ประโยชน์ของการมีเงินออม ที่หล า ย คนยังไม่เคยรู้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อ ดีของการมีเงินออมสำรองไว้ใช้จ่ายในย ามจำเป็นของชีวิต กับบทความ ประโยชน์ของการมีเงินออม ที่หล า ย คนยังไม่เคยรู้ ไปดูกันว่าการมีงเนิออมจะช่วยให้ชีวิตในอนาคตของเราไม่ลำบากได้อย่ างไร

เงิ นออมมีประโยชน์มาก

ย ามเกิดวิกฤติ เพราะชีวิตของคนเรา มีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมีเ งินออม เผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

เ งินออมทำให้เรามีความสุข

คน มีเงิ นออม มีเ งินเก็บ ก็จะไม่เครียดหน้า นิ่วคิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเ งินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเ งินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น มีเงิ นออมจะทำอะไรก็ทำได้อิสระมากขึ้น เมื่อมีเ งินออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริมไม่ต้องทำงาน มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไร ก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

มีเงิ นออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคน มีรายได้ เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่ายเพราะตัวเอง ก็เ จ็ บป่ ว ย มีหล า ย โร ค หากมีเงิ นออม ก็จะไม่ลำบาก ลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติ เก็บเงิ นออมไว้ เผื่อ การซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ ข้าวของเครื่องใช้ท รั พ ย์สินต่างๆ บ้านรถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุด เสียห า ยต ามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเงิ นออมไว้ เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

มีเ งินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงิ นออม หากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูง มีปัญหาการเงิ น ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้น มีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือ ดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือ กัน แต่ละคน ก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

มีเ งินออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงิ นออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐานโดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเ งินออมให้มากๆ

เงิ นออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเรา ต้องใช้เงิ นในการซื้ อข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัย ที่จำเป็นต่อ การใช้ชีวิต หากมีเงิ นออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

เงิ นออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่ าง ต้องล้มห า ยต ายจาก เช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทน มนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเงิ นไว้

เงิ นออมมีส่วนช่วยประเทศช าติ

การเก็บเงิ นออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงิ นไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศช าติทางอ้ออม ฟังดูดีมากจริงๆ เงิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เ งินได้ สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงิ นออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เ งินเพื่อซื้ อบ้านที่ดิน

เงิ นออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงิ นออมไปลงทุน อย่ างการซื้ อหุ้นแล้ว ได้เงิ นปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงิ นออมนั้น ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้ อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้ จากเงิ นปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอต่อ การใช้จ่าย ในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้อ ดีของการมีเงิ นออม ยังมีอีกมากโดยส่วนใหญ่ จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงิ นออมไว้ ใช้จ่ายเพราะทุกวันนี้ อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงิ นออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา siamebook, kapook999