วิ ธีเก็บกระเทียมให้อยู่ได้นานหล า ยเดือน ปลูกครั้งเดียวเก็บไว้ทานได้ตลอ ดทั้งปี

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเก็บถนอมกระเทียมให้สามารถเก็บไว้ทานได้ตลอ ดทั้งปี กับบทความ วิ ธีเก็บกระเทียมให้อยู่ได้นานหล า ยเดือน ปลูกครั้งเดียวเก็บไว้ทานได้ตลอ ดทั้งปี ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไร

กระเทียมเป็นพืชส มุ นไ พ รที่เราคุ้นเคยกันเป็นอ ย่ างดี คุณแม่บ้านส่วนใหญ่ก็คงมีโอ กาส ได้นำกระเทียมมาใช้ประกอบอาหารบ่อยครั้ง ซึ่งการเก็บรั ก ษ ากระเทียมให้สามารถใช้งานได้อ ย่ างย าวนานนั้นเป็นเรื่องสำคัญ วันนี้เราจึงมีเ ค ล็ ด ลั บในการเก็บรั ก ษ ากระเทียมให้อยู่ได้นาน ไม่ขึ้นร า ยังสดใหม่อยู่เสมอ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลยจ้า

วิธีการเก็บกระเทียมให้สดและอยู่ได้นาน

1 หากเป็นกระเทียกลีบที่ปอ กเปลือ กแล้ว ให้ล้างให้สะอาดแล้วนำไปผึ่งแดด หรือใช้ทิชชู่ซับให้แห้ง ก่อนนำเก็บในกล่องอาหาร และให้วางทิชชู่รองด้านล่างกล่อง และนำกระเทียมวางทับ และก่อนปิดกล่องให้วางกระดาษทิชชู่ไว้ด้านบนอีกครั้ง ปิดกล่องแล้ว นำไปแช่เย็นในช่องแช่ผักของตู้เย็นได้เช่นกัน

2 ในกรณีที่ซื้ อ กระเทียมมาเป็นพวง ให้แขวนให้พ้นแสงแดดไว้ทั้งพวง โดยไม่แตะพื้น เพื่อไม่ให้กระเทียมดูดความเย็นจากพื้นผิว และให้มีอากาศถ่ายเท ช่วยให้ไม่กระเทียมไม่ชื้นจนขึ้นร า และยังง่ายต่อ การหยิบนำออ กมาใช้งานอีกด้วย

3 เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ เพร าะกระเทียมนั้น ไม่ต้องการความเย็นในการเก็บรัก ษา สามารถว่างในห้องได้ปกติ หรืออาจจะเก็บไว้ในถุงต าข่ายก็ได้เช่นกัน

4 หากเป็นกระเทียมที่เป็นกลีบ แต่ไม่ได้ปอ กเปลือ กออ ก สามารถเก็บไว้ในกล่องได้ แต่ให้ใช้กระดาษทิชชู่เนื้อหนาเล็กน้อย วางรองในกล่องเก็บอาหารก่อน แล้วค่อยใส่กระเทียมลงไป แล้วค่อยใช้กระดาษทิชชู่วางซ้ำทับด้านบนอีกที

5 อีกวิ ธีที่จะเก็บได้นานยิ่งกว่า ด้วยการโขลกกระเทียมหรือปั่นกระเทียม แล้วนำเอาไปใส่ไว้ในช่องทำน้ำแข็ง แล้วนำไปแช่ช่องฟรีซ หากจะนำมาใช้งานก็นำออ กมาแ ก ะทีละก้อน

วิ ธีต่างๆ เหล่านี้ จะทำให้การเก็บกระเทียมไว้สำหรับประกอบอาหารต่างๆ ทำได้ง่าย และสามารถเก็บได้นาน มากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องห่วงว่าจะขึ้นร าดำ เขียว จนไม่สามารถนำมาประกอบอาหารได้อีกด้วย

ที่มา sabidee, parinyajai