ปลูกไว้ติดบ้าน ช่วยให้ผู้หญิงสวย และมีชีวิตดี

วันนี้เราจะพาคุณผู้หญิงทั้งหล ายไปเรียนรู้คุณประโยชน์ว่ า นห า ง จ ร ะ เ ข้ ที่จะช่วยให้สุ ข ภา พของคุณผู้หญิงทั้งหล ายสวยงาม และยังช่วยฟอ กอากาศภายในบ้านได้อีกด้วย กับบทความ ปลูกไว้ติดบ้าน ช่วยให้ผู้หญิงสวย และมีชีวิตดี ไปดูกันว่าเพียงว่ า นห า งจ ร ะ เ ข้ จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่ างไร

1 มาส์กใบหน้าด้วยการเติมน้ำให้ผิว

ให้ปอ กเปลือ ก ว่ า น ห า ง จ ร ะ เ ข้ จนเหลือแต่เนื้อวุ้นแล้วนำมามาส์กเป็นใบหน้า ประมาณ 15 นาที แล้วค่อยล้างหน้าด้วยน้ำสะอาด ผิวจะรู้สึกเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น เต่งตึงและอ่อนกว่าวัย

2 รั ก ษ า ต า ป ล า หู ด ฮ่ อ ง ก ง ฟุ ต

ใช้เนื้อวุ้นจากว่านหางจระเข้ โดยปอ กเปลือ กออ กแล้วนำเนื้อวุ้นไปประคบติดกับต าปลา และแ ผ ลจากฮ่องกงฟุต แล้วหมั่นเปลี่ยนเนื้อวุ้นเป็นประจำ เมื่อต าปลาส่วนที่แห้งลงหลุดออ กจะทำให้เป็นรอยบุ๋มให้ใช้เนื้อวุ้นของว่านหางจระเข้ประคบต่อไปเรื่อยๆ จนแ ผ ลสมานกันได้ในที่สุดด้วย

3 บ ร ร เ ท า อ า ก า ร ป ว ด ฟั น

ให้ตัดเนื้อว่านหางจระเข้ออ กเป็นแท่ง ย า วประมาณ 2-3 เซนติเมตร ล้างให้สะอาดแล้ว ใช้เ ห น็ บต าม ซ อ ก ฟั น ที่ ป ว ด จะช่วยให้อ า กา รป ว ด ทุ เ ล า ล งได้

4 บ ร ร เ ท าอ า กา รป ว ด ข้ อ

ให้ปอ กเปลือ กของ ว่ า น ห า ง จ ร ะ เ ข้ ให้เหลือเพียงแต่เนื้อวุ้นใส ล้างให้สะอาดหั่ นเ ป็ น ชิ้ น แล้วนำไปแช่ตู้เย็น ให้ทานอ ย่ า งน้อยวันละหนึ่งครั้ง จะช่วยบรรเทาอ า กา รป ว ด ข้ อ ไ ด้ สามารถนำไปแ ป ร รู ปให้ทานได้ง่ายขึ้นอ ย่ า ง ทำเป็นน้ำวุ้นว่านห า งจระเข้ก็ได้เช่นกัน

5 แก้อ า กา รเ ม า ร ถ เ ม า เรือ

สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเ ม ารถ เ ม าเรือบ่อยๆ ก่อนเดินทางให้ลองดื่มน้ำว่านหางจระเข้ หรือจะทานเป็นเนื้อวุ้นก็ได้ เพื่อเป็นการเรียกความสดชื่น กระปรี้กระเปร่าให้กับร่างกาย ช่วยป้องกันให้ไม่เกิดอ า กา รเ วี ย น หั ว ค ลื่ น ไ ส้ อ า เ จี ย น อีกด้วย

6 บำรุงเ ส้ น ผ ม ได้อยู่ห มั ด

ทำได้ 2 วิธีคือ สามารถนำใบของว่านหางมาทาลงบนเส้นผม หรือ จะปอ กเอาเป็นเนื้อวุ้นแล้วนำไปปั่นละเอียดก่อนก็ได้ ทาให้ทั่วเส้นผม และนวดเบาๆ ยังร า กผม จะช่วยให้เส้นผมแข็งแรงเงางาม และยังเป็นการบำรุงหนังศีรษะ ขจัดรังแคอีกด้วย

7 รั ก ษ า สิ ว รอยกระด่างดำ

สูตรเด็ดเคล็ดลับผิวสวย หน้าใสไร้สิว แค่ใช้เนื้อวุ้นจากว่านหางจระเข้ ทาบริเวณใบหน้าวันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น ทำเป็นประจำติดต่อ กัน 1-2 เดือน จะทำให้ผิวหน้ากระชัด เรียบเนียน มากขึ้น เพราะว่านหางจระเข้มี ฤ ท ธิ์ ยั บ ยั้ ง การอั ก เ ส บ ของผิว และ ล ด ก า ร ติ ด เ ชื้ อ ได้

8 บำรุงผิวพรรณ

ให้ปอ กเปลือ กจนเหลือเป็นเนื้อวุ้น ล้างทำความสะอาดแล้วสามารถนำไปใส่ในอ่างอาบน้ำ หรือ จะนำมาขัดตัว ขัดผิวก็ได้ และให้ย้ำต ามจุดที่ผิวแห้งแตกห ย า บ ก ร้ า น จะทำให้ผิวเนียนนุ่มมากขึ้น

ประโยชน์ดีๆ เหล่านี้ สามารถหาได้จากว่านหางจระเข้ที่เราสามารถปลูกได้ง่ายที่บ้าน แค่เพียงหมั่นดูแลรดน้ำ ก็จะทำให้มีต้นว่านหางจระเข้ไว้สำหรับใช้ทำประโยชน์ส า ร พัดได้ไม่น้อยทีเดียว

ที่มา krustory