วิ ธีจัดหิ้งพระในบ้าน เสริมโชคลาภ ชีวิตราบลื่น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการจัดหิ้งพระในบ้าน ช่วยเสริมการงาน การเงินให้ราบลื่น กับบทความ วิ ธีจัดหิ้งพระในบ้าน เสริมโชคลาภ ชีวิตราบลื่น ไปดูกันว่าจะต้องจัดหิ้งพระอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรือง

เป็นความเชื่อที่ได้ปฏิบัติกัน มาและได้สืบทอ ดต่อๆกัน มารุ่นสู่รุ่น เรียกว่าเกือบจะทุกบ้ า นเลยก็ว่าได้ ที่จะมีสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ในการกราบไหว้ ขอ พ รขอโชค ล า ภที่ดีให้กับชีวิตให้กับคนในบ้ า น การ จั ด วางหิ้งพระ การจัดวางสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ต่างๆ เราจะต้องรู้ถึงวิธีการจัดวางอย่ างถูกวิธี และกราบไหว้พระให้ถูกวิธี ซึ่งหากว่าเรามีการจัดวางที่ไม่ถูกวิธีหรือมีการจัดวางในตำแหน่งที่ไม่เหมาะไม่ควรนั้น ก็จะเกิดเป็นผล เสียต ามมาได้

สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท่าน การจัดวางหิ้งพระแบบถูกวิธีถูกที่และถูกตำแหน่ง เพื่อที่จะเสริมความโ ช ค ดีและความเป็น ม ง ค ลให้กับตัวคุณให้กับสมาชิกที่อยู่ในบ้ า น

– สิ่งสำคัญมากๆ คือ การทำความสะอาดดูแลในเรื่องของความสะอาดหิ้งพระอยู่เสมอ หล า ยๆคนอาจจะมองข้ามในจุดนี้ไป การทำความสะอาดหิ้งพระไม่ให้มีฝุ่น ดอ กไม้จะต้องมีความสดใหม่อยู่เสมอ กระถางจะต้องไม่แตก เปลี่ยนน้ำดอ กไม้ในแจกัน ทำสิ่งนี้อยู่เป็นประจำจะช่วยทำให้การเป็นอยู่นั้นอยู่เย็นเป็นสุข มีความสดชื่น มีชีวิตที่ดีอยู่ตลอ ดเวลา

– ตำแหน่งที่เหมาะสมในการจัดวางหิ้งพระนั้น เราควรเลือ กตำแหน่งที่มีความเงียบและมีความสงบคนไม่เดินไปมาตลอ ดทั้งวัน ไม่มีเสียงรบกวน หรือจะจัดวางเป็นห้องพระเลยก็ได้ หากไม่มีห้องว่าง ก็ให้หาตำแหน่งในพื้นที่ที่สงบ บางบ้ า นจะวางเอาไว้บริเวณประตูของทางเข้าออ ก ซึ่งมีเสียงรบกวนด้วยตลอ ดเวลา มีความเชื่อว่าจะทำให้ในบ้ า นนั้น มีเรื่อง ที่วุ่นวายใจ ไม่มีความสงบสุข จะมีเรื่องราวมีปัญหาต่างๆเข้ามามาก

– ตำแหน่งในการจัดวางหิ้งพระ ไม่ควรติดตั้งไว้ที่ผนังเดียวกับผนังห้องน้ำหรือผนังห้องครัว และไม่ควรจัดวางหิ้งพระให้หันหน้าไปตรงกับตำแหน่งของประตูห้องน้ำหรือประตูห้องครัว คนโบราณมีความเชื่อว่าหากเราจัดวางในตำแหน่งที่ห้ามนี้ จะทำให้เ จ็ บป่ ว ยหรือจะมีปัญหาในด้านเงินทองอยู่เสมอ

– จัดวางหิ้งพระอยู่ในบริเวณของหลังตู้ที่สูงกว่าศีรษะ หากเป็นต ามห้องพักคอนโดอพาร์ทเม้นท์ จัดวางให้สูงกว่าศีรษะ เพราะจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความก้าวหน้าของอาชีพ การงานที่ทำ

– มีห้องว่างหรือเป็นไปได้ ก็ควรที่จะแยกห้องจัดเป็นห้องพระก็คือห้องพระ ไม่ควรที่จะนำมารวมไว้ในห้องนอน แต่ถ้าหากว่าไม่มีห้องมีพื้นที่ที่จำ กัด ก็ให้จัดวางในมุมที่เงียบๆ และจะต้องอยู่สูงกว่าเหนือศีรษะขึ้นไป

– จัดวางหิ้งพระไม่ควรเลยที่จะตั้งอยู่บริเวณที่ปล า ยเตียง และไม่ควรหันหน้าหิ้งพระไปยังทิศที่เตียงนอนได้ตั้งวางอยู่

– จัดวางหิ้งพระไม่ควรจัดเอาไว้ในบริเวณห้องรับแขกที่มีผู้คนเดินไปมา มีเสียงรบกวนอยู่เสมอ อย่ างที่ได้บอ กไปว่าการ จั ด วางหิ้งพระที่ดีนั้นให้จัดวางอยู่ในห้องอยู่ในมุมที่ค่อนข้างสงบ ไม่มีเสียงรบกวน

– จัดหิ้งพระควรมีองค์ หรือมีองค์ เ ท พเป็นจำนวนเลขคี่

– ไม่วางหิ้งพระบูช าไว้บริเวณใต้คาน เพราะจะเป็นสิ่งที่ไม่ดี จะหมายความว่าด ว ง ชะ ต า ของเจ้าของบ้ า นของคนที่อยู่ในบ้ า นนั้นจะมีการ ก ด ทับ ซึ่งจะทำให้มีเรื่องราวที่วุ่นวาย มีปัญหาได้เข้ามาอยู่ตลอ ด

– จัดให้อยู่เป็นที่และอยู่เป็นสัดส่วน ไม่ใช่ว่าตัวเราอยู่นอ กบ้ า น มองเข้ามาในบ้ า น สามารถที่จะเห็นหิ้งพระได้อย่ างชัดเจน หากเป็นอย่ างนั้นจะไม่ดี

หิ้งพระของบ้ า นคุณนั้น จัดวางแบบถูกวิธีถูกต้องหรือไม่ หากยังจัดวางไม่ถูกให้ลองปรับเปลี่ยนลองแก้ดู เพื่อที่จะทำให้มีโชคที่ดีมีสิ่งที่ดีเข้ามา

ที่มา isanbanthung, postsod