วิ ธีผสมดินปลูกให้ต้นไม้โตไว แข็งแรง ออ กผลผลิตเยอะ

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการผสมดินปลูก เพื่อให้พืชได้เจริญเติบโตไว และให้ผลผลิตที่สูงขึ้น กับบทความ วิ ธีผสมดินปลูกให้ต้นไม้โตไว แข็งแรง ออ กผลผลิตเยอะ ไปดูกันว่าพืชแต่ละชนิดเราต้องผสมดินปลูกอย่ างไร

สูตรที่ 1 ดินส า รพัดประโยชน์ ปลูกต้นไม้ทั่วๆ ไป

สำหรับดินที่จะสามารถปลูกต้นไม้ได้ทั่วไปเลย อัตราส่วนก็คือ ใช้ดินร่วน 1 ส่วน ใบไม้พุ่ม 1 ส่วนปุ๋ ย ห มั ก 1 ส่วน นำทั้ง 3 อย่ างนี้มาผสมรวมกันแล้วนำไปปลูกต้นไม้ทั่วๆไป จะได้เป็นดินส า รพัดประโยชน์อะไรก็ได้หมด ทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกนั้นเจริญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์และแข็งแรง

สูตรที่ 2 ดินปลูก สำหรับใช้กับแปลงผัก

ในสูตรแรกจะใช้ผักตบชวา ซึ่งได้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำ วิธีการผสมก็คือใช้ทุกส่วนของต้นผักชวาเลย ในส่วนใบต้น ราก ให้นำมาหั่นเป็นท่อนๆ วางกองรวมกัน วางทิ้งเอาไว้ 3 วัน จากนั้นก็ค่อยนำปุ๋ยคอ กมาราดให้ทั่วทั้งกองผัก พักต่อ 7-10 วัน เพื่อที่จะทำให้ผัก ยุ บตัวลง เป็นการสะสมธ า ตุอาหารให้มีความสมบูรณ์ พอครบระยะเวลาก็นำไปผสมรวมกับดินปลูก หรือจะให้นำไปใส่ให้ทั่วๆแปรงผักก็ได้

สูตรที่ 3 ดินร่วนซุย พืชที่ชอบความอุดมสมบูรณ์

ในสูตรที่ 2 จะใช้เป็นเปลือ กถั่วลิสงเป็นหลัง นำเปลือ กของถั่วลิสงมาห มั กกองเอาไว้นานประมาณ 3 อาทิตย์ เพื่อที่จะทำให้มีความยุ้ย เราก็สามารถนำไปใช้กันได้เลย โดยจะเอาไปรองเอาไว้ด้านล่างของหลุมที่จะทำการปลูกต้นไม้ หรือจะใช้วิธีการนำไปผสมกับ ดินก่อนที่จะปลูกก็ได้ สำหรับในสูตรนี้จะช่วยทำให้ดินที่ได้มีความร่วนซุยมากขึ้น และพืชผักที่ได้ปลูกจะได้รับส า รอาหารได้อย่ างเต็มที่ มีความสมบูรณ์

สูตรที่ 4 ดิน ปลูกพืชผักสวนครัว

ใช้น้ำซาวข้าว น้ำซาวข้าวที่เราล้างข้าวนั้นยังไม่ต้องนำไปทิ้ง เก็บใส่ขวดน้ำมารดน้ำต้นไม้ให้ ลดลงไปในส่วนบริเวณที่เป็นโคนต้นไม้ น้ำซาวข้าวนั้นจะช่วยปรับสภาพดินให้ดินปลูกมีคุณภาพเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชผักชนิดนั้นได้มากขึ้น ทำให้พืชผักสวนครัวเจริญเติบโตได้ดี ต้นแข็งแรง

สูตรที่ 5 ดิน สำหรับไม้ดอ ก ไม้ประดับ สีสดใส

สูตรนี้จะเลือ กใช้เป็นเปลือ กกล้วย ใช้เปลือ กกล้วยชนิดใด ก็ได้ ให้นำมาหั่นเป็นท่อนๆ แล้ววางกระจายผึ่งแดดให้แห้ง แห้งแล้วผสมกับดินปลูก ซึ่งจะเหมาะสำหรับการปลูกไม้ดอ กไม้ประดับ อย่ างเช่น ต้นกุหลาบ จะช่วยทำให้ดอ กกุหลาบนั้น มีสีสันที่สดใส และมีความสวยงาม

สูตรที่ 6 ดินสำหรับปลูกพืชในกระถาง

ใช้ใบไม้ของต้นต่างๆ เราจะนำมาเป็นปุ๋ยเลย จะใช้ใบกระถินใบขิ้เหล็ก ใบจามจุรี ใบมะขาม ใบโสนและใบแค อาจจะไม่ต้องใช้ทั้งหมดนี้ก็ได้ ใบไม้เหล่านี้ที่ได้ร่วงมาจากต้น เก็บรวมกันของเอาไว้ลดน้ำให้มีความชื้น ปล่อยทิ้งเอาไว้นาน 7 – 10 วัน เพื่อที่จะทำให้ใบไม้ยุ้ย แล้วนำไปผสมรวมกับดินสำหรับการปลูกที่จะปลูกในกระถาง หรือจะใช้วิธีการนำไปโรยบริเวณรอบรอบต้นไม้ก็ได้ จะช่วยทำให้ดินที่ปลูกนั้น มีคุณภาพที่ดีขึ้น

สูตรที่ 7 ดินสำหรับปลูก แคคตัส และ พืชอ ว บ น้ำ

ใครที่ปลูกแคคตัสหรือปลูกเป็นพืชอ ว บน้ำ อย่ างเช่นกุหลาบหิน พืชเหล่านี้จะเป็นพืชที่ต้องการดิน ที่จะสามารถอุ้มน้ำได้ดี และระบายน้ำได้ดี มีความร่วน สูตรดินสำหรับพืชเหล่านี้เราจะใช้ดินร่วนถึงแดดนานประมาณ 7 วัน ทรายห ย า บ 3 ส่วน ถ่านปุ่น 1 ส่วน ใบก้ามปูแห้ง 1 ส่วน ปูนขาวเล็กน้อยให้นำมาผสมกัน เท่านี้เราก็จะได้ดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชเหล่านี้

ที่มา bitcoretech, postsod