วิ ธีปลูกผักต ามฤดูกาล ทำให้มีผักไว้ทานได้ตลอ ดทั้งปี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลูกผักไว้ทานต ามฤดูกาล กับบทความ วิ ธีปลูกผักต ามฤดูกาล ทำให้มีผักไว้ทานได้ตลอ ดทั้งปี ไปดูกันว่าแต่ละฤดูกาลจะต้องปลูกผักชนิดใดบ้าง

ผู้เริ่มต้นปลูกผัก ผู้ปลูกควรเลือ กปลูกผักที่ตนเอง และครอบครัว ชอบรับประทาน ผักที่รับประทานประจำในชีวิตประจำวัน เช่น กะเพรา โหระพา ตะไคร้ มะนาว มะกรูด พริก หอมแบ่ง กระเทียม ผักชี เป็นต้น ซึ่งผักพวกนี้ปลูกในกระถาง รอบบ้านได้ ถ้าปลูกผักให้กิน และข า ยได้ทั้งปีนั้น เนื่องจากปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีมีมากขึ้นทำให้เราสรรหาอาหารที่อยู่นอ กฤดูกาลได้อย่ างไม่ ย า กเลย

ทั้งที่ในความเป็นจริงสารอาหารที่ร่างกายต้องการล้วนมีอยู่ครบถ้วนในอาหารหรือผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่น ฉะนั้นนอ กจากคำนึงถึงความชอบและความสดใหม่แล้ว ควรคำนึงถึง ‘การกินอาหารต ามฤดูกาล’ ด้วย เคยประสบปัญหาปลูกผักอย่ างไรก็ไม่ได้ผล ไม่ขึ้น ไม่งาม ผลผลิตไม่ดีบ้างไหมคะ โดยที่เราเองก็หมั่นบำรุงประคบประหงมเต็มที่ หนึ่งในสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคือ การปลูกพืชผิดฤดูกาล

พืชบางชนิดจะมีสภาพอากาศที่เหมาะสมถึงจะออ กผลผลิตงอ กงาม หล า ยท่านอ ย า กปลูกแต่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืชที่จะปลูกให้ดี ส่ งผลให้พืชผักที่ปลูกจึงไม่งอ กงามเท่าที่ควรจะเป็น สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงคือ การปลูกผักต ามฤดูกาล ซึ่งมีสภาพอากาศที่เหมาะกับผักแต่ละชนิดจะทำให้ผักเติบโตได้ดี สวยงาม ไม่ต้องใช้สารเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต แต่ละฤดู สามารถเลือ กชนิดของผักที่เติบโตได้ดีต ามแต่ละช่วงเดือน ดังนี้

ฤดูหนาว

ผักในฤดูนี้ ถือว่าเป็นเวลานาทีทองของผักสลัด กะหล่ำ ผักกาด ผักคอส กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค และพักรับประทานหัวปลูกได้ดีช่วงนี้อย่ างเช่น แครอท นอ กจากนี้ผักพื้นบ้านและพืชผักทั่วไปหล า ยชนิดก็ให้ผลดีในช่วงหน้าหนาว เช่น ดอ กแค สะเดา กุยช่าย หอมแบ่ง ผักชี ขึ้นฉ่าย เป็นต้น

ฤดูฝน

สภาวะความชื้นสูง บวกกับน้ำฝนธรรมช าติที่ควบคุมไม่ได้ ทำให้ผักบางชนิดเกิดอาการเน่าได้ง่าย ผักในฤดูนี้จึงมีร า ค าค่อนข้างสูงและช้ำง่าย แต่ผักพื้นบ้านส่วนใหญ่ก็จะงามพร้อมให้เก็บรับประทานในช่วงนี้เช่นกัน ได้แก่ ผักปลัง ดอ กขจร ตำลึง ผักกูด โสน คะน้า ถั่วฝัก ย า ว มะเขือ พืชตระกูลข่า

ฤดูร้อน

เป็นฤดูที่พืชผักอาจจะไม่งามนัก เพราะด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าว การปลูกผักในช่วงนี้จึงควรให้ความสำคัญกับการรดน้ำเป็นพิเศษ และสามารถเลือ กชนิดผักได้ต ามที่เหมาะจะรับประทานในฤดูนี้ คือ ผักที่มีฤทธิ์เย็น ซึ่งจะแก้อาการร้อนในของร่างกายคนเราได้ด้วย เช่น แตงกวา บวบฟ้า ผักกาดขาว ผักกาดฮ่องเต้ และผักเลื้อยทั่วไป

ที่มา แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่ Credit : หน่วยจัดการโครงการสร้างเสริม สุ ข ภ า พ ขนาดเล็ก ( node ) จ.เลย สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตก ร ร ม สสส., บ้านและสวน, parinyacheewit