ปลูกต้นไม้ประจำวันเกิด ช่วยให้ชีวิตดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกต้นไม้ประจำวันเกิด เพื่อช่วยส่ งเสริมให้ชีวิตดี การงานราบลื่น การเงินไม่ติดขัด กับบทความ ปลูกต้นไม้ประจำวันเกิด ช่วยให้ชีวิตดี ไปดูกันว่าแต่ละวันเกิดจะต้องปลูกต้นไม้ชนิดใดบ้าง

คนเกิดวันจันทร์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ เป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง พูดจาไพเราะอ่อนหวาน มีเสน่ห์กับคนรอบข้าง มีกิริย าที่นุ่มนวล แต่พอถึงเวลาที่โม โ หก็จะปากไว จะพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ เป็นคนเจ้าน้ำต าแต่ ช่างเอาใจผู้อื่น และชอบถูกเอาใจอยู่เสมอ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจกับคนรอบข้าง มีความรอบคอบ นอ กจากนี้นั้นยังเป็นคนที่ชื่นชอบในความหรูหรา มีสติปัญญาที่ดีและมักจะไม่ ต ก อับ เพราะมีผู้ใหญ่ได้เอ็นดูและให้ความอุปถัมภ์อยู่เสมอมา แต่จะต้องระ วั ง ในเรื่องของการคบหาคน อาจจะนำพาปัญหาความ เดือ ด ร้อน มา

ต้นไม้ที่เลือ กปลูก จะเป็นดอ กไม้สีขาวหรือ ดอ กไม้สีเหลือง เพราะจะถูกโ ฉ ล ก มาก อย่ างเช่น ต้น มะลิ วาสนา จำปี กวนอิม มะม่วง พลูด่าง โป๊ยเซียน แก้ว มะยม

คนเกิดวันอังคาร

ผู้ที่เกิดวันอังคาร โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการเติบโตและถูกเลี้ยงดูจากคนอื่น ไม่ค่อยที่จะ เ ชื่ อ ฟัง พ่อแม่ ในช่วงวัยเ ด็ ก ชีวิตจะขึ้นๆลงๆอยู่แบบนี้ เพราะตัวเองได้ใช้เงิน มือเติบ โดยส่วนใหญ่แล้ว ควรอยู่ที่ไกลบ้ า น จะทำให้เจริญก้าวหน้าในชีวิต นิสัยของคนที่เกิดในวันอังคารจะเป็นคนที่มีจิตใจก ล้ าหาญ บุค ลิ กโดยรวมเหมือนพูดจาไม่ไพเราะ พูดจาไม่ค่อยเกรง ใจใคร ทั้งที่เป็นคน มีความจริงใจ จึงทำให้ไม่ค่อยมีเพื่อนแท้ ชอบงานอิสระที่ไม่ต้องใช้ความประณีต ควร ร ะ วังตัวเองในเรื่องของความ ใ จ ร้อน

ต้นไม้ที่ควรปลูก เป็นดอ กไม้สีแดงหรือสีชมพู เพราะจัดได้ว่าเป็นดอ กไม้ที่จะช่วยเสริมความเป็นสิริ ม ง ค ล อย่ างเช่น ต้นเข็ม ชบา กุหลาบ โกสน โป๊ยเซียน

คนเกิดวันพุธ

ผู้ที่เกิดวันพุธ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีโ ร คประจำตัว และจะพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ ทั้งยังต้องคอยเกื้อหนุนญาติพี่น้องด้วย มักจะคบเพื่อนที่มีอายุมากกว่าหรือมีฐานะที่มากกว่า อุปนิสัยจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีจิตใจที่ดีและมีน้ำใจกับคนรอบข้าง พูดจาตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฝูง ใจกว้าง ไม่เ ค รี ย ด กับชีวิต ชอบในเรื่องบันเทิงใจ แต่เป็นคนที่หูเบาและขิ้ใจน้อย ชอบให้คนอื่นเอาใจ ระ วั งตัวเองในเรื่องของใจอ่อน เชื่อคนง่าย

ต้นไม้ที่ควรปลูก ดอ กไม้สีเหลืองเป็นสีที่ถูกโฉลก และจะช่วยเสริมในสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต อย่ างเช่น ต้นกล้วย ราชพฤกษ์ กุหลาบเหลือง โกสน พลูด่าง วาสนา โป๊ยเซียน

คนเกิดวันพุธกลางคืน

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน เป็นคนที่ดื้อรั้นและไม่ค่อยฟังใคร ไม่ค่อยยอมปรับปรุงแก้ไขตัวเอง สถานะขึ้นๆลงๆ มีหลักท รั พ ย์แต่ไม่มีเงินทอง ที่จะพอใช้จ่าย มีความรู้และความสามารถอยู่ในตัวเอง มีความตั้งใจสูงในการทำสิ่งต่างๆ แต่ไม่ค่อยมักประสบความสำเร็จ จะตั้งตัวได้เมื่อถึงวัยที่อายุมาก

ต้นไม้ที่ควรปลูก เป็นต้นไม้สีเหลืองหรือต้นไม้ที่มี ดอ กไม้สีเหลืองเช่นเดียวกับคนที่เกิดพุธกลางวัน อย่ างเช่น ต้นวาสนา ต้นกล้วย โป๊ยเซียน กุหลาบ โกศล พลูด่าง ราชพฤกษ์

คนเกิดวันพฤหัสบดี

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีทั้งผู้ช ายและผู้หญิง จะมีรูปร่างที่สง่างามและมีสติปัญญาที่ฉลาด ทำงาน มีความประณีต หาความรู้อยู่เสมอ เชื่อในความคิดของตัวเองจนไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โ ก ร ธ ง่ายแต่ห า ยเร็ว ชอบเอาชนะ มีความมุ่งมั่นหากได้ตัดสินใจแล้วก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง มีการวางแผนทำสิ่งต่างๆอย่ างรอบคอบและอย่ างใจเย็น แต่จะมีเรื่องทุ ก ข์ในเรื่องของเพื่อนฝูงและคู่ครอง

ต้นไม้ที่ควรปลูกเป็นต้นไม้หรือ ดอ กไม้ที่มีสีขาว จะเป็นสีที่จะช่วยเสริม ด ว งที่ดีให้กับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี อย่ างเช่น จำปี กุหลาบ มะลิ พุด

คนเกิดวันศุกร์

ผู้ที่เกิดในวันศุกร์ มีเสน่ห์ในด้านของการพูด ช่างเอาใจปากหวาน ในช่วงของวัย เด็ ก มีญาติก็เหมือนไม่มี เป็นคนที่รักสวยรักงามแต่แต่งตัวไม่ค่อยขึ้น พูดจาอ่อนน้อมถ่อมตน มีความรู้และความสามารถ ชอบใช้ชีวิตอย่ างมีความสงบสุข มีความมั่นคงและ ป ล อ ด ภั ย ไม่ชอบในการ เสี่ ย งโ ช ค จะทำงานที่ใช้พรสวรรค์ได้ดี กว่าสิ่งที่ได้เรียน มา

ต้นไม้ที่ควรปลูก เป็นต้นไม้ที่ ดอ กไม้สีแดงหรือสีชมพู ปลูกแล้วจะช่วยเสริมสิ่งที่ดีเข้ามา

คนเกิดวันเส า ร์

ผู้ที่เกิดวันเ ส า ร์ทำเป็นคนที่เก่งก ล้ าได้ก ล้ าเสีย พูดจานุ่มนวลไม่เป็นหรือพูดไม่มีหางเสียง เป็นคนที่มีความสุขขุมและรอบคอบ แต่ใจมักโ ล เ ล ไม่หนักแน่น อย า กรู้อย า กลองทำสิ่งอะไรใหม่ๆ ในบางครั้งก็สนใจเรื่องของตัวเองมากจนเกินไป มีครอบครัวใหญ่ มักมีคู่มากแต่ไม่ใช่คู่แท้ ควรระ วั งในเรื่องของเพื่อน จะนำมาปัญหาต่างๆมาให้

ต้นไม้ที่ควรปลูก จะเป็นต้นไม้ที่ช่วยเสริมในเรื่องของโชค วาสนา อย่ างเช่น ต้นวาสนา กวนอิม จำปี ต้น มะม่วง

คนเกิดวันอาทิตย์

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น อาจจะไม่ได้สุขสบายในการใช้ชีวิตในช่วงวัยเ ด็ กแต่เมื่อตับโตขึ้นจะมีฐานะที่มั่นคง เป็นคนจิตใจกว้าง ชอบช่วย เหลือผู้อื่นที่ ด้ อ ยกว่าตนเอง ระ วั งในเรื่องของการใช้จ่าย เป็นคนที่มีความจริงใจรักเพื่อนฝูง แต่ตัวคุณเองนั้นทำดี กับใครทำดีกับคนรอบข้างไม่ค่อยขึ้น ไม่ค่อยที่จะได้รับความจริงใจตอบกลับมา ร ะ วังในเรื่องของความใจ ร้อน เชื่อคนง่าย เพราะความหน้าใหญ่ใจโต

ต้นไม้ที่ควรปลูก เป็นดอ กไม้สีเหลืองหรือสีส้ม เพราะเป็นสีที่ถูกโฉลก และจะช่วยเสริมความเป็น ม ง ค ล อย่ างต้นโป๊ยเซียน กุหลาบ ราชพฤกษ์ จำปา โกศล

ที่มา siamvariety, postsod