ยื่นมือซ้ายขึ้น มาดู บอ กตันตนของคุณได้มากสุด

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเล่นเกมยื่นมือซ้ายขึ้น มาดู บอ กตัวตนของคุณได้แม่น มาก อย ากรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วตัวตนของคุณนั้นเป็นคนอย่ างไรไปอ่ า นคำทำ นา ยพร้อมๆ กันค่ะ

ยื่นมือซ้ายได้แบบที่ 1 = ‘นิ้วมือแนบตรงทุกนิ้ว’

หากคุณยื่นมือออ กไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกันแบบนี้แสดงให้เห็นว่า.. คุณเป็นคนที่สุขุมหนักแน่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็จะมีนิสัยระมัดระวังและทำทุกอย่ าง ด้วยความรอบคอบแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ต าม

ยื่นมือซ้ายได้แบบที่ 2 = ‘นิ้วมือส่วนใหญ่กางออ ก’

หากคุณลองยื่นมือขวาออ กมาแล้วพบว่านิ้วมือส่วนใหญ่ของคุณกางออ กจากกันแบบนี้ แสดงว่า.. คุณเป็นคนที่มองโลกแง่บวกและมี จิตใจอ่อนโยน สามารถแบ่งแยกสิ่งดีหรือไม่ดีออ กจากกัน ได้อย่ างชัดเจน คุณรักอิสระ ไม่ชอบที่จะหยุดอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งนานนัก

ยื่นมือซ้ายได้แบบที่ 3 = ‘กางมือแนบตรงนิ้วโป้งง้อเล็กน้อย’

หากคุณยื่นมือออ กไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดของคุณยื่นตรงชิดอย่ างเต็มที่ แสดงให้เห็นว่า.. คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้น ดูไร้เดียงสาและทำอะไรด้วยความนุ่มนวล แต่ออ กจะลังเล ไม่เด็ดขา ดเมื่อต้องรับฟังความต้องการของคนอื่น

ยื่นมือซ้ายได้แบบที่ 4 = ‘นิ้วมือแนบตรง มีเพียงนิ้วก้อยเท่านั้นที่กางออ ก’

หากคุณยื่นมือออ กไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วก้อยที่กางออ กมา แสดงให้เห็นว่า.. คุณเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีย์สูงและไวต่อความรู้สึก เมื่อเจอเรื่องอะไรก็จะมีปฏิกิริย า ต่อเรื่องนั้นๆ ทันทีอีกทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถด้านงาน วรรณก ร ร มอีกด้วยนะ

ยื่นมือซ้ายได้แบบที่ 5 = ‘มีเพียงนิ้วโป้งเท่านั้นที่กางออ ก’

หากคุณยื่นมือออ กไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วโป้งที่กางออ กมาแสดงให้เห็นว่า.. คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง เชื่อถือในเหตุผลของตัวเอง ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้น มา ก็จะกระตือรือร้นแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองเสียตลอ ด แม้บางครั้งการทำแบบนั้นจะดูลำบากไปบ้าง แต่คุณก็จะพย าย ามหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ

 

ที่มา kha-yam