ผู้ดีต้องรู้ 9 วิธี ตอบกลับคนไร้มารย าทแ บ บยิ้มอ่อน

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีตอบกลับคนที่ไร้มารย าทกับคุณ แบบยิ้มอ่อน ด้วยความสวยงาม กับบทความ ผู้ดีต้องรู้ 9 วิธี ตอบกลับคนไร้มารย าทแ บ บยิ้มอ่อน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

คุณคะ! ชีวิตในสังคมทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเลยเนอะที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทุกรูปแบบเพราะยังไงก็ยังไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมผู้สามารถวางเฉยกับมารย าทแ ย่ ๆ ของคนบางคนได้คือต้องบอ กว่าตั้งแต่คนรู้จักยันไม่เคยรู้จัก

ทั้งวัฒนธรรมเดียวกันและต่างวัฒนธรรม เพราะความต่างจากสังคม การเลี้ยงดูที่ทำให้เกิดช่องว่างมากมายระหว่างการสื่อส า ร ที่จูนกันไม่ติดเราจึงอาจมองว่าคนบางคนช่างไร้มารย าท ขณะที่สังคม

ของคนแบบนั้นอาจมองว่าคุณเรื่องมากก็ได้นะ! ดังนั้น มาดูกันดีกว่าว่า จะวางตัวแบบไหนไม่ให้คนบอ กว่าคุณเยอะ เรื่องมากทำตัวเป็นผู้ดีมีสกุลจนเกินงาม เมื่อต้องอยู่ร่วมกันแบบหลากหล า ยสปีชีส์แบบนี้ ก็ต้องรู้วิธีเอาตัวรอ ดอย่ างดูดีให้ได้สิ

1 ขั้นที่ 1 = ฝึกยิ้มให้เป็นมิตร ไม่ดูเหนือ กว่า ไม่ดูหยิ่ง ไม่ดูแฝงความนัยอะไรเพื่อเวลาตอบโต้จะลดความรุ น แ ร ง ในถ้อยคำอันแยบยล ( ยังแอบแฝงอยู่แต่อย่ าแสดงออ กในรอยยิ้ม )

2 ขั้นที่ 2 = พย าย ามเข้าใจผู้คนอื่น รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เมื่อคุณพย าย ามเข้าใจ แต่อาจไม่ชอบใจก็ยังรู้ว่าควรตอบโต้แบบไหน ยังไง ไม่ให้ไปโดนด้านที่เ จ็ บ ป ว ดของเขา การสร้างศั ต รู ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นหรอ กนะ

3 ขั้นที่ 3 = ฝึกใช้น้ำเสียงให้มีน้ำ ห นั ก ที่ไม่อ่อนแอหรือแข็งกร้าวเกินไป แต่ต้องหนักแน่นสร้างความเกรงใจได้ด้วยเพราะถ้าคุณอ่อนคนที่กำลังก้าวก่ายชีวิตของคุณก็จะไม่หยุดและไปต่อ

4 ขั้นที่ 4 = อย่ าเผลอคุยไปกับเขา ให้ตอบรับสั้น ๆ ค่ะ/ครับ/ไม่ค่ะ/ขอบคุณค่ะด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตร จนกว่าอีกฝ่ายจะเกรงใจถอยกลับไปเอง

5 ขั้นที่ 5 = ยิ้มและเปลี่ยนเรื่อง คำทักทายเรื่องรูปร่างผิวพรรณ การแต่งตัวแบบหยอ กล้อจากคนรู้จักก็เป็นเรื่องที่ไร้มารย าทเช่นกัน บางทีคุณก็รำคาญที่เจอบ่อย ๆ จนอย ากจะตอบโต้ไปบ้ า งให้ลองเปลี่ยน มาเป็นยิ้มและยิงเรื่องอื่นสวนกลับไป เช่น ‘เฮ้ย เสื้อสวยนี่ ไม่เคยเห็นใส่เลย’

6 ขั้นที่ 6 = ตอบโต้แกมตำหนิอย่ างมีมารย าท บางทีก็ขอหน่อยเถอะ ตอบโต้ได้บ้ า งด้วยรอยยิ้มแววต าที่ไม่แข็งกร้าว ‘นี่ ไม่คุยเรื่องนี้นะ ฟังบ่อย ปล่อยให้เป็นเรื่องของเราเถอะ’ ให้อึ้งไปบ้ า ง คราวหลังจะได้ไม่พูดอีก

7 ขั้นที่ 7 = คนแปลกหน้าถามเรื่องส่วนตัว ให้เปลี่ยนเรื่องพร้อมรอยยิ้มเหมือนเดิม’รับลูกอมไหมคะ’ ประมาณนี้แจกลูกอมไปอมซะจะได้ไม่ต้องมาถามอีก

8 ขั้นที่ 8 = พนักงานบริการไร้มารย าท ให้พูดเพราะ ๆ ยิ้มใจดี แล้วบอ กว่า ‘ขอโทษนะคะ ขอพบหัวหน้าของคุณหน่อยได้ไหมคะ มีอะไรจะแนะนำบริการสักนิดค่ะ’

9 ขั้นที่ 9 = เดินหนีเถอะ ถ้ามันแ ย่ มากจนก้าวร้าว กับคนบางคนคุณรับมือไม่ไหวหรอ ก อย่ าไปตอบโต้โดยเด็ดข า ดระดับของความไร้มารย าทในสังคม มีอยู่หลากหล า ย เราไม่จำเป็นต้องร่วมไร้มารย าทไปกับพวกเขาด้วยหรอ ก

อยู่ให้ห่างคนเหล่านี้ และไม่จำเป็นต้องตอบโต้ให้เหนือ กว่า เพราะจะกล า ยเป็นสร้างช่องว่างไปกันใหญ่บางคนก็ไม่อย ากเสียมารย าท แต่เพราะมาจากสังคมที่ต่างกัน จึงมีวิธีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนต่างกันนั่นเอง

ที่มา yimlamun