วิ ธีต ากผ้าแห้งไว ไม้ง้อแด ไม่เหม็นอับ เพียงใช้ขวดน้ำขวดเดียว

วันนี้เราก็มีวิธีการต ากผ้าในที่ร่มที่ไม่มีแดดมาแนะนำให้หล า ยๆ คนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการซักผ้าในช่วงเวลากลางวันที่มีแสงแดด กับ วิ ธีต ากผ้าแห้งไว ไม้ง้อแด ไม่เหม็นอับ เพียงใช้ขวดน้ำขวดเดียว ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ า งไร บ้าง เพื่อให้ผ้าของคุณนั้นเหมือนวันที่มีแสงแดด
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ฤดูในแต่ละปีก็แปรปวน และในช่วงอากาศแบบนี้ ทำให้เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวร้อน และถ้าต ากผ้าไว้ ก็ต้องพบปัญหาเกี่ยวกับผ้าไม่แห้ง หรือแห้งช้า วันนี้เราจึงขอแนะนำการ DIY ประดิษฐ์ไม้แขวนเสื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในก ารต ากผ้าให้แห้งเร็วขึ้น มาฝาก

วัสดุที่ต้องเตรียม

1 ขวดเปล่าพลาสติก

2 มี ดคัดเตอร์

3 ไม้แขวนเสื้อ

ก่อนอื่นให้ใช้มี ดคัดเตอร์กรีดเป็นเส้นย าว ตั้งแต่ด้านบนจนถึงด้านล่าง โดยกรีด 2 เส้นขนานกัน โดยมีความห่างจากกันประมาณ 3 ซม. จากนั้นนำไม้แขวนเสื้อ 2 อัน มาเสียบเข้าไปต ามช่องที่กรีดไว้ 2 เส้น แค่นี้ก็เรียบร้อย นำผ้ามาใส่ไม้แขวนเสื้อได้เลย

การทำแบบนี้ ก็เพื่อให้มีช่องระบาย ทำให้ภายในเสื้อมีก ารระบายอากาศ เมื่ออากาศถ่ายเท ก็จะทำให้เสื้อผ้าแห้งเร็วขึ้น และการนำขวดพล าสติกมาใส่เพิ่ม ก็เพื่อเพิ่มพื้นที่ของอ ากาศภายในเสื้อ ใครรู้เทคนิคนี้แล้ว อย่ าลืมนำไปทดลองกันด้วยนะ และนี้คือ การต ากผ้า เพื่อให้อากาศถ่ายเท ผ้าจะแห้งได้เร็วขึ้น

ที่มา : sit-smiling