วิ ธีดูลักษณะของสีดิน ปลูกพืชผักให้งาม

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของสีดิน ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชผักสวนครัว ให้งาม กับบทความ
วิ ธีดูลักษณะของสีดิน ปลูกพืชผักให้งาม ไปดูกันว่าจะต้องสังเกตสีดินอย่ างไรบ้าง

การปลูกต้นไม้ห รือพืชผักต่างๆ สิ่งสำคัญอันดับแรกคือ ดิน ก่อนจะปลูกเราต้องศึกษา ให้ดีว่าดินแบบไหนเหมาะที่จะทำอะไร เ พ ร า ะถ้าเราปลูกในดินที่เหมาะสมพืชของเราก็จะโตเร็ว งามทำผลผลิตให้ กับเราได้เป็น อ ย่ า ง ดี ฉนั้นก่อนที่จะปลูกอะไร ควรรู้จักดินให้ดีก่อน ทุกคนทราบไหมว่าดินแต่ละสีขั้น มีความแตกต่างกัน

โดยเฉพาะคนที่จะทำเกษตร ทำสวนควรจะต้องรู้ เ พ ร า ะว่าไม่ใช่ดินทุกชนิด ที่สามารถปลูกต้นไม้ได้ บางชนิดปลูกอะไร ก็ไม่รอ ดเ พ ร า ะว่าไม่มีธาตุอาหารหรือสภ า พดินไม่เหมาะสม วันนี้ชวนทุกคน มาเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ดินแต่ละสีว่าเป็น อ ย่ า ง ไรจะได้เลือ กใช้งานดินได้ อ ย่ า ง เหมาะสม

ดินสีน้ำต าลเข้ม / ดำคล้ำ

เป็นสภ า พดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก ๆ เ พ ร า ะว่ามีอินทรีย์วัตดุ ในนั้นเยอะมาก เป็นชั้นดินที่ดีเลย และสีคล้ำดำแบบนี้นอ กจากเกิดมาเ พ ร า ะการย่อยสล า ยของอินทรีย์ต่าง ๆ แล้วก็อาจจะมา จากการพังสล า ยตัว ของหินที่มีแร่สีเข้ม อ ย่ า ง หินภูเขาไฟก็เป็นไป ได้เหมือนกัน รวมถึงที่มีแร่แม งกานีสสูงด้วยเหมือนกัน แต่ว่าส่วน มากเห็นดินแบบนี้ ในแถวบ้านเราแทบจะเป็น ดินที่ธาตุอาหารสูงเลย

ดินสีแดง / เหลือง

สำหรับดินที่มีสีแบบนี้จะเป็นดินที่ ความอุดมสมบูรณ์นั้นค่อนข้างต่ำเลย แต่ก็เป็นดิน ที่สามารถระบายน้ำได้ดี ดินที่มีสีแดงเหลืองแบบนี้จะมีออ กไซด์ของเหล็กที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ แต่ถ้าเป็นสีแดงเลยจะเป็นดินที่มีออ กไซด์ของเหล็ก หรืออลูมิเนียมไม่มีน้ำเป็นองค์ประกอบนั่นเอง

สีของดินเป็นสีเทาอ่อนหรือสีข า ว

เป็นดินที่ความสมบูรณ์ต่ำเช่นกัน ส่วน มากจะเป็นแบบนั้น ดินที่มีสีอ่อนเ พ ร า ะว่าการย่อยสล า ยน้อย หรือมาจากการสล า ยตัวของแร่สีขางอย่ างหินแกรนิต หินทรายบาง อ ย่ าง หรือแม้กระทั่ง การซะล้างจนธาตุอาหารนั้น ไม่หลงเหลือก็เป็นไปได้เหมือนกัน

ดินเป็นสีออ กเทา ๆ หรือน้ำเงิน

หากเห็นว่าสีของดินออ กมาเป็นสีเทา ๆ ไปทางสีน้ำเงิน ๆ แล้วแปลว่าดินตรงนั้น มีสภาวะที่น้ำขังอยู่เป็น เวลานานนั่นเอง ส่วนใหญ่เราจะเห็นต ามทุ่งนาลุ่ม พื้นที่ลุ่มน้ำต่าง ๆ รวมไปถึงพื้นที่ป่าช ายเลน น้ำทะเลท่วมอยู่บ่อย ๆ ทำให้มีการระบายน้ำไม่ได้ดีนัก อากาศก็ไม่ถ่ายเท เลยทำให้เป็นสีเทาออ กน้ำเงิน แต่ถ้าหากเป็นพื้นที่น้ำขังสลับแห้งจะ มีสีเหลืองแดงบนประอยู่ด้วย ฉะนั้นแล้วก่อนจะทำอะไรกับที่ดินที่มีอยู่ก็ควรจะตรวจสอบสภ า พดินให้ดีว่ามันเหมาะกับอะไร โดยเฉพาะการปลูกพืชต่าง ๆ ถ้าหากสภ า พดินไม่มีธาตุอาหาร หรืออยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะแก่การปลูกพืช ก็จะทำให้เ สี ยห า ยได้เหมือนกัน

ที่มา sit-smiling