ย ามลูกเหนื่อย ท้อแท้ ให้จงจำ 10 กำลังใจของพ่อไว้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้กำลังใจของพ่อแม่ที่ให้กับลูกในวันที่ลูกนั้นเหนื่อยและท้อใจกับชีวิต กับบทความ ย ามลูกเหนื่อย ท้อแท้ ให้จงจำ 10 กำลังใจของพ่อไว้ ไปดูกันว่ากำลังใจจากพ่อแม่ของเรานั้นจะช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่ างไร

1 ไม่ว่าชีวิตตอนนี้ จะเป็นอย่ างไร ลุกจากที่นอนเมื่อคืนความคิดมุ่งสู่จุดหมายใหม่

อย่ าปล่อยให้ความผิด พ ล า ด และความเสียใจ ทำล าย ชีวิตเราควรที่จะหาสิ่งใหม่ๆ ทำชีวิตให้ดีขึ้นจากเดิม ก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

2 เรื่องบางเรื่อง ที่เข้ามาในชีวิตของเรา จะเป็นตัวนำพาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้

ให้เห็นถึงในทุกปัญหาช่วงเวลาอัน เ ล ว ร้ ายที่เข้ามาในชีวิต เมื่อเรารับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ จงใช้ปัญหาเหล่านี้แก้ไขและเรียนรู้มุมมองใหม่ใหม่เพื่อสิ่งที่ดีกว่า

3 พย าย ามมองหาแต่สิ่งดีดีของในทุกวัน

แม้ว่ามันจะย ากเพียงใดก็ต ามไม่มีทางที่ไหนทุกๆ วันจะมีแต่เรื่องสวยงามจะมีแต่เรื่องดีดี ที่จะเข้ามาในชีวิตเราแบบที่เราตั้งใจไว้ทั้งหมด หากวันใดที่เราเกิดอาการท้อหรือมีปัญหาใดใด เข้ามาจงใช้สิ่งเรานั้นเปลี่ยนแปลงตัวเราไปในทางที่ดีขึ้น

4 ให้จำไว้เสมอว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตคุณ

จำเป็นต้องก้าวหน้า อยู่ตลอ ดเวลาไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ ที่เดิมควรที่จะพัฒนาตนเอง และหาสิ่งที่เราชื่นชอบทำเพื่อความสุขของชีวิต

5 ชีวิตของเรา จะมีความสวยงามได้ ไม่จำเป็นที่จะต้อง เพอร์เฟคทุกเรื่องเสมอ

สิ่งต่างๆที่มีความผิดพลาดที่ได้เข้ามา และมีส่วนเกี่ยวข้องกับในชีวิตของเราให้เราคิดไว้เสมอว่าสิ่งเรานั้น มีค่าสำหรับคุณ ยังมีคนรักยังมีครอบครัว และมีเพื่อนที่ยังรอช่วยเหลือคุณอยู่เสมอและเป็นกำลังใจที่ดีอยู่ตลอ ด

6 การคิดมากเกินไปอาจจะทำให้เราอารมณ์เสีย จงปล่อยวางเรื่องราวร้ ายๆ

ทิ้งไปบางครั้งเราก็ชอบเป็นคนคิดมาก ที่ทำให้หนัก ส ม อ ง เราจงตั้งสติสิ่งที่เกิดขึ้นมักมีข้อแก้ไขได้เสมอ

7 ขอบคุณตัวเราเองที่ยังมีชีวิตอยู่

เมื่อมีปัญหาต่างๆและความผิด พลาดได้เข้ามาในชีวิตของเราเรามักจะลืมว่า เราผ่านเหตุการณ์เหล่านั้น มาได้อย่ างไร ในวันนี้เรามีชีวิตอยู่เราจงขอบคุณตัวเราเองที่เราต้องสู้และเข้มแข็งกับปัญหาต่างๆ มาถึงในทุกวันนี้

8 ในย ามสุขจงยิ้มรับไหว และในย ามทุ ก ข์เราก็จงยิ้มรับไว้และ ก้าวต่อไป

โลกของเรายังมีหล า ยสิ่งที่เข้ามาอย่ างไม่แน่นอน เมื่อเรามีความสุขเราควรเต็มที่ กับสิ่งนั้นอย่ าคิดกังวลหรือพย าย ามเปลี่ยนแปลงอะไร แต่เมื่อเรามีความทุ ก ข์เข้ามาในชีวิตเรา ก็ยิ้มรับและยอมรับสิ่งเรานั้นและผ่านปัญหาเหล่านั้นไปให้ได้

9 การตัดสินใจของคุณในวันนี้สามารถ เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในวันข้างหน้า

ไม่ว่าสิ่งใดใดที่คุณทำในทุกวันนี้หากคุณ ไม่ชอบมีชีวิตที่เป็นอยู่คุณควรรู้ไว้ว่าเราสามารถ เปลี่ยนแปลงได้เสมอเราสามารถมีชีวิตของเราได้แบบที่เราต้องการสามารถเอาชนะ มันได้ด้วยมุมมองและความคิดของตัวเราเอง

10 อายุมากขึ้นเราก็ควรรู้ว่า ต้องทำอะไรและกำลังทำอะไรหล า ยหล า ยสิ่งอาจทำให้คุณมีความคิด

กับการใช้ชีวิต ทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ทุกคนต่างก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันหมดไม่มีใคร ที่สามารถใช้ชีวิตที่ไม่ราบรื่น จงจำไว้ว่าคุณไม่ได้ อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ยังมีคน อีกหล า ยร้อยล้านคนคนที่อาจจะเป็นแบบคุณ

ที่มา k u m k o o m, f a h h s a i