วิ ธีกรีดล้อย างเก่า ใช้ปลูกผักสวนครัว ทำง่าย ผักโตไว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัวด้วยล้อย างรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว กับบทความ วิ ธีกรีดล้อย างเก่า ใช้ปลูกผักสวนครัว ทำง่าย ผักโตไว ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถมีผักสวนครัวที่ปลอ ดสารไว้ทานเองที่บ้าน

วิธีการทำแปลงผักจากย างรถยนต์ เทคนิคดีๆในการกรีดย างรถยนต์แบบง่ายๆแบบที่ไม่ต้องออ กแรงเยอะ จะสามารถนำมาปลูกผักได้แทบจะทุกชนิด กันเลย ไม่ต้องไปซื้ อ กระถางต้นไม้หรือไม่ต้องไปทำแปลงอะไรให้ยุ่งย ากเสียดายเงิน มาดูวิธีกันเลยค่ะ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1 เมล็ดพันธุ์ หรือ กล้าผัก

2 ย างรถยนต์เก่า

3 คัต เตอร์

4 กิ่งแขนงไผ่

5 ดินสำหรับปลูก

6 กาบมะพร้าว

7 ดินสำหรับปลูก

8 ปุ๋ยคอ ก

วิธีการทำ

1 จะเริ่มด้วยการนำย างรถยนต์มากรีด ก่อน โดยทำการผสมน้ำกับผงซักฟอ กแล้วนำคัต เตอร์บัตจุ่มให้เคลือบใบ มี ด มากรีดย าง ก็จะสามารถกรีดย างได้อย่ างง่ายๆ ไม่ฝืดและไม่ต้องออ กแรงเยอะ โดยจะทำการค่อยๆกรีดแนวขึ้นลงเป็นลักษณะของวงกลมรอบย าง จนข า ดออ กจากกัน ต ามรูปด้านล่างนี้เลย

2 นำในส่วนของกิ่งแขนงไผ่มาขัด กันให้ได้เป็นต ารางสี่เหลี่ยม แล้วจากนั้นให้นำในส่วนของกาบมะพร้าวมา ฉี กออ ก แล้วปูต ามลงไปจน มีความหนาเต็มพื้นที่ในส่วนนี้ จะเป็นตัวช่วยไม่ให้ดินปลูก ลงสู่พื้นด้านล่างได้

3 ขั้นตอนถัดมา นําดินสำหรับการปลูกมาผสมรวมกับ ปุ๋ ยคอ กในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ผสมดินเสร็จแล้วให้เทใส่ลงไปในวงย างที่เตรียมเอาไว้จนเต็มเลย แล้วให้นำในส่วนของเมล็ดพันธุ์พืชที่เตรียมเอาไว้หรือนำต้นกล้าที่เตรียมไว้ลงไปปลูกได้เลย อย่ าให้หนาอย่ าให้แน่นเกินไป แล้วให้นำฟางข้าวมาทำด้านบน เพื่อที่จะพรางแสงแดดและเป็นการรัก ษ าความชื้นให้กับดินเอาไว้

4 ในส่วนของขั้นตอนสุดท้าย ลดน้ำต ามลงไปให้มีความชุ่ม นำวงย างปลูกผักยกวางเอาไว้ในบริเวณที่โดนแสงแดดส่องถึง เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการปลูกพืชผักลงบนย างล้อรถยนต์

สำหรับวิธีการปลูกผักในย างล้อรถยนต์เก่านี้ จะช่วย ล ด วั ช พืชรวมถึงศั ต รู พืชต่างๆทางดินได้ดี ให้ประโยชน์ที่ดีจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายดูแลได้ง่าย ไม่ต้องมาเสียเงินซื้ อ กระถางต้นไม้หรืออุปกรณ์ต่างๆใดๆให้มากมายเสียดายเงิน ใช้วิธีนี้ก็จะสามารถปลูกพืชผักต่างๆกันได้ ให้ผลผลิตที่ดีด้วย

เป็นการนำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ ทำเป็นแปลงปลูกผักสร้างประโยชน์ที่ดีและยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย ผักที่เราปลูกเป็นจำนวน มาก ก็สามารถที่จะข า ยเพื่อสร้างเป็นราย ได้ให้กับตัวเองได้ด้วย

ที่มา postnoname, postsod