วิ ธีรับมือพวกหน้าไหว้หลังหลอ ก เอาชนะได้ง่ายมาก ทำต ามนี้

เมื่อสังคมทุกวันนี้มีผู้คนหล า ยหล า ยแบบที่มาอยู่รวมกันในสังคม จึงทำให้เราต้องพบเจอกับมิตรแท้และมิตรเทียม วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำหล า ยๆ ให้รู้จักวิธีการรับมือกับพวกหน้าไหว้หลังหลอ ก กับ วิ ธีรับมือพวกหน้าไหว้หลังหลอ ก เอาชนะได้ง่ายมาก ทำต ามนี้ ไปดูกันว่าคนพวกนนี้จะต้องสั่งสอนด้วยวิธีการอย่ า ง ไร บ้าง ถึงจะได้จำ

เคยเจอไหม คนหน้าไหว้ หลังหลอ ก…!! ต่อหน้า ก็ทำดีลับหลัง กลับเอาเราไปพูดเสียๆ ห า ยๆ เคยเป็นไหม… อยู่เฉยๆก็มีคน มาเกลี ย ด…!!ในสังคมที่แข่งขัน ชิงดี ชิงเด่นกัน ย ากที่จะเชื่อใจ ใครมิตรตีสองหน้า คือ นิสัยที่คนบางคนทำ จนกล า ยเป็นสันด า น เขาไม่ได้แค่เป็นกับคุณหรอ ก

แต่… เขาเป็นเช่นนี้กับทุกคน…!! แม้แต่คนที่ดีกับเขา กับเขาก็ต าม เพราะเขาไม่รู้จักคำว่า…บุญคุณ หรือ ศักดิ์ศรี อันที่จริงพวกเขาไม่สนโลกเลยด้วยซ้ำเขาแค่ไม่อย ากเห็นใคร ดีไปมากกว่าเขาดังนั้น ทุกๆ คนที่… ขวางทางของเขา จึงกล า ยเป็นคู่แข่งทุกคนที่… ‘ดีกว่าเขา’ เหนือ กว่าเขา เก่งกว่าเขา

อย ากรู้ว่ามิตรตีส อง หน้า เป็นยังไง…? สังเกตุได้ง่ายมาก…หากเขามานินทาใครให้คุณฟัง…!!อยู่กับคนนั้น นินทาคนนี้.. อยู่กับคนนี้ นินทาคนนั้น ถ้าคุณชอบที่จะฟัง เขานินทาคนอื่น…!!ชอบอยู่กับคนที่ชอบนินทา แน่ใจหรือว่า.. คุณจะไม่ใช่รายต่อไป…!! ‘ที่ถูกนินทา’ ความสุขของเขาคือ การกดให้คนอื่นดู ‘ต่ำลง’

เพื่อดึงตัวเองให้ ‘สูงขึ้น’แต่ช่างหน้าเสียดาย… เขาทำได้แค่ ‘รู้สึกสูงขึ้น’ แต่เขา ‘ไม่ได้เป็น’ เช่นนั้นเพราะ… การกระทำที่ ‘ไร้ระดับ’ มัน ‘ยกระดับคน’ ไม่ได้ วิธีรับมือกับมิตรแบบนี้นั้น ‘ไม่ย าก’ เพราะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยการอยู่เฉยๆ ของคุณ จะทำให้เขายิ่งร้อนรุ่ม ภายในใจขอให้ ‘เห็นใจ’

และ ‘ให้อภั ย’ เขา…แล้วอยู่สูงๆเปล่งประกาย ‘ความสุข’ ของคุณต่อไปเพราะ เมื่อเขาทำกับคุณ ไม่ได้ผล เขาก็จะ ‘เหนื่อย’ และ ‘ท้อ’ ไปเองเราไม่จำเป็น ต้อง ‘ตอบโต้’ ทุกคนที่เข้ามาว่าเราหรอ ก มันเสียเวลาเปล่า…ถ้าเราต้องเถียงกับ คนอื่นทุกครั้งที่เห็นต่าง วันๆ ก็คงไม่ต้องทำอะไรหมดเวลาที่จะเดิน

ไปให้ถึงเป้าหมาย แทนที่จะ ‘เสียเวลา’ ไปเอาชนะหาทางไปให้ถึง ‘เป้าหมาย’ ของเราจะดีกว่า…!! จงจำไว้ว่า ไม่มีใครเก่ง ขึ้นจากการ ‘ยุ่งเรื่องของช าวบ้ าน’แต่จะเก่งขึ้นได้คือโฟกัสที่ ‘เป้าหมายข้องตัวเอง’ ไม่มีใครร่ างก าย แข็งแรงขึ้นจากการ ‘สอนคนอื่น ออ กกำลังกาย’แต่ร่ างก าย จะแข็งแรงขึ้นได้จากการ ‘พาตัวเองออ กกำลังกาย’

ที่มา : verrysmilejung