ลักษณะนิสัยของผู้หญิงเจ้าชู้หล า ยใจ

ใครว่าการเป็นคนเจ้าชู้มีแค่ผู้ชาย ผู้หญิงเองก็มีเช่นกันหล า ยคนอาจจะไม่ยอมรับอาการนี้ว่าได้เกิดขึ้ นกับพฤติก ร ร มเลี้ยงสัมพันธ์ชายทีละหล า ยๆ คนวันนี้เราจะพามาดูถึงลักษณะนิสัยของผู้หญิงเจ้าชู้หล า ยใจกัน

1 มักคิดว่าตัวเองไม่ได้เจ้าชู้สักหน่อย

ห้ามมาเรียกเธอว่า เจ้าชู้ หรือ กระทบกระทั่งว่าเธอหล า ยใจเป็นเด็ดข า ดเ พ ร า ะเธอมักไม่เคยบอ กรักใครง่ายๆ และไม่เคย บอ กรักใครก่อนด้วยซ้ำ มันช่วยไม่ได้ที่เ ส น่ ห์และความงามของเธอได้ดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาหาเธอเอง

2 ปากหวานชวนชายเหลียว

วาจาจริตของเธอมันช่าง เย้ายวนกวนอารมณ์ให้ชายมาหลงเ ส น่ ห์อ ย่ างัวปักหัวปำเ สี ยเหลือหล า ย ผู้ชายคนใด ก็ต ามที่หลงมาสดับรับฟังคำเจรจาสุดฉอเลาะของเธอ มีอันต้องกระโดดลงมาใน หลุมพรางความรักของเธอทั้งนั้น

3 เปลี่ยนใจรักง่าย

ถ้าคนในอ ดีตคือคนที่ใช่แล้ว แต่เธอ กลับปฏิเสธความรักเ พื่อไปรักกับคนปัจจุบันที่ถือเป็นคนที่ ใช่กว่า ซึ่งสำหรับคนเจ้าชู้หลา ยใจอ ย่ างเธอนั้นไม่มีคนที่ ใช่ที่สุด หรอ ก เ พ ร า ะในอนาคตเธออาจเปลี่ย นใจไปรัก คนที่ ใช่ยิ่งกว่าใช่ ขึ้นไปอีกเรื่อยๆ

4 ชิงชงผู้ชายหล า ยใจ

ผู้หญิง หล า ยใจไม่ชอบเลย หากจะต้องมาปะ ทะกับผู้ชายหล า ยใจด้วยกันเอง เ พ ร า ะต่างรู้ดีว่า ต่างมีวิถีความรัที่ไม่ธรรมดารวมถึงต่างก็รู้ว่าก ารที่จะหยุดหัวใจเอาไว้ที่ใครนั้น มันไม่ใช่เรื่องง่าย เพร าะต่างก็รักง่ายหล า ยรักกันทั้งนั้น ดังนั้นความรักระหว่างผู้หญิงเจ้าชู้กับผู้ชายเ จ้าชู้จึงมักจะไปกันไม่รอ ด

5 คั่วผู้ชายทีละมากกว่า 1 คน

อีกฉาย าหนึ่งที่ผู้ชายทั้งหล า ยพากันแต่งตั้งให้เธอคือ ผู้ว่าการรถไฟ เ พ ร า ะเธอสลับราง ไม่ให้ชนกันได้เก่งยิ่งกว่าเจ้าหน้าที่เ สี ยอีก

6 เพื่อนสนิทผู้ชายเต็มไปหมด

คนกี่คนต่อ กี่ค น เธอก็ไม่ยอมเปิดว่าเป็น คนรัก เ สี ยที แต่ผู้ชายเองก็ดันบ้าเห่อตีความไปเ องว่า การเป็นเพื่อนสนิท คือจุดสต าร์ทความสัมพันธ์ของความรัก ทั้งที่ จริงๆ แล้วเธอสนิทและรักเขาในฐานะเพื่อนกันจริงๆ ต่างหาก

7 กลัวการผูกมั ด

ผู้หญิงหล า ยคนที่กลัวการผูกมัดเมื่ อต้องคบกับผู้ชายคนใดคนหนึ่ง เ พ ร า ะการที่จะคบใครจริงจัง ต้องมีความเ สี ยสละสูงและการที่ต้องเ สี ยสละนี้เ องที่ทำให้ผู้หญิงหล า ยคนทำไม่ได้ และอีกประการหนึ่ง คือความเ จ็ บป ว ด ที่เคยเกิดขึ้นจากการเ สี ยสละของผู้หญิงเหล่านั้นน และได้รับผลตอบแทนอันเ จ็ บป ว ด จากผู้ช ายคนเก่าของพวกเธอ ทำให้พวกเธอ กลัวที่จะเ สี ยความรู้สึกรักนี้ให้ใคร อีกครั้ง

8 ชอบขู่ด้วยชื่อผู้ชายคนอื่น

วันใดถ้าเกิดเธอไม่พอใจเขา หรือว่าเขาทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเธอขึ้น มาแล้วล่ะก็ เธอก็จะสร้างสถานการณ์ตึงเครียดและกดดัน เขาด้วยการแสดงบทเอื้ออาทรสนใจผู้ชายคนอื่น มากกว่าเขา หรือไม่ก็ถึงขั้นแสดงภาพบา ดต าบา ดใจ กับผู้ชายคนอื่น อันเป็นการกวนใจบันดาลโทสะแก่เขา จนเขาต้องยอมและยอมทำต ามที่เธอบัญชามาทุกอ ย่ างแต่โดยดี

9 มักจะป ฏิเสธว่าเขาไม่ใช่

ทุกอ ย่ างดำเนินไปด้วยเหตุและผล ชีวิตรักของผู้หญิงหล า ยใจเองก็เ ช่นกัน คนที่เคยว่าเป็นรัก ที่ ใช่ ของเธอ กลับเป็นรักที่ ไม่ใช่ ขึ้น มาซ ะอ ย่ างนั้น เหตุผลของเธอก็ดูไม่กระจ่างแจ้ง รู้แต่ว่าที่เธอเลิกรักเขาก็เ พ ร า ะเขาไม่ใช่เท่านั้น

ที่มา e-yhangwa