ผูกใจเ ก ลี ย ดเขา เราก็ชีวิตเราก็ไม่สุข เมตต าเขา ชีวิตเรามีความสุขเพิ่มขึ้นเยอะ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิต กับบทความ ผูกใจเ ก ลี ย ดเขา เราก็ชีวิตเราก็ไม่สุข เมตต าเขา ชีวิตเรามีความสุขเพิ่มขึ้นเยอะ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 ไปได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้นปล่อยได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น

2 ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ดีขึ้น ในแต่ละวันนั้น ชีวิตเรากำลังสั้นลงเรื่อยๆ

3 การอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องสำคัญ แต่มันเป็นการหยุดทุ กข์

ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

4 วิจ ารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวัน วิจัยตนเองทุกวัน ใจเราก็สูงขึ้นทุกวัน

5 อารมณ์ลบทุกชนิด จะทำไม่ดีกับเรา ก่อนที่จะทำไม่ดีกับคนอื่นเสมอ และ

อารมณ์บวกทุกชนิด จะให้พรเรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ

6 ความดีเล็กๆ ที่ทำไปนานๆ สุดท้าย อาจสร้าง ปาฏิหาริย์ให้เราได้

7 ถ้ าไม่มีคน มาทำให้คุณโกร ธ คุณจะไม่รู้เลยว่า ระดับจิตคุณอยู่ตรงไหนกัน

หากไม่มีใครมาทำให้คุณทุ กข์ใจ คุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเรายังมีอะไรต้องพัฒนา

8 การฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง อาจไม่ได้ทำให้เราพ้นทุ กข์ตลอ ดไป แต่มัน

จะทำให้เราเป็นทุ กข์น้อยลงนั่นเอง

9 การแก้กร ร ม ที่ดีที่สุด คือ การแก้ไข ความคิด คำพูด การกระทำ ของตนเอง

10 ความทุ กข์ทั้งหมดในชีวิตไม่ได้เกิดจาก สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ แต่มัน

เกิดจากสิ่งที่คุณคิดมากนั่นแหละ

11 จำไว้ว่า ความทุ กข์ และความเ จ็ บป ว ด ทั้งมวล ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา

เพื่อมอบ คำส า ป แต่มันเพื่อมอบ คำสอน ต่างหากล่ะ

12 ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่ าง ผู้ตื่น คือ การหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่อง ผู้อื่น แล้วหัน

กลับมาวิเคร าะห์ใจ เราเอง

13 ต้องขอบคุณคนที่ทำไม่ ดี ที่ช่วยเป็นตัวอย่ างที่ดี ว่าอะไร ควร ไม่ควร

14 ไม่ว่าจะทุ ก ข์ หนักหนาเพียงไหน ทางออ กก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่าใจ ของ เราเอง

15 ไม่ว่าภายนอ กเราจะอยู่กับคน มากเพียงไหนแต่ภายในเรายังอยู่ตัวคนเดียว

เสมอ หาวิธีรักตัวเองให้เจอ เ พ ร า ะไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้ตลอ ดไป

16 คนเราฝึกเดินจนเก่งได้ ฉันใด ก็สามารถฝึกใจตนให้เป็นสุขได้ฉันนั้น

17 การลาจากโลกนี้ไปเป็นเรื่องธรรมดา แต่การได้ใช้ชีวิตอยู่อย่ างมีคุณค่า

เป็นเรื่องที่ อัศจรรย์

18 โปรดสังเกตดูให้ดีว่าสิ่งที่ทำให้เราทุ กข์บ่อยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่

พฤติก ร ร ม ของใครอื่นใด แต่เป็นความคิดของเราเอง

19 อย่ าถือโท ษ โก ร ธ คน ไม่คู่ควร อย่ า ตี ต ร ว น ตนไว้กับอ ดีต อย่ าเอา

คำที่เหมือนด าบ มาก รี ด ใจ

20 เกลี ย ด เขา เราทุ ก ข์ เมตต าเขา เราก็สุขเอง

21 ถ้าคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เ พ ร า ะมี เงิน วันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด

ถ้ า คุณคิดว่าตัวเองมีค่า เ พ ร า ะหน้าต าดี วันไหนคุณแก่ลงจนหน้าต าไม่ ดี

คุณค่าคุณก็หมด แต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เ พ ร า ะเป็นคนดีเมื่อคุณ

ยังมีความดี คุณก็จะมีคุณค่าได้ตลอ ดไป

ที่มา kha-yam