มะเขือพวงกินบ่อย ประโยชน์เยอะ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูประโชนย์ดีๆ ของผักสวนครัวที่หล า ยๆคนนั้น มักจะมองข้ามไป จนบางคนอาจจะหลงลืมผักสวนครัวชนิดนี้ไปแล้วก็เป็นได้ กับบทความ มะเขือพวงกินบ่อย ประโยชน์เยอะ ไปดูกันว่าการกิน มะเขือพวงบ่อยๆ นั้นดีต่อตัวคุณอย่ างไรบ้าง

‘มะเขือพวง’ เป็นผักพื้นบ้านที่มักจะนำมาประกอบอาหาร และที่นิยมที่สุดก็คงจะเป็น น้ำพริกกะปิ ที่ให้รสช าติที่เข้ากันได้ดี นอ กจากนี้ยังนำไปใช้กับอีกหลากหล า ยเมนู เช่น แกงกะทิ ผัดผัก ผัดเผ็ด ซึ่งนอ กจากจะนิยมนำมาทำอาหารแล้ว มะเขือพวงยังมีสรรพคุณทาง

ย ามากมายอีกด้วย โดยมีนักวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ได้ทำการวิจัย พบว่า มะเขือพวงนั้น มีประโยชน์ เนื่องจากมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดอนุมูลอิสระ ลดระดับน้ำต าลในเลื อ ด ของ ผู้ ป่ ว ย สามารถช่วย รั ก ษ า โ ร ค เหล่านี้ได้

1 โ ร ค ไ ข มั น อุ ด ตั น ใ น เ ส้ น เ ลื อ ด

นอ กจากที่กล่าวมาแล้ว ในมะเขือพวงยังช่วยในเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้เป็นอย่ างดี เพราะว่าในมะเขือพวงนั้น มี ‘ทอร์โวไซด์’ และยังยับยั้งการดูดซึมกลับมาของเลสเตอรอลในลำ ไ ส้ ของเราได้ อีกทั้งยังป้องกันการเกิดไขมัน อุ ด ตั น

2 โ ร ค ก ร ะ เ พ า ะ

มะเขือพวง มีฤทธิ์ในการต้านการเกิด แ ผ ล ช่วยในเรื่องของการ รั ก ษ า แ ผ ล ในกระเพาะอาหาร และยังสามารถช่วยลดความ เ ค รี ย ด ได้ดีอีกด้วย

3 โ ร ค เ บ า ห ว า น

สาร ‘เพกติน’ ที่มีอยู่ในมะเขือพวง ช่วยควบคุมระดับน้ำต าลในร่างกายสำหรับคนที่เป็น เ บ า ห ว า น ได้ โดยจะทำหน้าที่เคลือบผิวลำ ไ ส้ ทำให้อาหารที่เราทานเข้าไป

นั้นเคลื่อนผ่านลำ ไ ส้ ได้ช้า เมื่อเคลื่อนตัวผ่านได้ช้านั้นก็จะช่วยดูดซึมแป้ง และ น้ำต าลในการย่อยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ระดับน้ำต าลในร่างกายคงที่

4 โ ร ค ข า ด ส า ร อ า ห า ร

มะเขือพวง มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับสภาวะการข า ดอาหารได้ เพราะในมะเขือพวงนั้น มี ‘ไฟโตนิวเทียนท์’ สามารถทำให้เรานั้นกลับมาทำงานได้เป็นปกติ

5 ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง

มีงานวิจัย พบว่าในมะเขือพวงมีสารช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจ และ ระดับความดันลดลง และยังช่วยในเรื่องของการหยุดการรวมตัวของเกล็ดเลื อ ดได้อีกด้วย ดังนั้น มะเขือพวง จึงเหมาะกับคนที่เป็นความดันโลหิตสูง

เรียกได้ว่า เห็นเล็กๆแบบนี้ แต่ประโยชน์หล า ยเท่าตัวกันเลยทีเดียว ผักดีๆมีคุณค่าทางอาหาร ทั้งหาซื้ อง่าย และยังร า ค าย่อมเยาขนาดนี้ ไม่กินไม่ได้แล้ว การดูแลรั ก ษ าสุขภาพที่ดี ควรเริ่มต้นที่การกินของคุณ

ที่มา Martmatt, sanook, bitcoretech