วิ ธีทอ ดกุนเชียงให้อร่อยขึ้น สีน่าทาน ไม่แห้ง ไม่ไหม้

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้วิธีการทอ ดกุนเชียงให้อร่อย สีสันน่าทาน ที่หล า ยๆ คนนั้น มักจะทอ ดผิดอยู่เป็นประจำ กับบทความ วิ ธีทอ ดกุนเชียงให้อร่อยขึ้น สีน่าทาน ไม่แห้ง ไม่ไหม้ ไปดูกันว่าจะต้องทอ ดอย่างไรให้น่าทาน

กุนเชียงเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยม รวมถึงสามารถเก็บเป็นเหมือนของแห้งไว้ทานได้นาน เพียงแต่ต้องเก็บ รั ก ษ า อ ย่ า ง ถูกวิธี แต่หล า ยคน มักจะต้องเจอ กับปัญหาเมื่อเวลาจะนำกุนเชียงไปประก อ บ อ า ห า ร แต่พอนำไปทอ ดแล้วกลับไหม้ ไม่น่าทานหรือบางคนอาจกะระยะเวลาและระดับไฟของเตาแก๊สไม่ถูก ทำให้เมื่อนำกุนเชียงไปทอ ดก็จะดูไหม้ เป็นสีดำ ไม่น่าทาน เพราะส่วนผสมของกุนเชียงนั้นทำมาจากเ นื้ อผสมกับมันห มู

ปรุงด้วยรสเค็มหวานเล็กน้อย

วิธีที่คนส่วนใหญ่ทำคือ นำกุนเชียงมาหั่นท่อนเป็นแว่นๆ แล้วนำไปทอ ดในน้ำมันร้อนๆ เมื่อทอ ดลงกระทะกุนเชียงจะพองตัว ให้พลิกด้านสลับไปมา แต่ถ้าหากเผลอไม่ระวัง กุนเชียงจะไหม้เป็นสีดำทันที แต่เคล็ดลับง่ายๆ ที่สามารถทำได้ในทุกครัวเรือน

โดยเริ่มต้นที่เตรียมกุนเชียงไว้รอ หั่นให้เรียบร้อยแล้วตั้งไฟและกระทะ ใส่น้ำเล็กน้อย รอจนน้ำเริ่มเดือ ด แล้วค่อยใส่กุนเชียงที่หั่นเตรียมไว้ลงไป และใช้ตะหลิวคนไปเรื่อยๆ จนเห็นว่าน้ำเริ่มงวดแล้ว หมายถึงเริ่มใกล้สุก ให้คนต่อไปเรื่อยๆ น้ำมันในตัวของกุนเชียงจะเริ่มออ กมา แปลว่ากุนเชียงสุกได้ที่แล้ว

จากนั้นให้ตักขึ้นสะเด็ดน้ำมัน พักไว้กับกระดาษซับน้ำมัน หากชอบแบบกรอบๆ ก็ให้คนต่อไปอีกซักพักจนพอเหลืองทั่วแล้วให้รีบตักขึ้น เพราะกุนเชียงส่วนใหญ่จะค่อนข้างสุกเร็ว และไหม้ได้ง่ายด้วย กุนเชียงมีมั น ห มูเป็นส่วนประกอบจึงทำให้สุกง่าย น่าทานและมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย

กุนเชียงนั้นสามารถหาซื้ อได้ง่าย และเก็บไว้ทานได้นาน ยิ่งในช่วงกักตัวของใครหล า ยคน ไม่สะดวกในการออ กจากบ้านบ่อยนัก การซื้ ออาหารแห้งกั ก ตุ นไว้ก็เป็นการลดความเสี่ยง ทำให้ไม่จำเป็นต้องออ กบ้านบ่อยครั้ง และกุนเชียงก็เก็บไว้ทานได้นาน

แถมยังรังสรรค์เป็นเมนู อ า ห า ร ที่หลากหล า ย ไม่มีเบื่อ แต่ทั้งนี้ก็ควรเลือ กซื้ อ กุนเชียงที่ผลิตออ กมาในชนิดที่ไม่ใส่วัตถุกันเสียแบบเกินค่ามาตรฐานจากทางอ ง ค์ ก า รอา ห าร แล ะย า ( อ ย. ) เพื่อให้สามารถทานได้อ ย่ า งปลอ ด ภั ย ไม่เป็นอั น ต ร า ยต่อร่างกายอีกด้วย

ที่มา krustory