ปลูกฝังลูกให้รู้จักค่าของเงิน โตไปจะไม่ลำบาก

วันนี้เรอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกฝังเรื่องคุณค่าของเงินให้กับลูกของเพื่อน เพื่ออนาคตที่ไม่ลำบาก กับบทความ ปลูกฝังลูกให้รู้จักค่าของเงิน โตไปจะไม่ลำบาก ไปดูกันว่าเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้พ่อแม่ต้องปลูกฝังเรื่องเงินทองให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็ก

เพราะวัยเด็ก เป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ และนับว่าเป็นช่วงเวลาเหมาะสม ที่คุณจะสอนให้เขารู้จักค่าของเงิน เพราะการใช้เงินที่ถูกวิธี จะเป็นฐานสำคัญให้เขา ประสบความสำเร็จได้ ดูแลครอบครัว ดูแลตัวเองได้ โดยที่เขาไม่ต้องกลับมาพึ่งพาคุณอีก และคุณเองก็จะรู้สึกภูมิใจด้วยนะ ที่ลูกของคุณสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้

ทั้งยังไม่มีปัญหาทางการเงิน เหมือนที่คนอื่นๆ เขามีกันด้วย และวิธีต่อไปนี้ เป็นวิธีที่คุณสามารถสอนลูกให้ฉลาด และช่วยเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ให้เกิดขึ้นในครอบครัว ให้ครอบครัวอบอุ่นอีกด้วย

1 อย่ าให้อะไรกับเขาง่ายเกินไป

ทุกครั้งที่เขาเอ่ยปาก ขออะไรที่เกินความจำเป็นนั้น คุณควรมีเงื่อนไขเพื่อต่อรอง อย่ างเช่น ช่วยทำงานบ้านก่อนสัก 1 สัปดาห์ จึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการ แต่ทั้งนี้เมื่อเค้าทำได้ คุณจะต้องทำต ามที่พูดไว้ให้ได้เหมือนกันนะ เพื่อให้ลูกมีกำลังใจ และอย ากที่จะทำสิ่งนั้นต่อ วิธีนี้จะช่วยให้เขารู้ว่า ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ เลย

เขาจะต้องทำงาน เพื่อที่จะได้มัน มา ทำให้เขารู้จักคุณค่าของสิ่งนั้นๆ เสมอ และดูแลรั ก ษ า มันได้ดียิ่งขึ้นไป ตรงกันข้ามหากคุณให้เขา ทันทีที่เอ่ยปากขอ เขาก็จะเบื่อ จากนั้นก็ทิ้งมันไปในที่สุด เด็กบางคน มักจะขอในสิ่งที่เขาเห็นเป็นประจำ รู้สึกว่ามันดี เช่น โทรศัพท์ เกม เพราะเขาอย ากใช้ อย ากมีต ามสังคม แบบนี้คุณต้องช่วย หาทางออ กให้เขา โดยคุณจะต้องสอนให้เขารู้ว่า สิ่งไหนจำเป็นไม่จำเป็น

2 ให้เขามีส่วนร่วม กับทุกๆ กิจก ร ร ม

ทุกกิจก ร ร มการเงิน ควรให้เขาเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการนับเงิน ที่ได้จากกิจการของบ้าน เพื่อให้เขารู้วิธีหักทุนและกำไรออ กจากกัน หรือทุกครั้งที่คุณจะซื้ อของใช้ ควรพาเค้าไปด้วย เพื่อสอนให้เขาเรียนรู้การใช้เงินอย่ างคุ้มค่า โดยการเลือ กซื้ อสินค้าเหล่านั้น แนะนำเขาว่าควรเลือ กอย่ างไร คุ้มค่าแค่ไหน แต่ทั้งนี้ คุณจะต้องเป็นตัวอย่ างที่ดีให้กับเขาด้วย ไม่ใช่ว่าคุณเองฟุ่มเฟือยเหมือนกัน

และนั่นก็จะทำให้ลูกของคุณ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปด้วย เพราะงั้นเพื่อสอนลูกให้รู้จักใช้เงิน คุณเองก็ต้องทำเป็นตัวอย่ างให้เขาดู และอย่ าลืมว่าทุกกิจก ร ร ม ต้องไม่เครียด ให้แฝงไปด้วยความแปลกใหม่ ความสนุก วิธีแบบนี้จะดึงดูดใจเด็กๆ ได้ไว และยังทำให้เด็กรู้สึกสนุกกับการใช้จ่ายไปด้วย

3 สอนให้เก็บเงินเป็น

เพราะการออม เป็นรากฐานความสำเร็จ ช่วยให้ชีวิตในภายหน้าดำเนินไปอย่ างถูกต้อง มั่นคง ทุกวันนี้หนุ่มสาววัยทำงาน ต่างก็มีห นี้สินตั้งแต่อายุยังน้อยๆ โดยเฉลี่ยหัวละประมาณ 100,000 บาท ถือว่าเยอะมากๆ สำหรับกลุ่มคนที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และเชื่อว่าคุณเอง ก็คงไม่ต้องการให้เด็กๆ ของคุณมีชีวิตแบบนั้น ก่อนอื่นให้เริ่มที่ การให้เงินรายวันไปโรงเรียน แล้วบอ กเขาว่าควรใช้เท่าไหร่ อย่ างไร

และกำหนดยอ ดขึ้น มา ให้เขาแบบต า ยตัวว่า ต้องเหลือเงินกลับบ้านเพื่อออม จากนั้นจดเป็นบัญชีรายวันให้เขา พอถึงสิ้นเดือนก็รวบยอ ด และพาเขาไปฝากเงินธนาคาร เพื่อสอนให้รู้จักวิธีการฝากเงิน และเคยชินกับการเข้าธนาคาร เพราะวิธีนี้จะช่วยให้เขามีพื้นฐาน

การวางแผนการเงินที่ดี ให้เก็บออมจนเป็นนิสัย และไม่ตกเป็นทาสของบัตร ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นวิธีการสอนแบบธรรมช าติ เพราะเด็กๆ มักจะเบื่อง่าย หากเราสอนเขาในเชิงวิช าการเกินไป หรือ กำหนดให้ทำ มากกว่าที่จะทำด้วยความคิดของตัวเอง พอโตขึ้นเขาอาจเบื่อในเรื่องเหล่านี้ และกล า ยเป็นบุคคลที่ล้มเหลวทางการเงินไปเลยก็เป็นได้ ฉะนั้น ถ้าอย ากให้ลูกน้อยของคุณเติบโตมา เป็นเด็กที่รู้จักคุณค่าของเงิน และรู้จักการเก็บออมเงิน ก็ควรสอนเขาตั้งแต่วันนี้นะ

ที่มา m o n e y h u b, p r o f e s s i o n – j 5 5