พ่อที่ดีจะไม่ยอมทิ้งลูก แม้หย่ าข า ดกับครอบครัวแล้ว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตในวันที่ครอบครัวต้องเลิกรากันไปและมีโซ่ทองคล้องใจของพ่อแม่อยู่ กับบทความ พ่อที่ดีจะไม่ยอมทิ้งลูก แม้หย่ าข า ดกับครอบครัวแล้ว ไปดูกันว่าทำไมพ่อที่ดีจะไม่ยอมทิ้งลูกไป แม้ไม่ได้อยู่เป็นครอยครัวกันแล้ว

ความเป็นพ่อเป็นลูกย่อมไม่ข าดกัน แม้ว่าพ่อแม่จะหย่ ากันแล้วก็ต าม ส่วนค่าเลี้ยงดูลูกนั้นจำเป็นที่ผู้เป็นพ่อต้องรับผิดชอบ หากเป็นลูกช ายจำเป็นต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูไปจนกระทั่งลูกเติบใหญ่และมีงาน มีการทำ หากเป็นลูกผญ.ผู้เป็นพ่อจำเป็นต้องดูแลไปจนกระทั่งลูกสาวแต่งงาน มีคำกล่าวว่า หากเขารักเขาจะไม่ทิ้ง พ่อที่มีจิตสำนึกดี แม้หย่ าข าดแล้วก็จะไม่ทิ้งลูก แต่พ่อบางคน พอไม่รักแม่ของลูก เขาก็จะไม่รักลูก ความรัก ความผูกพัน จิตสำนึกความเป็นพ่อ เมื่อไม่มีในใจของเขา เขาก็จะไม่สนใจอะไรอีก เมื่อมีคนใหม่ เมียใหม่และลูกใหม่

คำนี้อาจฟังดูแล้วเจ็ บป วดแต่มันคือ ความจริงที่คนเป็นแม่อย่ างคุณจะต้องยอมรับให้ได้ ให้รู้ไว้เสมอว่า เด็ กคือ ก็ผู้ใหญ่ในร่างเด็ กคนหนึ่ง เขาฉลาดและเรียนรู้ รับรู้ได้ไวมาก คุณแม่ต้องเข็มแข็งและเลิกสนใจอ ดีต บอ กความจริงลูก ไม่ต้องปิดบังเขา แต่อย่ าใส่ความเกลี ยดชังตัวพ่อในหัวลูก เพราะใจเขาจะมีบ าดแ ผล และกล า ยเป็นเรื่องที่เขาเจ็ บป วดภายในจนโต แม้ไม่แสดงออ ก

บอ กรักลูกให้มาก กอ ดเขาให้มาก และบอ กว่าแม่รักเขาที่สุด ลูกไม่ได้ข าดอะไร แต่เขาคือเ ด็กพิเศษที่มีทั้งพ่อและแม่ในคนเดียวกัน ส่วนเรื่องพ่อ ก็ค่อย ๆ บอ กเน้นยำกับลูกถึงสาเหตุที่อยู่กันไม่ได้ เมื่อเขาค่อย ๆ โตเขาจะเรียนรู้เอง แบบไม่ต้องเกลี ยดพ่อ ลูกบางคน มีครบแต่พ่อแม่ทະเลาະกันตลอ ด ลูกคงไม่มีความสุข ลูกบางคน มีแม่แค่คนเดียวเขากลับเป็นเด็ กฉลาด

เรียนรู้เร็วและมีความสุขมากกว่า ทุ กอย่ างอยู่ที่วิ ธีคิด การสอน การปลูกฝังลูก การทำดี ผลของการทำไม่ดีมากกว่า อ ดีตที่มันเจ็ บป วด คุณแม่จงปล่อยมันให้ห า ยไปกับก าลเวลานั้นแหละดีแล้ว อย่ าเก็บมาใส่ใจให้เศร้าใจให้เสี ยเวลาเลย

ที่มา rowwadee, taksin289