล็กน้อย จะทำให้คราบไขมันหลุดออ กอ ย่ า ง ง่ายดาย

6 ส า ร ฟ อ กข า ว

ส า รฟ อ กข า วหรือคลอรีน Bleach สามารถนำมาซักผ้าให้สะอาดได้ โดยนำมาผสมกับน้ำเปล่าพร้อมซักผ้าต ามขั้นตอนที่อธิบายเอาไว้ แล้วแช่ผ้าข า วเอาไว้ 15 นาที จากนั้นจึงนำไปซักต ามปกติ คราบที่ซักออ กย า กก็จะหลุดออ กง่ายขึ้นกว่าเดิม

7 แ อ ม โ ม เ นี ย

เราสามารถนำแอมโมเนียมาใช้ซักผ้าให้ข า วสะอาดได้มากขึ้น โดยให้ผสมแอมโมเนียกับน้ำเปล่าเจือจาง แล้วนำไปใช้ซักผ้าข า วพร้อมกับผงซักฟอ กได้ต ามปกติ แต่การผสมนั้นไม่ควรผสมแอมโมเนียกับผงซักฟอ กโดยตรง ควรเจือจางน้ำด้วย เพราะส า รแอมโมเนียอาจทำให้เสื้อผ้าเสียห า ยได้

8 ก ร ด ซ า ลิ ก

ก ร ดซ า ลิ กสามารถทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เลอะอ ย่ าง เช่นพวกคราบสนิมได้ดี เพียงผสมกรดซาลิซิลิค 1 ช้อนโต๊ะ กับน้ำอุ่น 1 ถ้วย จากนั้นให้ทาลงจุดที่เลอะแล้วขยี้ผ้าเบาๆด้วยแปรง หากยังไม่สะอาดหมดจดให้ใช้แอมโมเนียทำซ้ำอีกครั้งหนึ่ง จะทำให้เสื้อผ้ากลับมาสะอาดได้เหมือนของใหม่ แต่วิธีนี้ควรใช้ถุงมือ

9 เบกกิ้งโซดา

เป็นไอเท็มที่ส ารพัดประโยชน์มากสำหรับเบกกิ้งโซดา สำหรับการซักผ้านั้นให้เราเทเบกกิ้งโซดา 1/2 ถ้วย ผสมรวมกันผงซักฟอ กและน้ำเปล่า ตีฟองให้เข้ากัน จะช่วยให้ซักผ้าได้สะอาดขึ้นและยังไม่ทำให้เกิดกลิ่นอับอีกด้วย

10 บอแรกซ์กับน้ำส้มสายชู

นำบอแรกซ์ 1/2 ถ้วยผสมกับน้ำส้มสายชู 1/2 ถ้วยแล้วเทผสมกันกับน้ำผงซักฟอ กที่เราเตรียมไว้ในกะละมัง จากนั้นนำผ้าไปซักได้ต ามปกติ วิธีนี้จะช่วยให้ผ้าข า วสะอาดและยังช่วยลดปัญหากลิ่นอับจากผ้าที่ไม่โดนแดดได้อ ย่ างดี

งานซักผ้าข า วจะไม่ใช่เรื่องย า กอีกต่อไปและผ้าเก่าที่เริ่มหมองก็จะสามารถกลับมาดูเหมือนของใหม่ได้อีกด้วย เพียงนำวิธี 10 ข้อเหล่านี้มาใช้ รับรองว่าเสื้อผ้าของคุณจะข า วสะอาดทุกตัวไม่มีเก่าหมองอ ย่ า งแน่นอน

ที่มา : krustory