มีงานทำ จงกอ ดไว้ให้ดี 18 สัญญาณเ ตื อ น กำลังเริ่มขึ้นแล้ว

หกวันนี้คุณนั้นยังมีงานประจำทำอยู่ ก็จงรั ก ษ า กอ ดไว้ให้ดีๆ เพราะงานทุกวันนี้ห า ย ากขึ้นทุกวัน และวันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ มีงานทำ จงกอ ดไว้ให้ดี 18 สัญญาณเตือนกำลังเริ่มขึ้นแล้ว ไปดูกันว่าสัญญาณอะไรกำลังเริ่มขึ้น พร้อมๆ กันค่ะ

1 หลักการสำคัญที่ใช้ได้ทุกสมัยกับ เ ศ ร ษ ฐ กิ จพอเพียง

สามารถช่วยเราได้ถ้าเราไม่สร้างห นี้มากเกินไปอย่ างน้อยประเทศเรา ก็มีดินดี มีแม่น้ำ ลำธาร อุดมสมบูรณ์ แทบทุกจังหวัดสามารถ ปลูกผักปลูกผลไม้ทานได้ พอให้เรามีกินมีใช้ ต ารอยพ่อร 9 เรา

2 หล า ยๆบริษัททยอยปิดกิจการ

โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าบางคนตกงานโดยไม่รู้ตัวเมื่อวานยังทำงานๆ ตอ กบัตรเลิกงานอยู่ดี เช้าวันต่อมาเดินทางไปที่บริษัทรู้ข่าวอีกที ก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงานเลย

3 คนมักฟุ้งเฟ้อ มากกว่ารายได้ที่มี

ซื้ อของเกินความจำเป็นใช้จ่ายเงินและกู้เงินโดยไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้า ขอให้อย่ าสร้างห นี้เพิ่ม เพราะ ด อ กเบี้ยทวีคูน อย่ าใช้จ่ายเกินตัว หากวันหนึ่งที่เกิดวิกฤติ จะเอาตัวไม่รอ ดเลย

4 ในบริษัทที่เปิดกิจการอยู่ก็แทนที่พนักงานด้วยเครื่องจักรคนโดนหุ่นยนต์แย่งทำงานกันหมดแล้ว

5 เริ่มเห็นกันแล้ว นักท่องเที่ยวห า ยไปมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรป ที่กระเป๋าหนักมีรายจ่ายต่อคนสูง ไม่มาเที่ยวบ้านเรากัน

6 ส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวจี น ที่เคยเข้ามาแทนที่นักท่องเที่ยวยุโรป ช่วงนี้ก็เริ่มห า ยไปมากด้วยเช่นกัน ไม่ใช่เพราะบ้ านเราไม่น่าเที่ยว แต่ เพราะ ในประเทศเค้าเองก็เจอปัญหาหนักมากอย่ างโ รคที่ทราบกันทั้งคนที่เที่ยวและออ กมาลงทุน ห า ยไปด้วยปัจจัยที่ใหญ่เกินกว่า ที่เราจะควบคุมได้แล้วหละ

7 แล้วก็ห นี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ เป็นห นี้สินที่ด อ กเบี้ยต่ำสุด ถ้าด อ กเบี้ยนโยบายขึ้น เพียง หลักสต างค์ บาทสองบาท จะเกิดความลำบากต่อคนเป็นห นี้ทันที เช่นบ้านเคยผ่อนต้น หมื่น ด อ กเบี้ย สองหมื่น ในยอ ดผ่อนสามหมื่นจะกล า ยเป็นด อ กเบี้ยแทบทั้งหมดในทันที

8 การที่ค่าเงินบ้านเราเรทดี ค่าเงินแข็งกว่าประเทศอื่นๆในโลก อย่ าดีใจ เพราะ เขาต้องการถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอย่ างเท่านั้น

9 สำหรับใครทำงานแบงค์ ให้รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลด เนื่องจากระบบใหม่ธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่าใช้สาขาในการทำงานแล้ว และ ตอนนั้นจะหางานทำย ากมากเลย

10 อาชีพค้าอ อน ไลน์นจะเริ่มถดถอย เพราะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น และลูกค้ามีทางเลือ กที่หลากหล า ย โดยเฉพาะ บริษัทที่สร้างระบบครบวงจรมา โดยตัดระบบพ่อค้าคนกลางทิ้งหมด

12 ที่ดินและบ้านตอนนี้ข า ยย ากมาก เพราะเงินในระบบห า ยไปมากจริงส่วนคนที่มีเงินอยู่ ก็ไม่อ กจะใช้จ่ายมาก

13 ในส่วนอสังหาริมท รั พ ย์ต่างๆ เพิ่มขึ้นแต่คนจมทุน โดยเฉพาะคอนโดที่เราเห็นว่าซื้ อเพื่อเก็งกำไรเริ่มออ กอาการชัดเจน เนื่องจากหล า ยสาเหตุที่มีพวกแนะนำให้คนไปกู้เงินเกิน มากๆ คนที่ลงทุนต ามกระแส มีคนเป็นแบบนี้จำนวน มาก คิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อน แต่ท้ายที่สุดไม่มีคนเช่าที่เคยคิดว่าจะเอาค่าเช่ามาจ่าย ก็ไม่พอจ่าย

14 ปัญญา ประดิษฐ หรือ AI จะเข้ามาแทน ในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงมากอย่ างไม่น่าเชื่อ และ การที่ไม่เชื่อว่าจะมาแทนขนาดนั้นก็เหมือนกับที่รุ่นพ่อแม่เราไม่คิดว่าโลกทุกอย่ างจะมารวม ในมือถือเครื่องเดียวได้ขนาดนี้เลย

15 จะว่าไปไม่ใช่ประเทศเราบริหารไม่ดี เพียงอย่ างเดียว แต่ระดับโลกเ ศ ร ษ ฐ กิ จหล า ยๆประเทศก็หกตัวลงพร้อมๆกัน โดยที่ไม่มีภูมิภาคไหนดีเลย

16 ของมีค่าอย่ างทองคำยังมีค่าเสมอ เวลาค่าเงินมีปัญหาให้เรียนรู้จากหล า ยๆประเทศที่ค่าเงินลดอย่ างรุ น แ ร ง และ คนที่มีทองคำอยู่ในมือ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงินใด ก็ได้ในโลก

17 ปัจจุบันโลกแห่งหุ้น พื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อยๆ เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่ที่กำลังจะดำเนินไป

18 หลังสองสามปีมานี้เห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน หากจะลงทุนในธุรกิจหุ้นน้ำมันควรพิจารณาให้ดี

สำหรับข้อมู ลที่นำมาในวันนี้ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนได้ ตื่ นตระหนกกันเพียงแต่ต้องการให้ทุกคนอ่ า นและลองหยุดคิดดูสักพักลองมองถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน ต ามหลักความเป็นจ ริงด้วยใจ ที่เป็นกลางและเป็นธรรมปราศจากอคติว่าในยุคปัจจุบันนี้ เราจะต้องปรับตัวกันอย่ างไร และจะต้องใช้ชีวิตอย่ างไร ให้ไม่อ ดกินอ ดใช้ อยู่อย่ างพอเพียง

ที่มา profession-j55