วิ ธีปลูกผักในตะกร้า ปลูกง่ายโตไว พื้นที่น้อยก็ทำได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้วิธีการปลูกผักไว้ทานที่บ้าน และใช้พื้นที่ในการปลูกน้อย กับบทความ วิ ธีปลูกผักในตะกร้า ปลูกง่ายโตไว พื้นที่น้อยก็ทำได้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เรามีผักไว้ทานเองที่บ้านอย่ างปลอ ดภั ย

ปลูกผักสวนครัวเอาไว้ทานเองไม่ใช่เรื่องที่ย ากเลย วันนี้เราได้นำวิธีการปลูกผักที่จะช่วยให้ผักของคุณที่ปลูกนั้น โตได้เร็ว ออ กดอ กออ กผลออ กมาให้เราได้นำมาทาน นำไปประกอบในเมนูอาหารได้เลย มีพื้นที่น้อยก็สามารถทำได้

การปลูกผักเอาไว้ทานเองนั้น นอ กจากที่จะช่วยทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนค่าอาหารไปได้แล้ว คุณก็ยังมีผักเอาไว้ทาน ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของส า รพิ ษ ที่ ตกค้างต่างๆเลย ใครชื่นชอบในการทานผักชนิด ไหนก็นำไป ปลูกกันได้เลย

1 วิธีปลูกกวางตุ้งในกระถาง

ดินร่วนผสมร่วมกับปุ๋ยคอ กลงในกระถาง นำเมล็ดพันธุ์ของกวางตุ้งที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ให้หยอ ดใส่ลงไปในหลุมดินขนาดประมาณ 1.5 cm กลบดินทับเอาไว้ด้านบน แล้วรดน้ำให้มีความชุ่ม ตั้งวางกระถางเอาไว้ให้โดนแสงแดด

2 วิธีปลูกต้นหอมในกระถาง

ใช้ส่วนผสมของดินร่วนผสมกับเปลือ กถั่วลิสงบด ในเปลือ กถั่วนั้นจะมีส า รอาหารที่ดีต่อพืชผักต่อ การเจริญเติบโต จากนั้นนำดินใส่ลงไปในกระถาง ต้นหอมมาตัดในส่วนตั้งแต่รากขึ้นไปยังลำต้น ให้อยู่ที่ประมาณ 2 นิ้ว ให้เหลือเป็นท่อนเล็กๆแล้วใส่ลงไปใน ดิน ลดน้ำ 2 ช่วงเวลาเช้าและเย็น ปลูกไปเรื่อยๆใบงอ กแข็งแรง แล้วให้เปลี่ยน มารดน้ำวันละ 1 ครั้ง

3 วิธีปลูกผักชีในกระถาง

ดินปลูกนำมาต ากแดดให้แห้ง ผสมรวมกับ ปุ๋ ย คอ ก จากนั้นนำเมล็ดผักชีที่เตรียมเอาไว้นำมาบดแตกออ กเป็น 2 ส่วน แช่เอาไว้ในน้ำสะอาด 3 ชม.แล้วนำออ กมาผึ่งลม นำเมล็ดไปคลุกกับทรายและขิ้เถ้า ปลูกใส่ลงไปในดินในกระถาง คลุมหน้าดินด้วยฟางบางๆ รดน้ำให้มีความชุ่ม รอเจริญเติบโต

4 วิธีปลูกพริกในกระถาง

การเตรียมเมล็ดพริกแช่น้ำเอาไว้ 1 วันเต็มๆ จากนั้นพึ่งให้แห้ง ผสมดินร่วนกับทรายและปุ๋ย ห มั กแล้วใส่ลงไปในกระถางสำหรับเพาะกล้า ให้ทำการหย่อนเมล็ดพริกที่เตรียมไว้ลงไปในดินได้เลย ลดน้ำเลี้ยงดูให้ลำต้น มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 6 นิ้ว ให้เลือ กต้นกล้าที่มีความแข็งแรงที่สุดนำไปปลูกใส่ลงใน กระถางที่มี ดินร่วนปนทราย และมีปุ๋ย ห มั ก รดน้ำในช่วงเวลาเช้าและเย็น ตั้งเอาไว้ให้โดนแสงแดด

5 วิธีปลูกกะเพราในกระถาง

กระเพราที่ซื้ อมาจากตลาด หากนำไปทำอาหารไม่หมด มีต้นกระเพราเหลืออยู่อย่ าเพิ่งทิ้ง นำก้าน มาดึงใบออ กจนหมด ตัดในส่วนของฐานก้านออ กเล็กน้อย ปักใส่ลงไปในกระถางที่ได้ มี ดินร่วนผสมรวมกับปุ๋ย ค อ ก รดน้ำในช่วงเวลาเช้าและเย็น ตั้งวางเอาไว้ให้โดนแสงแดด

6 วิธีปลูกมะนาวในกระถาง

เมล็ดมะนาวนำมาล้างแล้วให้นำไปต ากแดด แช่ในน้ำเย็น 1 คืน ห่อเมล็ดด้วยกระดาษทิชชูเอาไว้ ใส่กล่องที่ได้มีฝาปิดแล้วคอยพรมน้ำบางๆให้ทั่วให้มีความชุ่มอยู่ตลอ ดระยะเวลา 2-3 วัน ให้รากได้งอ กออ กมา แล้วค่อยย้ายเมล็ดปลูก ใส่ลงไปในกระถางมี ดินร่วนผสมกับปุ๋ยคอ ก รดน้ำให้มีความชุ่ม ตั้งวางให้โดนแสงแดด

7 วิธีปลูกผักบุ้งในกระถาง

เลือ กเมล็ดของผักบุ้งที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ปลูกใส่ลงไปในดินร่วนที่ผสมรวมกับปุ๋ยคอ ก รากจะงอ กออ กมาให้เห็นในระยะเวลา 2 – 3 วัน ให้ดูแลการปลูกผักบุ้งในเรื่องของความชื้นของดินเป็นพิเศษ เพราะสำหรับต้นผักบุ้งนั้นจะชื่นชอบความชื้น อย่ าปล่อยให้ข า ดน้ำ รอระยะเวลาประมาณ 1 เดือนให้เก็บเกี่ยวนำมาทานได้

ที่มา bitcoretech, hostingrc