วิ ธีทำเครื่องกรองน้ำไว้ใช้เองที่บ้าน ทำเองได้ง่าย

น้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในทุกๆ วัน แต่ก็ยังมีบ้างบ้านที่น้ำกินน้ำใช้ไม่ค่อยสะอาดมากนัก วันนี้เราจึงอย ากที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้วิธีการทำเครื่องกรองน้ำไว้ใช้เองที่บ้าน กับบทความ วิ ธีทำเครื่องกรองน้ำไว้ใช้เองที่บ้าน ทำเองได้ง่าย ไปดูกันว่าการทำเครื่องกรองน้ำจะมีขั้นตอนการทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เพื่อนทุกคน มีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาด

เชื่อได้ว่าปัญหาในหล า ยๆบ้ า นที่มักจะเจอ กันนั่นก็คือน้ำที่เรานำมาอาบ นำมาใช้มีความขุ่นดำ ทำให้ไม่กล้าที่จะใช้เลย หล า ยคนหล า ยบ้ า นได้มีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่จะช่วยทำให้น้ำมีความใส่สะอาดขึ้น แต่สำหรับเครื่องกรองน้ำนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีร า ค าแพงหลักหมื่นเลยทีเดียว

วันนี้เราจึงได้นำการทำเครื่องกรองน้ำแบบฉบับง่ายๆเลยที่ทุกๆคนนั้นสามารถทำต ามกันได้ อุปกรณ์ที่เราใช้ไม่ยุ่งย ากและจบได้ในงบไม่เกิน 100 บาทเท่านั้น ใช่เลยค่ะเป็นเครื่องกรองน้ำแบบฉบับง่ายๆที่นำมาใช้แล้วให้ผลที่ดีจริงๆ จะช่วยทำให้น้ำมีความใสสะอาดไม่ขุ่นไม่มัวและไม่ดำ นำมาใช้ได้อย่ างมั่นใจ

วิธีทำ

สายย าง

ขวดพลาสติก

ฟองน้ำล้างจาน

ใยแก้วยสำหรับกรอง

ท่อพีวีซีขนาดเล็ก

เข็มขัดรัดท่อ

ไฟแชค

มี ด คัตเตอร์

ไขควง

ขั้นตอนในการทำ

1 เมื่อได้เตรียมอุปกรณ์ข้างต้นต่างๆเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนั้นก็มาถึงขั้นตอนในการทำกันเลย เราจะเริ่มด้วยการนำขวดพลาสติกที่เหลือใช้แล้วล้างน้ำทำความสะอาดให้ดี จากนั้นให้เรานำมาเจาะรูที่บริเวณด้านล่าง ก้ นขวดจำนวนหล า ยๆรูหน่อย เมื่อเจาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นทำการใส่ใยแก้วลงไปในขวดประมาณ 1 ส่วน 4 ของขวด ใยแก้วนั้นจะเป็นส่วนกรองอย่ างละเอืยดในชั้นแรก

2 ถัดมาเราจะนำฟองน้ำที่ล้างจานอันใหม่มาทำการตัดเป็นลูกเต๋าให้ได้ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร จากนั้นต้องใส่เข้าไปในขวดที่เราใส่ใยแก้วเอาไว้จนเต็มขวด เพื่อที่จะเป็นชั้นกรองในส่วนกรองหย าบ

3 ท่อ PVC ขนาดเล็กให้ทำการต่อเข้าไปในส่วนบริเวณของฝากขวด และทำการกดให้แน่น

4 สายย างที่เตรียมเอาไว้มาต่อเข้ากับท่อ PVC แล้วนำ อุปกรณ์ทั้งหมดนี้ มาต่อเข้ากับก๊อ กน้ำที่เราต้องการจะกรองน้ำ รัดสายย างกับก๊อ กน้ำด้วยเข็มขัดรัดท่อให้แน่นดี เข็มขัดรัดท่อหาซื้ อได้ต ามร้านอุปกรณ์ช่างทั่วไปหาซื้ อได้ง่ายและมีร า ค าที่ไม่แพง

5 ลองเปิดน้ำดูและทำการรองน้ำเอาไว้เพื่อที่จะเห็นความแตกต่าง น้ำที่ไหลผ่ า น มานั้นจะมีความใสสะอาด ไม่มีความขุ่นดำเหมือนในตอนแรก

ให้ลองเปรียบเทียบเปิดน้ำจากก๊อ กน้ำได้ต ามปกติ รองเอาไว้และให้เปิดน้ำผ่ า นอุปกรณ์กรองน้ำที่เราได้ทำนี้ เราจะเห็นถึงความแตกต่างของน้ำที่ไหลออ กมาเลย

น้ำที่ไม่ได้ผ่ า นการกรองนั้นจะมีความดำมีความขุ่น มัวและมีเศษเล็กๆน้อยๆที่ลอยอยู่เหนือน้ำเต็มไปหมด ทำให้เราไม่กล้าที่จะนำมาอาบไม่กล้าที่จะนำมาล้างหน้า

ในถังน้ำที่เราได้เปิดน้ำ ผ่ า นเครื่องกรองที่เราได้ทำนั้น จะสังเกตได้ว่าน้ำมีความใสสะอาด ไม่มีเศษเล็กๆน้อยๆที่ลอยอยู่เหนือน้ำให้ได้เห็นกันเลย นำมาใช้ได้อย่ างมั่นใจ

อุปกรณ์กรองน้ำนี้เป็นอุปกรณ์ง่ายๆฉบับบ้ า นๆที่ทุกๆคนสามารถนำไปทำต ามกันได้ ใช้อุปกรณ์ที่เรามีกันอยู่แล้วไม่ต้องไปเสียเงินร า ค าแพงๆในการซื้ อเครื่องกรองน้ำกันเลย วิธีนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีงบน้อย ไปทำต ามกันดูได้เลย เห็นผลลัพธ์ได้อย่ างดีมากๆ

ที่มา Bang DIY, hostingrc