มิตรเทียม ยังไม่น่ากลัวเท่ามิตรแท้ที่กลายเป็นศัตรู

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ความสัมพันธุ์ระหว่างเพื่อน กับบทความ มิตรเทียม ยังไม่น่ากลัวเท่ามิตรแท้ที่กลายเป็นศัตรู ไปดูกันว่าทำไมคนที่เราไว้ใจที่สุด ทำไมถึงได้กลายร่างเป็นคนที่ใจร้ า ยที่สุด

มีศั ต รูร้อยคน ไม่น่ากลัวเท่า.. มิตรที่คิดทรยศเพียงคนเดียว เมื่อมิตรกลายเป็นศั ต รู น่ากลัวยิ่งกว่าศั ต รูเพราะมิตรนั้นรู้เรื่องราวของเรามากรู้จุดอ่อนจุดแข็ง รู้นิสัยใจคอเราจะคิดทรยศหรือทำการใด ย่อมส่ งผลกระทบมาก

คนที่อยู่รอบข้างเรา แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้ดังนี้

1 คนที่เฉยๆกับเรา ไม่ว่าเราจะทำอะไร

2 คนที่ชอบเรา ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ต าม

3 คนที่ไม่ชอบเรา ไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนก็ต าม

สิ่งที่เราต้องทำก็คือ… ทุ่มเทความสนใจส่วนใหญ่ไปให้กับคนที่ชอบเรา ( คนที่เป็น มิตรกับเรา ) ให้ความสำคัญ และ ใส่ใจเขาให้มากแต่คนส่วนใหญ่กลับทำตรงข้าม คือ…เห็นเขาดีด้วย ก็เลยชอบเอาเปรียบ ไม่รั กษ าน้ำใจคนใกล้ตัวการกระทำแบบนี้นั้นไม่ฉลาดเอาเสียเลยนี่แหละ คือเหตุที่ทำให้คนเราเปลี่ยนจากมิตรเป็นศั ต รูได้แล้วคนเรามักไปทุ่มเทความสนใจให้กับคนที่

ไม่ชอบเรา ( คนที่เป็นศั ต รู ) พย าย ามทำให้เขามาชอบเรา และ ละเลยไม่ใส่ใจคนที่ชอบเรา อย ากบอ กว่า อย่ าสนใจเลย เสียสุ ข ภ า พจิตเปล่าคนที่เก ลี ย ดเรา เขาไม่สนเหตุผลอะไรทั้งนั้นหรอ ก แค่เกิดมามีชีวิต ยังห า ยใจอยู่บนโลก เค้าก็ไม่ชอบเรา แค่นั้นแหละและ เขาไม่ได้มาทุ ก ข์ร้อน ภายในใจกับเราด้วยมนุษย์เป็นสั ต ว์ที่พย าย ามยกตัวเองว่าข้าดีที่สุดข้าจึงต้องทำให้ทุกคนนั้น

พึงพอใจ แต่หารู้ไม่… นั้นคือความทุ ก ข์ !!!ทั้งที่ทุกคนในโลกมีความดีในแบบของตนทั้งนั้น ใช้แรงใจของเราทั้งหมด… ทุ่มเท สนใจ ใส่ใจ คนที่เป็น มิตรกับเราไม่ใช่เขาดีกับเรา แต่ดันไปกดเขา ให้ต่ำลง ให้เราอยู่เหนือเขาอย่ าเปลี่ยน ‘มิตร’ ให้เป็น ‘ศั ต รู’และควรเปลี่ยน ‘ศั ต รู’ ให้เขาเป็น ‘ครู’ เรียนรู้ ฝึกฝน และ ขัดเกลาจิตใจจากเขาส่วนคนที่เราเฉยๆกับเขา ก็ไม่ต้องทำอะไรมากหากทำได้

ก็เปลี่ยนเขาให้เป็น มิตร อย่ าไปสร้างศั ต รูเพิ่มก็พอเพราะ มิตรสามารถรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเรารู้ว่า หากเราล้มทำอย่ างไรที่จะไม่ให้เราลุกได้หรือ สามารถทำให้เราล้มทั้งยืนได้ เช่นกันการมีศั ต รูร้อยคน… จึงไม่น่ากลัวเท่าการมีมิตรที่ทรยศเพียงหนึ่งคน

ที่มา g a n g b e a u t y, m y f r i e n d t h