ลูกแม่ทำตัวแย่ แม่ก็รัก อย ากให้ลูกรักได้อ่า น พรุ่งนี้ไม่มีแม่แล้ว

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่แม่ของคุณทำเพื่อลูกรักของแม่มาโดยตลอ ด กับ ลูกแม่ทำตัวแย่ แม่ก็รัก อย ากให้ลูกรักได้อ่า น พรุ่งนี้ไม่มีแม่แล้ว ไปดูกันว่าหากวันนี้คุณยังทำตัวแย่ๆ เหมือนเดิม และไม่มีแม่คุณอยู่ด้วยอีกต่อไปแล้ว คุณจะต้องใช้ชีวิตต่อไปอย่ า ง ไร

แม่คือผู้ให้ชีวิต อุ้มท้องเรา 9 เดือน อีกทั้งยังเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโต ดังนั้นเราทุกคนจึงรู้อยู่แล้วว่าบุญคุณแม่นั้น มากล้นเพียงใด แต่บางคนกลับลืมสิ่งนี้ไป พอเติบโตมาให้ชีวิตในแบบของตัวเองได้ ก็ไม่ค่อยสนใจใยดีคนที่เลี้ยงดูเรามา

แน่นอนค่ะว่าทุกคนต้องเคยมีความรู้สึกแบบนี้กันทุกคน แล้วแต่ว่าบางคนจะกลับมานึกถึงและตอบแทนบุญคุณท่านได้ช้าเร็วแค่ไหน

วันนี้ เราจึงมีบทความจาก พระมหาประดิษฐ์ จิตฺตสํวโร เป็นบทความดีๆ ที่อ่านแล้วเราต้องคิดถึงแม่ขึ้น มาแน่นอน

วันนี้ลูก ๆ หล า ยคนอาจจะกำลังอยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่แสนสุข ในอ้อมกอ ดที่อบอุ่นของแม่ ในการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอ ย่ างดีจากแม่ อย ากได้อะไรมีแม่คอยจัดหาให้ อย ากกินอะไรมีแม่คอยหามาให้กิน

อย ากเที่ยวที่ไหนแม่ก็พาไปเที่ยว อย ากเรียนอะไรแม่ก็ส่ งเสียให้เรียน อย ากทำอะไรแม่ก็คอยส่ งเสริมสนับสนุนให้ทำอยู่ตลอ ดมา ลูก ๆ หล า ย

คนได้รับความสุข สะดวก สบาย สมบูรณ์พูนสุขในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เงินทองที่ใช้จ่ายได้ต ามใจปรารถนา

พร้อมทั้งการศึกษาที่ดีในสถาบันที่มีชื่อเสียง ความสมบูรณ์ ความสุขสบายที่ลูกได้รับอ ย่ างสุขเกษมเปรมปรี ทุกวันนี้ได้มาจากใคร

แต่ก็มีหล า ยคนไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ในครอบครัวที่อบอุ่น ต้องกล า ยเป็นเ ด็ กกำพร้า เป็นเ ด็ กเร่ร่อน เป็นเ ด็ กจรจัด นอนต ามป้ายรถเมล์

หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่ โบราณว่า ข า ดพ่อเหมือนถ่อหัก ข า ดแม่เหมือนแพแตก ชีวิตของลูกคงกระจัดกระจายไร้ทิศทาง ไ ร้อนาคต ไ ร้ กา รศึกษา กล า ยเป็นเ ด็ ก

มีปัญหา เป็นภาระของสังคม คงต้องทุ ก ข์ทรมาน อย่ า งหาประมาณมิได้ หากเปรียบชีวิตเหมือนการข้ามฝั่งในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราก เต็มไปด้วยอั น ต ร า ยรอบด้าน

ซึ่งต้องอาศัยแพและไม้ถ่อข้ามฝั่ง เพื่อไปสู่เป้าหมายอ ย่ า งป ล อ ด ภั ย หากเปรียบไปก็เหมือนพ่อกับแม่ ถ่อเปรียบเสมือนพ่อ แพเปรียบเสมือนแม่ ถ้าถ่อหักก็ยังสามารถใช้มือหรือเท้าพายแทน แต่ก็ต้องทุลักทุเลพอควร มีโอ กาสถึงฝั่ง 50-50 แต่หากแพต้องแตกหรืออับปางกลางแม่น้ำ

โอ กาสที่จะถึงฝั่งก็คงลางเลือนและริบหรี่เต็มประดา อาจต้องจ มน้ำ ต า ย หรือเป็นอาหารของสั ต ว์ร้ า ยได้ เปลวเทียนละล า ยแท่ง เพื่อเปล่งเสียงอันอำไพ ชีวิตมะล า ยไป

เหลือสิ่งใดไว้ทดแทน หากเปรียบเทียนที่จุดขึ้นเหมือนกับชีวิตแม่ของเรา เทียนเล่มนี้มันส่องแสงให้มากเท่าใด ลำเทียนเองก็จะสั้นลง ๆ คล้ายดังชีวิตแม่ที่ให้ลูกมากแค่ไหน

อายุของแม่ก็จะสั้นลง ๆ อายุที่ได้มาก็คือเวลาที่เสียไป ยิ่งลูกมีความเจริญรุ่งโรจน์มากขึ้นเท่าใด ชีวิตแม่ก็ยิ่งแก่ลงและหดห า ยลงไปเท่านั้น บางครั้งเทียนมัน

ก็ลุกโชติช่วงชัชวาล บางครั้งก็ริบหรี่หือไม่ก็ดับ แล้วน้ำต าเทียนก็ไหลหยดย้อยเหมือนหย าดน้ำต าของผู้เป็นแม่ของเรา

ในที่สุดเทียนที่จุดขึ้นก็จะเหลือเพียงไส้ดำ ๆ วาระสุดท้ายของแม่เราก็จะเป็นอ ย่ า งนี้ แม่จะเหลือเพียงกระดูกที่เป็นเถ้าถ่าน ให้ลูกน้อยไปรับที่เชิงตะกอน

แม่ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่ างแก่ลูก แม่ผู้ยอมอ ด เพื่อให้ลูกอิ่ม แม่ผู้ที่ยอมทุ ก ข์เพื่อให้ลูกสุข แม่ผู้ที่ยอมลำบากเพื่อให้ลูกสบาย แม่ผู้ที่ยอม ต า ยเพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่

แม่ผู้ที่รักเป็นห่วงเป็นใยและเฝ้าถามลูกอยู่เสมอ เหนื่อยไหมลูก หิวไหมลูก ลูกอย ากทานอะไร ลูกอย ากได้อะไรบอ กแม่มาแม่จัดให้ แล้วลูกละ เคยถามแม่บ้างหรือเปล่า? ลูกบางคน ย ามแม่มีชีวิตอยู่

ไม่เคยเลยที่จะรั ก ษ าน้ำใจท่าน ไม่เคยเลยที่จะเลี้ยงดูใจท่าน ทำให้ท่านสบายอ กสบายใจ ท่านได้เรามาเป็นลูกรู้ไหมท่านดีใจมากขนาดไหน ลูกวัวลูกควายซึ่งเป็นสั ต ว์เดรัจฉาน มีคุณธรรมน้อย

เมื่อโตขึ้นเลิกกินน มแม่ วิ่งเล่นไปมาเอาลำตัวถูไถคลอเคลียแม่มันเล่น แล้วก็เดินจากไป เราอาจสรุปว่า ลูกวัวตัวนั้นไม่ดี ไม่มีความกตัญญู สู้ลูกคนไม่ได้ แต่ร้อยทั้งร้อยของเจ้าสั ต ว์ เ ด รั จฉ า น ตัวนี้เมื่อมันโตขึ้น และทิ้งแม่ไป มันจะไม่เถียงแม่ ไม่ตวาดแม่ ไม่ตีแม่ ไม่กระทืบเท้าใส่แม่ และที่สำคัญมันจะไม่ข ยี้ หั ว ใ จแม่ของมัน

แต่ลูกคนบางคนกลับมีแต่คอยสร้างความทุ กข์ใจให้แก่ท่าน มีแม่หล า ยคนที่ระทมขมขื่นเสียใจเพราะลูก ต้องแอบร้องให้ประจำ ถึงแม้แม่จะได้รับความทุ กข์ทรมานจากลูกเพียงใด แม่ก็ยังรัก แม้บางครั้งมีใครบอ กว่า

ลูกของแม่ ชั่ ว ลูกของแม่เ ล ว แม่ก็จะไม่เชื่อ ลูกของฉันไม่เป็นอ ย่ า งนั้น ลูกของฉันเป็นคนดี ดี ชั่ วก็ลูก ผิดถูกก็โ ล หิ ต จะเฉือนจะเชือ ดได้อย่ างไรกัน บางคนเอาแต่สนุก เชื่อเพื่อน มากกว่าเชื่อแม่ รักแฟน มากกว่ารักแม่ เคารพเมียมากกว่าเคารพแม่ เลี้ยงเพื่อนฝูงมากกว่าเลี้ยงแม่ โทรหาแฟน มากกว่าโทรหาแม่ คุยกับแฟนทั้งวันทั้งคืน

แต่คุยกับแม่แป๊บเดียวตอนขอตัง แม่หล า ยคนช่างโช คร้ า ยนักเลี้ยงลูกมาตั้งหล า ยคน แต่ลูกเหล่านั้นไม่สารถที่จะเลี้ยงพ่อแม่ได้เลย ปล่อยให้แม่ไปอยู่ต ามบ้านพักคนชรา สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ทิ้งไว้ต ามวัดบ้าง ปล่อยแม่ไว้กับหมากับแมว

ไม่เคยดูแลไม่เคยสนใจ ขน มซักชิ้นหนึ่ง น้ำสักแก้วหนึ่ง เงินสักบาทไม่เคยเลย ที่จะให้แม่ มีแต่จะเอา ท รั พ ย์สิน มรดก เงินประกัน บางคนถึงขนาดแช่งให้แม่เ สี ย ชี วิ ตเร็ว ๆ เพื่อตัวเองจะได้มรดก ถ้าเย็นนี้คุณแม่ต า ยไปคุณแม่จะได้อะไรจะได้เพียงแต่ข้าวต้มถ้วยเดียวและน้ำเปล่าครึ่งแก้ว

ใส่ถาดเอาไปวางไว้ข้าง โ ล ง ศ พ เท่านั้นหรือ แล้วลูกช ายลูกหญิงผู้โ ง่เขลาก็จะไปเคาะข้างโลง พร้อมกับพูดว่า แม่จ๋าลุกขึ้น มากินข้าวเถอะ แม่จ๋าลุกขึ้น มากินน้ำเถอะ แม่จ๋าพระมาแล้วฟังสวดนะแม่นะ แต่ในขณะที่แม่มีชีวิตอยู่ เราจะได้ยินแต่คำว่า ลูกจ๋าลูกหิวหรือเปล่า ลูกต้องการอะไรหรือเปล่า ลูกจ๋าลูกไม่สบายหรือเปล่า

จะมีลูกซักกี่คนที่จะถามแม่เช่นนั้น หรือจะรอให้แม่เ สี ย ชี วิ ตไปซะก่อนแล้วค่อยถามอย่ างนั้นหรือ เรารักสิ่งใด เราจะถนอมสิ่งนั้น รั ก ษ าสิ่งนั้น

แล้วมันจะอยู่กับเรานาน ถ้าเรารักแม่ ต้องถนอมน้ำใจท่าน รั ก ษ าใจท่าน ถามท่านต้องการอะไร ท่านอย ากไปไหน ท่านอย ากทานอะไร ท่านเ จ็ บตรงไหนป ว ดที่ใด

ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยสนใจท่านเลย แต่พอคุณแม่ต า ยลงนำร่างที่ไร้วิญญาณของแม่ไปใส่โลงทองอ ย่ า ง ดี เอาไปไว้วัดแล้วนิมนต์พระมาสวด 7 วัน 7 คืน หวังว่าด ว งวิญญาณของแม่จะไปสู่สุขคติโลกสวรรค์ นี่หรือคือสิ่งที่เรามอบให้แม่ จัดห้องนอนให้แม่ ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่แม้ครั้งเดียว ยังดีกว่าจัดงาน ศ พใหญ่โตเมื่อแม่สิ้ น ชี วิ ต มอบด อ กไม้สัก ด อ กให้แม่

ตอนมีชีวิตอยู่ มีค่ากว่าพวงหรีดหล า ยร้อยพวงที่ประดับข้างโลงของแม่ หาน้ำเย็น ๆ ให้แม่ดื่ม ทำอาหารดี ๆ ให้แม่กิน มีค่ากว่าจัดอาหารอันประณีตไปวางข้าง โ ล ง ศ พ ท่าน โทรศัพท์หรือจดหมาย ไปถามไถ่ท่านบ้าง ดีกว่าจัดงานบุญใหญ่โตอุทิศให้ท่าน ทำความดีมีความกตัญญูต่อแม่ ขณะมีชีวิตอยู่ ประเสริฐกว่าการสำนึกบุญคุณได้เมื่อท่าน ต า ยจากแล้ว

หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่ ใครจะมาดูแลเรา มาสนใจรักเรา มาเป็นห่วงเป็นใยเราเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ รักใดไหนเล่าเท่าแม่รัก เป็นรักที่บริสุทธิ์ใจ เป็นรักที่ยิ่งใหญ่ เป็นรักที่แท้จริง อันรักใดไหนเล่าเท่ารักลูก จิตพันผูกสายโลหิตสืบเชื่อสาย เป็นความรักบริสุทธิ์ดุจใจกาย เป็นเครื่องหมายประจักษ์รักซื่อตรง

อ่านบ ท ค ว า ม นี้จบแล้วเย็นนี้ไปกราบตักท่าน ไปดูด ว ง ต าท่านสิว่าท่านมีความสุขหรือมีความทุ กข์ ไม่ ต้องอายในการทำความดี มีอะไรช่วยท่านได้ช่วย

เลยอ ย่ านิ่งดูดาย ถ้าวันนี้ไม่แสดงความกตัญญูต่อท่าน อาจจะไม่มีโอ กาส ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่ แล้วจะไปอ้อนวอนตอนที่แม่มีแต่ร่างซึ่งไร้วิญญาณแล้วคงไม่มีความหมาย

น้ำเย็น ๆ สักแก้วเอาไปให้ท่านดื่ม เสื้อผ้าดี ๆ สักชุด เป็นลูกที่ดีสักคน สามารถต่อชีวิตแม่ได้เป็นปี ๆ อ ย่ าเอาไปให้ท่านดื่มตอนที่ท่านไม่มีชีวิตแล้ว มันไม่มีประโยชน์อะไร ให้ของขวัญแก่แม่นับแต่นี้ ด้วยทำดีต่อพ่อแม่ตอนแก่เฒ่า ให้ท่านได้ประจักษ์รักของเรา ดีกว่าเฝ้าทำบุญให้เมื่อวายชนม์ อ ย่ าให้ความสำคัญกับแม่ผู้มีพระคุณเฉพาะในวันแม่ 12 สิงหาคม เท่านั้น

แต่จงทำทุกวันให้เป็นวันแม่ เหมือนกับความรักที่แม่มีให้ลูกทุก ๆ วันตั้งเกิดจนต า ย หมั่นดูแลรั ก ษ าจิตใจของท่านให้ดี เพราะเราสามารถมีแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ อ ย่ าปล่อยให้หญิงแก่ ๆ คนหนึ่งที่รักเรามากที่สุดในโลก ต้องอยู่ในความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาที่โหดร้ า ย ต้องต ร มใจ ต า ยเพราะลูก ๆ ที่เธอรักแต่ไม่รักเธอหากพรุ่งนี้ไม่มีแม่

ขอบูช าและเทิดทูนพระคุณแม่ของแผ่นดิน ขออุทิศความดีจากบทความนี้ให้แด่คุณแม่ทุก ๆ คน ถ้าผู้ได้ริแช่งด่าว่าทำร้ า ยบุพการีที่มีพระคุณกับเรา อ ย่ าหวังเลยว่าจะชีวิตนี้จะเจริญ ทั้งหมดนี้ก็เป็นบทความดีๆจากพระมหาประดิษฐ์ จิตฺตสํวโร

ที่อ่านแล้วชวนให้เราคิดถึงแม่มากยิ่งขึ้น อ ย่ าลืมไปกอ ดท่าน หรือหากทำงานไกลๆก็กลับไปหาท่าน เพราะสิ่งที่ทำให้ท่านมีความสุขที่สุดในตอนนี้อาจจะไม่ใช่ สร้อย แหวน เงิน ทอง อีกต่อไป แต่อาจจะเป็นความรักของลูกที่หวังว่าจะกลับมาเลี้ยงดูแม่ เหมือนที่ท่านเคยเลี้ยงเรามาก็เป็นได้นะคะ

ที่มา : krustory