ฝึกลูกแบ่งปั่นน้ำใจให้ผู้อื่น ให้ด้วยใจ ไม่เกี่ยวกับผู้รับ

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำพ่อแม่ทุกๆ คนไปเรียนรู้ข้อคิดการเลี้ยงลูกให้เป็นคนรู้จักแบ่งปั่นน้ำใจให้กับผู้อื่น กับบทความ ฝึกลูกแบ่งปั่นน้ำใจให้ผู้อื่น ให้ด้วยใจ ไม่เกี่ยวกับผู้รับ ไปดูกันว่าจะต้องสอนลูกอย่ างไรบ้าง

#ว่าด้วยเรื่องของน้ำใจ

มีคุณแม่ท่านหนึ่ง เล่าเรื่องของลูกสาว และขอคำปรึกษาว่าจะแนะนำลูกอย่ างไรดี? ลูกสาวเป็นเด็กดี มีน้ำใจกับเพื่อนๆ แต่โลกในความเป็นจริงก็ไม่เหมือนที่เร า คา ดหวัง บางครั้งแม้ลูกจะมีน้ำใจกับเพื่อนๆ แต่เพื่อนๆ บางทีก็ไม่ได้ให้ความมีน้ำใจตอบ แถมบางทียังถูกเพื่อน แ ก ล้ ง และเอาเปรียบ ลูกสาวคุณแม่ ผิ ด หวังกับสิ่งเกิด เลยไม่แน่ใจว่า การมีน้ำใจกับเพื่อนๆ แบบนี้ถูกหรือไม่!!

แม่สงสัยและเริ่มไม่แน่ใจว่าจะตอบลูกอย่ างไรดี?

อย่ างไรก็ตาม คุณแม่ต้องมีความเชื่อมั่นก่อนในเรื่องการทำความดี มีน้ำใจกับคนรอบข้าง จึงจะให้ความเชื่อมั่นกับลูกได้ และต้องให้กำลังใจและชื่นชมในสิ่งดีๆ ที่ลูกทำไป พ่อแม่บางคน อาจจะบอ กลูกว่า…’ถ้าเป็นแบบนั้น เราก็ไม่ต้องไปดีกับคนอื่น มาก’ หรือ ‘สังคมก็เป็นแบบนี้ ไม่มีใครจริงใจกับเรา’ แม้กระทั่ง สอนให้ลูกมองโลกในแง่ร้ๅย ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องทำดีกับใคร ไม่ต้องจริงใจกับใครด้วย เพื่อจะได้ไม่ต้องมาผิดหวังทีหลัง คำสอนเหล่านี้ ทำให้เกิดความ ก ลั วในใจเด็ก แล้วถ้าได้ฟังบ่อยๆ เด็กบางคน มีความหวาดระ แ ว ง ไม่กล้ๅที่จะเปิดใจสร้ๅงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับใคร กล า ยเป็นแผลในใจของเด็ก พ่อแม่ควรให้ความมั่นใจกับเด็ก ให้มีกำลังใจและแน่วแน่ในความดีที่เราทำไป อย่ๅงน้อยๆ สิ่งดีที่ทำก็ดีกับตัวเอง ให้มีความหนักแน่นในความดีที่เรายึดมั่น

อย่ างที่สอง รับฟังและยอมรับความรู้สึกผิดหวังของลูก…

บอ กกับลูกว่า…เป็นธรรมดาที่ชีวิตเราต้องเจอเรื่องผิ ด หวัง เรื่องบางเรื่องก็ไม่เป็นเหมือนที่คาดหวัง เรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือ ‘เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของคนอื่นได้’ เราทำได้แต่เพียงตัดสินใจว่า เราจะทำแบบไหน เป็นอย่ างไร?

อย่ างที่สาม เข้าใจในตัวตนและให้ลูกได้ตัดสินใจและเรียนรู้เองว่า จะทำอย่ างไรต่อไป…

บทเรียนที่เขาได้เรียนรู้ จะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สอนเขาในวันข้างหน้า ว่าเป็นธรรมดาที่ในชีวิตของคนเรา ต้องพบเจอ กับเรื่องผิดหวัง และหล า ยๆครั้งที่ความผิดหวังที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ เพราะเกิดจากคนอื่น ก็ขอให้อย่ๅท้อแท้ และมีกำลังใจในการทำความดีต่อไป

เขียน มาถึงตรงนี้ทำให้หมอคิดถึงคำพูดหนึ่งที่บอ กไว้ว่า… ‘เรามีน้ำใจกับเขา ถึงเขาไม่เห็น น้ำใจเราก็ยังมีอยู่ การที่เขาไม่มีน้ำใจกับเราไม่ได้ทำให้เรากล า ยเป็นคนไม่มีน้ำใจไปด้วย น้ำใจอยู่ที่คนให้ ไม่ใช่คนรับ’

ที่มา ตอนหนึ่งในนิย ายเรื่อง ทานตะวัน ของ ว.วินิจฉัยกุล, tour-takja