วิ ธีปลูกผักชีในตะแกรงพัดลม โตไว ใช้พื้นที่น้อย

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลูกผักชีในตะแกรงพัดลม กับบทความ วิ ธีปลูกผักชีในตะแกรงพัดลม โตไว ใช้พื้นที่น้อย ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เรามีผักสวนครัวที่สดสะอาดไว้ทาน

พัดลมนั้น มีความโปร่งมีความแข็งแรงและทนทาน ทำให้เหมาะอย่ างยิ่งกับการที่เรานำมาปลูกผัก โดยเฉพาะกับผักชี ซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้อย่ างดี น้ำไม่ขัง ทำให้ต้นผักชีที่เราปลูกนั้นไม่เ น่ าได้ง่ายๆ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 เมล็ดผักชัพันธุ์ดี

2 ตะแกรงพัดลมเก่า

3 ดินสำหรับปลูก

4 ขุยมะพร้าว

5 ปุ๋ยคอ ก

6 กาบมะพร้าวหั่นเต๋า

วิธีการทำ การปลูก

1 มาเริ่มขั้นตอนการปลูกกันเลย จะนำในส่วนของเมล็ดผักชีที่เตรียมเอาไว้แช่น้ำอุ่นทิ้งเอาไว้ 1 คืน เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการงอ กให้เร็วมากขึ้น เลือ กเมล็ดที่ จ ม น้ำมา เพาะปลูกส่วนเมล็ดที่ลอยน้ำนั้นให้ถือได้ว่าเป็นเมล็ดที่เสีย ให้เรานำทิ้งไปได้เลย ไม่ต้องนำมาปลูก

2 จากนั้นจะให้หาตะแกรงพัดลมส่วนล่างมาปลูกด้วยกาบมะพร้าวที่หั่นเต๋า แล้วทำการผสมเข้ากับดินปลูก ผสมกับขุยมะพร้าว ปุ๋ยค อ ก ในอัตราส่วน 3-1-1ให้ส่วนผสมเข้ากันดี

3 นำในส่วนของเมล็ดผักชีที่แช่น้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรยให้ทั่วๆของตะแกรง ระ วั งอย่ าใส่แน่น มากจนเกินไป และไม่ควรให้เมล็ดผักชีทับซ้อนกัน

4 ตะแกรงด้านบนของพัดลม ให้นำมาประกอบเข้าด้วยกัน อาจจะใช้เป็นวิธีการแขวนหรือนำไปตั้งวางเอาไว้ก็ได้ เพื่อที่จะเป็นการระบายน้ำได้ดี และยังเป็นการประหยัดพื้นที่ได้ด้วย

5 การปลูกและการดูแลนั้น ลดน้ำให้มีความชุ่มลดทุกวันในช่วงเวลาเช้าและเย็นและใน ระหว่างที่ปลูกให้ถอนวั ช พืช ที่อาจจะขึ้น มาด้วย เมื่อได้ทำการปลูกได้ประมาณ 7 วันจะสังเกตได้ว่าจะเริ่มมีต้นๆของผักขึ้น มาให้ได้เห็น ในช่วงนี้นั้นหากมีต้นไหนที่มองดูว่าไม่แข็งแรงก็ให้ถอนออ กไปได้เลย

6 ระยะการปลูกครบ 45 วัน ผักชีก็จะโตเต็มตะแกรงโตได้เต็มที่ด้วย ในช่วงปลูกนั้นเราจะสามารถบำรุงพืชผักไปได้ด้วยด้วยการใช้ ฮ อ ร์ โ ม นต่างๆ เพื่อที่จะเป็นการกระ ตุ้ นการเจริญเติบโตของผักชีได้

ประโยชน์ในการปลูกผักชีในตะแกรงพัดลม

– นำมาใช้แทนกระถางที่จะสามารถระบายน้ำได้อย่ างดี จะเหมาะกับการปลูกในช่วงของน้ำ ขั ง น้ำ ท่วม

– ประหยัดค่าใช้จ่ายค่าภาชนะไป เพราะเราเลือ กใช้ของเก่าของเหลือใช้จากพัดลมที่เสียที่ไม่ได้ใช้แล้ว นำตะแกรงพัดลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำมาทำเป็นกระถางสำหรับการปลูก

– ในส่วนของรากและต้นผักชีน้ำแข็งแรงโตได้เร็วไม่เ น่ า ได้ง่ายๆ ทั้งยังดูแลได้ง่ายด้วย

เป็นไอเดียสำหรับการนำของเหลือใช้มาทำให้เป็นประโยชน์ทางการเกษตร ที่จะเหมาะกับการปลูกผักชีเป็นอย่ างมาก และที่สำคัญนั้นใช้พื้นที่น้อยประหยัดค่าภาชนะไปได้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหล า ยๆท่านกันนะคะ ลองได้นำวิธีนี้ไปเพาะปลูกกันดู

ที่มา สวนผักหลังบ้ า น, postsod