วิ ธีดูรา ค าประเมินที่ดินด้วยตัวเอง เพียง 10 นาทีก็รู้ผล

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ที่ชื่นชอบการซื้ อข า ยที่ดินไปเรียนรู้วิธีการประเมินรา ค าที่ดินก่อนการซื้ อข า ยได้คราวๆ กับบทความ วิ ธีดูรา ค าประเมินที่ดินด้วยตัวเอง เพียง 10 นาทีก็รู้ผล ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้เรานั้นไม่ถูกหลอ ก ให้ซื้ อข า ยที่ดินเกินรา ค าจริง

ทุกวันนี้มัน มีวิธีในการประเมินที่ดินด้วยตัวเองแล้ว โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปยังกลมที่ดินอย่ างเดียวเพราะบางครั้งเราก็เพียงแค่อย ากจะทำการประเมินแบบคร่าว ๆ ไปก่อน เป็นการช่วยประหยัดเวลา แต่เราก็พอจะทราบมูลค่าประเมินที่ดินได้ โดยทำในมือถือได้เลย มีขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งย ากอย ากให้ลองอ่านและทำประเมินดูกันได้เลย

ขั้นตอนในการตรวจสอบ

ซึ่งเราจะต้องเตรียมโฉนดที่ดิน มาให้พร้อม

โดยในขั้นตอนแรกนั้นให้เข้าไปในเว็บของกรมธนารักษ์ กระทรวงมหาดไท ยก่อนเลย

หลังจากเข้าเว็บแล้วให้กดตรงที่ ‘รา ค าประเมินที่ดินจากเลขโฉนด’ ได้เลย

ต่อไปก็กดเข้าหน้าเว็บเพื่อทำการค้นหาได้เลย เราเอาโฉนดมากางแล้วดูตำแหน่งเลขที่ดิน ในตำแหน่ง 1 และเลขหน้าสำรวจ แล้วเอาเลขทั้ง 2 ชุดที่ดูในขั้นตอนที่ 4 พร้อมชื่อจังหวัดมากดค้นหา แล้วก็จะเห็นรา ค าประเมิน และกดปุ่ม ‘พิมพ์เอ กสา ร’ ได้เลย เพื่อดูรายละเอียดที่มากขึ้น

พอเรากดพิมพ์เอ กสา รแล้ว ข้อมูลของที่ดิน ข้อมูลประเมินต่าง ๆ ให้เราได้ดูแล้ว หากสนใจอย ากจะลองประเมินที่ดินผืนไหนก็เอาข้อมูลในโฉนดมาค้นหาได้เลย เท่านี้ก็เสร็จแล้วง่ายมาก ๆ

ที่มา krustory