ลูกกตัญญูจำไว้ 5 คำพูดที่ไม่ควรพูดกับพ่อแม่

เมื่อวันที่คุณนั้นยังเด็ก มีเพียงพ่อแม่ที่คอยดูแลเอาใจใส่ ไม่เคยทอ ดทิ้ง ทำให้ให้ลูกอันเป็นที่รัก เป็นแก้วต าดวงใจของพ่อแม่ได้เสียใจ และเมื่อคุณเติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ สามารถที่จะทำมาหากิน เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ สิ่งแรกที่คุณนั้นควรจะต้องทำก็คือทำให้พ่อแม่สบาย และไม่ทำให้ท่านทั้งสองคนเสียใจ เสียน้ำต าเพราะคุณ วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะแนะนำให้กับลุกๆ ทุกคนได้อ่ า น กับบทความ ลูกกตัญญูจำไว้ 5 คำพูดที่ไม่ควรพูดกับพ่อแม่ ไปดูกันว่าลูกที่ดี จะไม่พูดคำพูดอะไรบ้าง

1 ไม่โทษพ่อแม่ย ามท่านป่ ว ยไข้

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่ง จะงานเยอะ จะดึกดื่นขนาดไหน พอเราเ จ็ บไข้ท่านจะละทิ้งการงานในทันที ท่านจะพาเราไปหาหมอ ท่านจะหาวิธีเยียวย ารั ก ษ าเราในทันที ย ามที่ท่านป่ ว ยไข้ เราจงทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อยแค่ไหนล่ะ?

หรือว่าเพราะพ่อแม่เ จ็ บป่ ว ยนานวัน จึงทำให้ลูกไม่กตัญญูไม่สนใจพ่อแม่ หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังคมตราหน้าว่า เป็นลูกอ กตัญญูเพิ่มขึ้นอีกคน พ่อแม่ให้กายสังขารมา ไม่ใช่ให้เรามาคอยกล่าวโทษท่าน

เราโตขึ้นเรื่อยๆ พ่อแม่ก็เริ่มแก่ชราลง จวบจนลาโลก ลาลูกหลานไปอย่ างไม่มีวันหวนกลับ ถ้าแม้แต่พ่อแม่คุณยังให้อภั ยมิได้ แล้วจะไปให้อภั ยใครในโลกใบนี้ได้ล่ะ? ร้อยพันความดีงาม ความกตัญญูมาเป็นอันดับที่หนึ่ง เริ่มจากตอนนี้ ดูแลท่านก่อนจะสาย

2 ไม่โทษพ่อแม่ที่ท่านบ่น ท่านว่า

ท่านบ่นท่านว่าก็เพราะ เราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าก็เป็นเพื่อเรา ต้องการให้เราได้ดี ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกของตนเอง ไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่อย ากให้ได้สิ่งที่ดีกับลูก ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้า ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกของตน เป็นผู้ที่เก่งกล้าสามารถกว่าตนเอง

3 ไม่โทษพ่อแม่ว่าท่าน จู้จี้จุกจิก

ท่านเกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มามากว่า อย่ าเสียงดังใส่ท่าน หากท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าว ให้กลับบ้านเร็วๆ ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้เก็บห้อง ฯลฯ เพราะคนที่รักเราจริงนะ จึงจะจู้จี้ในเรื่องเช่นนี้กับเรา พ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกของท่านแน่นอน คุณว่าจริงไหม

4 ไม่โทษพ่อแม่ว่าทำอะไรช้า

เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่า อย่ าว่าท่านทำอะไรช้า ถ้าเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ ต้องใช้ความรักความอ ดทน มากแค่ไหน ในการสอนให้เราเดิน สอนให้เรากิน ฯลฯ ตอนที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลังแรงกายเพื่อพวกเรา มาถึงตอนนี้ร่างกายจึงทรุดโทรม ถ้าวันหนึ่งท่านแก่ชราลง กำลังวังช าเริ่มเสื่อมถอย จำไว้เลย ‘เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ดุจเห็นตนเองในวันหน้า’

5 ไม่โทษพ่อแม่ว่า ท่านไม่มีความสามารถ

ไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์ ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต คอยเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่ าต่อว่าท่านว่า ‘สู้พ่อแม่ของคนอื่นเขาไม่ได้’ คำพูดนี้ เมื่อพูดออ กไป มันจะกล า ยเป็นตราบาปในชีวิตคุณไปตลอ ดชีวิต

ที่มา songtorkwamrak