วิ ธีรับมือคนชอบดูถูกของคนฉลาด

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการรับมือคนชอบดูถูก อย่ างคนฉลาดมักทำเป็นประจำกับบทความ วิ ธีรับมือคนชอบดูถูกของคนฉลาด ไปดูกันว่าเราจะต้องรับมือ กัลคนเหล่านี้ได้อย่ างไร ให้ชีวิตของเรามีความสุขในทุกวัน

มนุษย์ที่ชอบใช้คำพูด วิพากษ์วิจ ารณ์ ผู้อื่นหรือ ดูถูกคนอื่นนั้น ส่วนใหญ่แล้วมีปมอยู่ในใจ ที่อย ากได้ใคร่มีมากกว่าคนอื่น เลยพย าย ามที่จะกดให้คนอื่นต่ำลง เพื่อให้ตนเองดีขึ้นบางครั้งก็ทำให้ปม ของผู้อื่นกล า ยเป็นเรื่องสนุกสนาน เพื่อให้ตนเองเด่นขึ้น มาซึ่งพฤติกร รมเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นพฤติก รรมที่สร้างความทุ ก ข์ให้กับผู้อื่น แต่การดูถูกคนอื่น นอ กจากใช้คำพูดหย าบคายไม่สร้างสรรค์แล้ว ยังมาในรูปแบบของคำที่เหมือนจะชมด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่ างเช่น เมื่อคุณไปสัมภาษณ์งานและวุฒิการศึกษาของคุณนั้นดีเลิศเพียงแต่ไม่ได้จบ มาจากมหาวิทย าลัยดังแล้วคนที่สัมภาษณ์งานคุณ ก็พูดกับคุณว่า

‘คุณนับว่าโชคดีมาก ที่ได้มาสัมภาษณ์งานในวันนี้ เพราะเมื่อพิจารณา จากสถาบันที่คุณจบแล้วหาได้น้อย คนที่จะมาถึงการสัมภาษณ์งานในวันนี้ได้’ ฟังดูแล้วเหมือนถูกชมใช่ไหม แต่ในความเป็นจริงแล้วคนสัมภาษณ์งาน กำลังดูถูกสถาบันที่ คุณจบว่าไม่สามารถผลิต คนที่มีคุณภาพได้เมื่อสังคมเต็มไปด้วยคนที่ชอบดูถูกคนอื่นให้เกียรติกัน ด้วยท รั พ ย์สิน และสถาบันการศึกษา ก็คงถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องรับมือ กับมนุษย์จอมดูถูกที่คำพูดของพวกเขา จะไม่มีผลต่อเราอีกต่อไป

1 วิธีการระยะย าวที่จะรับมือพวกชอบดูถูกคนอื่น

จงเรียนรู้ ที่จะทนฟังคำพูด ที่หย าบคายเหล่านั้น ให้ได้หากมีคุณมาว่าคุณว่า’คุณไม่ได้เจ๋งจริง’ ก็จงตอบเขาไปว่า ‘ใช่คุณพูดถึงผม ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรจริงๆ’แต่จงจำไว้ว่านี่ เป็นเพียงแค่การตอบโต้ เป็กการฝึกอย่ างช าญฉลาดเพื่อรู้เท่าทันคนที่ชอบดูถูกคนอื่น

2 จงรับมือด้วยการเพิกเฉย

โดยส่วนใหญ่แล้ว พวกที่ชอบ ส บ ถ คำหย าบว่าคนอื่นทำเพียงเพื่อ ต้องการเรียกร้อง ความสนใจและถ้าคุณให้ความสนใจ แถมยังเอาคำพูดของคนพวกนี้ มาใส่ใจ ก็จะเข้าทางพวกเขาไปดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือเพิกเฉยเสีย ให้คำพูดของคนเหล่านี้ เป็นแค่เรื่องเล่า ที่ผ่าน มาและก็จะเลยผ่านไป

3 เมื่อเจอ การดูถูกซึ่งหน้าให้ห า ยใจลึกๆเข้าไว้

เวลาเจอ คนดูถูกซึ่งหน้า และคุณรู้สึกโ ก ร ธมากขอให้สงบสติอารมณ์เข้าไว้ ค่อยๆห า ยใจอย่ างช้าๆเอาใจของคุณ ไปโฟกัสที่ลมห า ยใจ จากนั้นคุณจะรู้สึกผ่อนคล า ย และปล่อยวางคำพูด ที่มีคนดูถูกคุณไปได้ จากนั้นค่อยฝึกที่จะรับมือในระยะย าว

4 ทำเรื่องที่เขาดูถูกคุณให้กล า ยเป็นเรื่องตลกไปเลย

การหัวเราะนั้น ทำให้ คนหลั่ ง ส าร เอนโดฟี น เมื่อเจอคน มาทำให้ไม่สบอารมณ์ พูดจาดูหมิ่นเหยียดหย ามตลอ ด ขอให้ปล่อยมันออ กมาเป็นเสียงหัวเราะ และจงนึกไว้เสมอว่า ไม่มีใครบนโลกนี้ ที่ไม่เคยถูกดูถูกหากคุณ ไม่สามารถหัวเราะได้ ก็จงแสร้งว่า เรื่องที่ถูกดูถูกนั้นเป็นเรื่องตลก เพียงเท่านี้คำพูดของคนเหล่านั้นก็ทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว

5 หลีกเลี่ยงที่จะปะทะกับพวกชอบดูถูกคนอื่น

จงหลีกเลี่ยงที่จะปะทะกับ พวกชอบดูถูกคนอื่น และพย าย ามเตือนตัวเองเข้าไว้ ว่าถ้าเราไม่ชอบให้ใครมาดูถูกเรา เราก็จะไม่ทำแบบนั้นกับใครอย่ างแน่นอน เช่นกัน แต่ถ้าอย ากทำให้คนที่ชอบดูถูกคนอื่น ให้รู้สึกสำนึกบ้างคุณ ต้องไม่ตอบโต้ และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคำดูถูกของคนเหล่านั้น ไม่มีความหมายใดๆต่อคุณเลย

ที่มา J u n j a o n e w s, y i n d e e y i n d e e