มีของ 4 อย่ า งนี้ ไว้ในบ้าน เรียกท รั พ ย์ การงานเจริญรุ่งเรือง

วันนี้เราจะพาคุณนั้นไปดูว่าในบ้านของคุณนั้นมีสิ่งของที่ช่วยเรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน ส่ งเสริมเรื่องการงาน การเงินของคุณหรือเปล่า กับบทความ มีของ 4 อย่ า งนี้ ไว้ในบ้าน เรียกท รั พ ย์ การงานเจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่ามีสิ่งของอะไรบ้าง ที่จะช่วยเรียกเงินทองเข้าบ้าน ส่ งเสริมการงานเจริญรุ่งเรือง

จะมีบ้ า นสักหลัง สิ่งสำคัญของหล า ยๆคนก็จะมองในเรื่องของฮวง จุ้ยและนับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอย่ า งยิ่ง โดยเฉพาะในการปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยให้กับตัวบ้ า นเพื่อที่จะให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีโชค ลาภเงินทองไหลมาเทมา ต ามหลักความเชื่อของฮวงจุ้ยแล้วนั้น จะต้องมีของ 4 อย่ า ง

1 ปลาทอง หรือ รูปธรรมช าติ

การเลี้ยงปลาทองหรือ การหารูปภาพที่เกี่ยวข้องกับธรรมช าติ อย่ า งเช่น ภาพน้ำ ภาพดอ กไม้ ภาพภูเขา ภาพทะเลมาแขวนเอาไว้ในบ้ า น จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการเรียกโชคเข้ามาสู่คนในบ้ านได้ จะทำให้ชีวิตมีความสุกมีความเจริญและพบเจอแต่สิ่งที่ดีในวันข้างหน้า

2 ระฆังหรือ กระดิ่ง

ต ามหลักของฮวงจุ้ยมีความเชื่อกันว่า การที่หาระฆังหรือ กระดิ่งเล็กๆผูกด้ายแดงมาแขวนเอาไว้ที่บริเวณประตูนอ กบ้ า น จะช่วยให้มีเงินทองไหลเข้ามา ทำให้มีกินมีใช้ไม่ขัดสนไม่ลำบากในเรื่องของเงิน มีเงินเข้าหล า ยช่องทาง ของใช้ที่มีแบบนี้รีบหามาแขวนไว้กับบ้ า นของคุณ

3 เหรียญโบราณ

เหรียญโบราณที่จะมีลักษณะเป็นเหรียญกลมมีรูสี่เหลี่ยมอยู่บริเวณตรงกลาง ผูกด้ายแดงสีแดง 3 เหรียญ ความเชื่อนั้นเชื่อกันว่าหากได้นำไปแขวนไว้บริเวณประตูบ้ า น จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการเรียกท รั พ ย์เงินทองเข้ามาได้ และที่สำคัญนั้นให้แขวนแค่ 3 เหรียญเท่านั้นไม่ควรแขวน มากจนเกินไป เพราะจะส่ งผลในทางตรงกันข้ามกับผลดี

4 ปลูกต้นไม้

ต้นไม้นั้นนอ กจากที่จะให้ความร่มรื่นในบ้ า นของเราแล้ว ต ามหลักความเชื่อว่ากันว่าการปลูกต้นไม้ยังเป็นตัวช่วยในการเรียกเงินทองเข้ามาได้ด้วย เพราะฉะนั้นแล้วหากเราปลูกต้นไม้ควรที่จะมีการดูแลให้ดีไม่ปล่อยให้แห้ง หมั่นลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ย หากเป็นต้นไม้นำโชคจะยิ่งดีขึ้นไป

ว่านงาช้าง เป็นต้นที่นิยมเป็นอย่ า งมาก ด้วยรูปทรงเหมือนงาช้างช่วยเสริมความเป็น มง คล ค้าข า ยร่ำร ว ยและคนโบราณนั้นเชื่อกันว่าการปลูกว่านงาช้างจะช่วยป้องกัน ภั ยต่างๆ ทั้งยังช่วยฟอ กอากาศให้บริสุทธิ์ได้ดีด้วย เป็นต้นที่มีความคงทนดูแลได้ง่าย อยู่ได้ในทุกสภาพอากาศและทุกสภาพแสง รดน้ำสัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้ง ไม่ลดน้ำเยอะเพราะเป็นต้นไม้อวบน้ำ

กวักมรกต แค่ชื่อก็ให้ความเป็น มง คลแล้ว ใบสีเขียวมรกตมีความสวยงาม คนที่ปลูกต้นนี้จะเป็นคนที่มีโชค ลาภ ปรารถนาสิ่งใด ก็จะสุขสมหวัง เชื่อกันว่าหากปลูกแล้วก้านหนึ่ งมีจำนวน 21 ใบ จะยิ่งให้ความโชคดี การเลี้ยงก็ง่ายมากๆ ลดน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้งหรือจนกว่าดินจะแห้ง สามารถเลี้ยงได้ในแสงรำไรหรือเลี้ยงกับแดดจัด ก็ได้

ช้อนเงินช้อนทอง เป็นต้นที่นิยมปลูกกันเป็นอย่ า งมากเพราะมีลักษณะใบที่น่ารักลักษณะเล็กๆเหมือนกับช้อน หากเลี้ยงให้โดนแดดลักษณะใบก็จะมีการงอเหมือนช้อน ลดน้ำวันละครั้งหรือ 2 วันครั้ง ถ้าไม่ได้ออ กไปโดนแดดมาก ให้รดน้ำวันเว้นวันหรือสองวันห นึ่ งครั้งได้

ที่มา postsod