พกเหรียญพญาครุฑ ปี 17 ช่วยให้ชีวิตดี

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้ความเชื่อของคนโบ ราณว่าไว้ หากใครพกเหรียญพญาครุฑติดตัวไว้ตลอดเวลา จะช่วยทำให้ชีวิตของเรานั้นพบเจอแต่สิ่งที่ดี มีชีวิตที่สุขสบาย กับบทความ พกเหรียญพญาครุฑ ปี 17 ช่วยให้ชีวิตดี ไปดูกันว่าการพหเหรียญพญาครุฑจะช่วยให้ชีวิตดีได้อย่างไร

เหรียญพญาครุฑปี 17 เชื่อว่าถ้าหากใครมีติดตัวไว้จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณเองและคนรอบข้างด้วยอำนาจบาร มีของเหรียญ ตราครุฑปี 17 โดยอำนาจของเหรียญตราครุฑนั้น จะช่วยปกป้องทุกสิ่งทุกอย่ างที่เป็นสิ่งลี้ลับ ภูตผีปีศาจต่างๆที่เราอาจมองไม่เห็น

นอ กจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเอง ยังสามารถช่วยลบล้างอำนาจ อาถรรพ์ คุณไสยต่างๆทั้งปวงภูตผีปีศาจ ไม่กล้าเข้ามาใกล้ช่วยปกปักรั ก ษ าคุ้มครองให้พ้นจากภั ย เป็นคงกระพัน เป็นเมตต ามหานิยม อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการค้า ข า ยดี เป็นสื่อนำโชคนานาประการมาให้ และนอ กจากนี้ยังช่วยปกป้องคุ้มกันภั ยจากสั ต ว์ต่างๆ ส า รพัดนึก งูเงี้ยวเข ี้ยวขอไม่กล้า เข้ามาใกล้กรายเข้าใกล้ เพราะเนื่องจากเกรงบารมีตบะบารมีขององค์พระพุทธเป็นที่สุด ดังเรื่องเล่าของพรานสุขที่ได้เล่าเกี่ยวกับ

ความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญบาทพญาครุฑนี้ ที่ได้เล่าต่อๆกัน มาว่าบรรดาพรานป่าจะไม่นิยมแขวนพระเข้าป่า เพราะเชื่อว่า พระเครื่อง มีคุณทางเมตต าหรือแคล้วคลาด หากแขวนพระเข้าป่าจะไม่ได้เจอสั ต ว์ป่าเลย จะแคล้วคลาดไปหมด พรานสุขเล่าว่าจะพกถุง พลาสติกใส ซึ่งข้างในบรรจุด้วยย าสุบ ใบตองอ่อนต ากแห้ง เปลือ กมะขามไว้บดผสมเครื่องสูบ และมีสิ่งหนึ่งที่พรานสุขใช้เป็นเครื่องราง พกติดตัวเข้าป่าโดยเก็บไว้ในซองเครื่องสูบนั่นคือเหรียญบาทพญาครุฑ โดยพรานสุขเล่า

ว่าหากจะนอนในป่าไม่ว่าบริเวณใดก็ต าม ให้ตอ กตราครุฑ โดยตอ กให้ด้านที่เป็นรอยครุฑติดไว้เหนือบริเวณที่เราจะนอน ตอ ก เสร็จแล้วเก็บเหรียญพกไว้เหมือนเดิม และอีกท่านหนึ่งเคยเล่าว่า สมัยที่ท่านเคยตัดไม้และล่องไม้ไปต ามแม่น้ำปิง ไม้บางท่อนไม่ ยอมไหลไปต ามกระแสน้ำ บางท่อนอยู่นิ่งลักษณะคล้ายการไหลทวนน้ำ ผู้เฒ่าท่านนี้ จึงเอา เหรียญบาทตราครุฑ ตอ กลงไปที่ หัวไม้ท่อนนั้น ปรากฏว่า ไม้ท่อนนั้นพลิกตัวหมุนกลิ้งไปมาอย่ างน่าแปลกประหลาด ก่อนจะไหลไปต ามกระแสน้ำ เช่นเดียวกับ

หมอผีบางท่านหากตรวจพบว่า ผีสัมภเวสี เข้ามาสิงสู่ในเสาบ้านทำให้คนในบ้านอยู่ไม่เป็นปกติสุข ก็จะตอ กเหรียญตราครุฑให้จม ห า ยไปในเนื้อไม้ทั้งเหรียญ เป็นการสะกดภูตผีให้อยู่ในภพในภูมิ ไม่ให้ออ กมารบกวนใครเหรียญบาทพญาครุฑ จึงจัดได้ว่าเป็นเครื่องรางที่ผู้เดินป่า อย่ างเช่น พรานไพร คนตัดไม้ ส่วนใหญ่แล้วนั้น มักจะพกติดตัวเข้าป่าไปด้วย เพื่อเป็นการ ป้องกันสิ่งลี้ลับ แค่เหรียญบาทตราครุฑเท่านั้น โดยไม่ต้อง ผ่ า น พิธีทำการเสกแต่อย่ างใด นับได้ว่าเป็นเหรียญบาทตราครุฑปี 17 ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่ างมาก หากให้มีพกติดตัวเอาไว้ย่อมมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองและบุคคลรอบกายอย่ างแน่นอน บอ กบุญ นี้ให้ผู้อื่นได้รับรู้ ขอให้บุญบารมีส่ งไปถึงผู้ที่บอ กบุญด้วยเถิด

ที่มา deemindplus, sit-smiling