ยกขึ้น มาดู เส้นข้างมือมีกี่เส้น บ่งบอ กลักษณะตัวตนของคุณได้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเส้นข้างมือของคุณ เมื่อยกขึ้น มาดู สามารถบ่งบอ กตัวตนของคุณได้ กับบทความ ยกขึ้น มาดู เส้นข้างมือมีกี่เส้น บ่งบอ กลักษณะตัวตนของคุณได้ ไปดูกันว่าเส้นข้างมือมีกี่เส้น และลักษณะตัวตนที่แท้จริงเป็นอย่ างไร

ในวันนี้เราให้คุณลองสังเกตดูดีๆว่า บริเวณข้างมือของคุณอร่อยมากมีเส้นอยู่กี่เส้น ซึ่งแต่ละเส้นนั้นสามารถบ่งบอ กได้ถึงลักษณะนิสัยได้อย่ างแม่นยำ โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นจะมีรอยเส้นอยู่ประมาณ 1 ถึง 4 เส้น

A 1 เส้น

มี 1 เส้นเรียกว่าคุณเป็นคนที่มีความฉลาด เป็นคนดีมีน้ำใจ มักจะมีโชคลาภในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำร ว ย ถึงแม้ว่าชีวิตในช่วงแรกๆของคนนั้นจะย ากลำบากมากก็ต าม แต่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่ างช้าๆ ในช่วงวัยกลางคนมักจะมีโชคลาภเริ่มต้นด้วยดีเสมอ เมื่ออายุมากขึ้นก้าวเข้าสู่เลข 4

ไม่เพียงแต่ชีวิตของคุณจะมีรายได้มากขึ้น ความรักและหน้าที่งานงานจ๊ะมีความสง่างามมากขึ้นอีกด้วย ลักษณะนิสัยของคุณมักจะเป็นคนที่ไม่แยแสกับคำพูดคนอื่น ไม่สนใจชื่อเสียง เป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตในแบบฉบับของตนเอง รักในเรื่องของความยุติธรรมเสมอ และสิ่งที่ข า ดไม่ได้ก็คือความรักที่มีให้คนในครอบครัวและความสุขสบาย

B 2 เส้น

2 เส้นนั่นหมายความว่า คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิต มีลักษณะเจาะจงในเรื่องของความจงรักภักดี รักในความซื่อสัตย์ของตนเองและความยุติธรรม ให้ความสำคัญในเรื่องของศิลปะและงานที่มีเอ กลักษณ์

เสมอ เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียมีความจริงจังจริงใจ น่าเชื่อถือ บุคลิกดีพูดจาตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม ชีวิตของคนส่วนใหญ่แล้วมักจะประสบความสำเร็จในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป

C 3 เส้น

3 เส้น นั่นบ่งบอ กถึงโชคชะต า โชคชะต ามักจะเป็นตัวกำหนดความร่ำร ว ยให้แต่ละคนแตกต่างกันออ กไป โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นจะเปี่ยมไปด้วยพลัง ถึงแม้ว่าชีวิตของคนในปัจจุบันจะเจอกับความสับสนและวุ่นวาย แต่ไม่ช้าไม่น่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิต ใครที่มีอายุในช่วง 45 ปีขึ้นไป

ช่วงนี้ในบางครั้งอาจจะรู้สึกลำบากมากกว่าผู้อื่น แต่เชื่อว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในช่วงสัปดาห์หน้าแล้ว ลักษณะของคนนั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมา คิดอย่ างไรก็พูดออ กมาอย่ างนั้น มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเสมอ เป็นคนที่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ ไม่ลังเลต่อ การกระทำที่ถูกกลั่นกรองและคิดออ กมาแล้ว

D 4 เส้น

4 เส้น บ่งบอ กถึงชีวิต คนที่มี 4 เส้นชีวิตของคุณจะค่อนข้างสุขสบายในบางช่วงอายุ ใครที่ลำบากมาก่อนมักจะได้สิ่งดีๆต ามมาในภายหลัง เมื่อชีวิตของคุณก้าวเข้าสู่ในช่วงวัยกลางคนจะรู้สึกเหนื่อยมากกว่าผู้อื่น คนที่เป็นคนดีมีศีลธรรมโชคลาภชะต ามาถามหา มีโอ กาสได้ไต่ระดับไปเรื่อยๆ ลักษณะนิสัยของคุณนั้นเธอเป็นคนที่ไม่ยอมใคร

เป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาไม่คิดจะอ้อมค้อม มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานและความรักเป็นที่สุด และมีความเชื่อที่ว่า เมื่อทำดีแล้วชีวิตจะดีแน่นอน ในช่วงสัปดาห์หน้าชีวิตของคุณจะค่อยๆปรับตัว มีโอ กาสประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานก็จะดีขึ้นหล า ยเท่าตัว และดีไปกว่านั้นก็คือในช่วงปีหน้า โชคลาภของคุณจะพุ่งมากเป็นอันดับ 1

ที่มา Postsod