วิ ธีประหยัดเวลาซักผ้าด้วยกระดาษทิชชูเปียก

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการซักผ้าให้สะอาดและประหยัดเวลาในการซักผ้า ให้ได้มากที่สุด กับบทความ วิ ธีประหยัดเวลาซักผ้าด้วยกระดาษทิชชูเปียก ไปดูกันว่าการซักผ้าด้วยกระดาษทิชชูเปียกสามารถทำได้อย่ างไร และคุณจะได้ผ้าที่สะอาดน่าสวมใส่ได้อย่ างไร

ปัญหาเรื่องขนสั ต ว์ติดเสื้อผ้า ยิ่งถ้าหากเป็นเสื้อผ้าสีดำ ยิ่งทำให้เห็นชัดมากกว่าเดิม จนเสื้อผ้าตัวโปรดกล า ยเป็นเสื้อขนสั ต ว์ไปก็เป็นได้ ยิ่งถ้าบ้านไหน เ ลี้ ย ง สุ นั ข หรือแมวห ล า ย ตั วยิ่งไม่ต้องพูดถึง โอกาสที่จะสวมใส่เสื้อผ้าสีดำยิ่งมีน้อยลง เพราะกังวลว่า

หากออ กไปนอ กบ้านแล้วบรรดาขนสั ต ว์ของเจ้าพวกตัวดีจะติดเสื้อผ้าเต็มไปหมด ซึ่งวิธีทำความสะอาดแบบง่ายๆ แค่เพียงมีกระดาษทิชชู่เปียกก็เอาอยู่แล้ว ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า กระดาษทิชชู่เปียกส่วนใหญ่นั้น มักจะมีไว้ สำหรับทำความสะอาด ก้ น เ ด็ ก และผิวแ พ้ ง่ า ย ไม่ใช่แค่เพียงเป็นกระดาษชุบน้ำธรรมดา แต่ยังสามารถ ฆ่ า เ ชื้ อ โ ร คได้ และมีฤทธิ์อ่อนโยนสูง โดยมักจะมีความหนากว่ากระดาษทิชชู่ทั่วไป และเมื่อโดนน้ำก็ไม่เปื่อย ยุ่ ย โดยมีวิธีง่ายๆ ดังนี้

1 ใส่กระดาษทิชชู่เปียกลงไปในเครื่องซักผ้าก่อนทำการซัก พร้อมกับเสื้อผ้าที่ติดไปด้วยขนสั ต ว์

2 ทำการซักเสื้อผ้าต าม โปรแกรมซักผ้าของเครื่องซักต ามปกติ

3 ทิชชู่เปียกจะมีคุณส ม บั ติ ดู ด ข น สั ต ว์ รวมถึงคราบเ ศ ษ ฝุ่ นที่ติดอยู่กับเสื้อผ้านั้น ดึงเข้าหาตัวเองและดูดเก็บไว้กับกระดาษ ช่วยทำให้ขน สั ต ว์และคราบเปื้อนต่างๆ บนเสื้อผ้าหลุดออ กอ ย่ า ง ง่ายดาย แต่ทั้งนี้ไม่ควรใส่กระดาษทิชชู่เปียกลงไปในเครื่องซักผ้าพร้อมกับเสื้อผ้าที่จะซักมากเกินไป ควรใส่เพียง 2-3 แผ่นต่อ การซักเสื้อผ้าหนึ่งครั้งก็พอ

ทั้งนี้ข้อควรระวังเมื่อใช้กระดาษทิชชู่เปียกในการซักเสื้อผ้าทำความสะอาด คือ ไม่ควรใช้ซ้ำ คือใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง หลีกเลี่ยงกระดาษทิชชู่เปียกที่มีกลิ่นหอม เพราะอาจทำให้กลิ่นติดกับเสื้อผ้าได้ ที่สำคัญควรเลือ กกระดาษทิชชู่เปียกที่มีความหนาของเนื้อผ้า

เพราะหากบางเกินไปอาจทำให้เกิดฉีกข าด เปื่อยยุ่ยในระหว่างที่ถังปั่นซักผ้าได้ ไม่ควรใส่ลงไปในเครื่องมากกว่า 3 แผ่นต่อ การซักผ้าหนึ่งครั้ง รวมถึงหากเลือ กกระดาษทิชชู่เปียกแบบที่ฆ่ าเ ชื้ อ โ ร คได้จะยิ่งเหมาะต่อ การซักทำความสะอาดเสื้อผ้าและไม่ทำให้กลิ่นของทิชชูเปียกติดเสื้อผ้าอีกด้วย

ที่มา krustory