วิ ธีอยู่รวมกับสิ่งที่เราไม่ชอบ ให้มีความสุข

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตกับสิ่งที่เราไม่ชอบ ให้อยู่ได้อย่ างมีความสุข กับบทความ วิ ธีอยู่รวมกับสิ่งที่เราไม่ชอบ ให้มีความสุข ไปดูกันว่าเราเองก็ต้องปรับเปลี่ยน มุมมองอย่ างไรบ้าง เพื่อชีวิตที่มีความสุข และสนุกับการใช้ชีวิตในทุกวัน

รู้ไหมว่า…เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้คนละกี่ปีชีวิตนั้นสั้นยิ่งกว่าหยดน้ำค้างเสียอีกจะต า ยวันต า ยพรุ่งก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าถ้าเราใช้เวลาอันแสนสั้นนี้ไปมัวหลับๆ ตื่นๆ อยู่ในความรัก โลภ โ ก ร ธ หลง ห มั่ นไ ส้คนนั้น ปลาบปลื้มคนนี้ริษย าเจ้านาย ใส่ไคล้ลูกน้องปกป้องภาพลักษณ์ ( อัตต า ) กด ( หัว ) คนรุ่นใหม่หลงใหลเปลือ กของชีวิต

โดยลืมไปเลยว่าอะไร คือ สิ่งที่ตนควรทำอย่ างแท้จริงคิดดูเถิดว่า เราจะข า ดทุนขนาดไหนท่านอังคาร กัลย าณพงศ์ เขียนบทกวีไว้ว่าน้ำไหลอายุขัยก็ไหลล่วงใบไม้ร่วง ชีพก็ร้างอย่ างความฝันฆ่ าชีวา คือ พร่าค่าคืนวัน จะกำนัลโลกนี้มีงานใดคนเราไม่ควรพร่าเวลาอันสูงค่า ด้วยการปล่อยตัวปล่อยใจให้ตกเป็นท า สของความชอบ ความชัง

มากนักเพราะถ้าเราวิ่งต ามกิเลส กิเลสก็จะพาเราวิ่งทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อไปไม่รู้จบกิเลสไม่เคยเหนื่อย แต่ใจคนเราสิจะเหนื่อยหนักหนาส าหั สไม่รู้กี่เท่าควรคิดเสียใหม่ว่า เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะชอบ หรือไม่ชอบใครหรือเพื่อที่จะให้ใครมาชอบ หรือมาชังแต่เราเกิดมาสู่โลกนี้เพื่อทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะทำเอาเวลาที่รู้สึกแย่ๆ

กับคนอื่นนั้นหันกลับมามองตัวเองดีกว่าชีวิตนี้ เรามีอะไรบ้างที่เป็นแก่นสารมีงานอะไรบ้างที่เราควรทำนอ กจากนั้น ก็ควรมองกว้างออ กไปอีกว่าเราได้ทำอะไรไว้ให้แก่โลก บ้างแล้วหรือยังคนทุกคนนั้นต่างก็มีดีมีเสียอยู่ในตัวเอง ถ้าเราเลือ กมองแต่ด้านเสียของเขาจิตใจของเราก็เร่าร้อน หม่นไหม้เวลาที่เสียไปเพราะมัวแต่สนใจด้านไม่ดีของ คนอื่นก็เป็นเวลาที่ถูกใช้ไปอย่ างไร้ค่าบางที คนที่เราลอบมอง ลอบรู้สึกไม่ดีกับเขานั้นเขาไม่เคยรู้สึกอะไรไปด้วยกันกับเราเลย เราเผาตัวเราเองอยู่ฝ่ายเดียวด้วยความหงุดหงิด

ขัดเคืองและอารมณ์เสียวันแล้ววันเล่า สภาพจิตใจแบบนี้ไม่เคยทำให้ใครมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มาได้เลยลองเปลี่ยนวิธีคิด วิธีมองโลกเสียใหม่ดีกว่าคิดเสียว่าคนเราไม่มีใคร ดีพร้อมหรือ เ ล วไม่มีที่ติไปเสียทั้งหมดหรอ ก เราอยู่ในโลกกันคนละไม่กี่ปีประเดี๋ยวเดียวก็จะล้มห า ยต า ยจากกันไปหมดแล้ว มาเสียเวลากับเรื่องไร้สาระทำไมอะไรที่ควรทำ ก็รีบทำเถิด…ปล่อยวางเสียบ้าง ความโ ก ร ธ ความเก ลี ย ดนั้น

ที่มา p a t t a n a k i t, f a h h s a i