วิ ธีเปลี่ยนความคิด เมื่อเริ่มหมดกำลังใจในการทำงาน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ที่กำลังเริ่มเบื่องานที่ตัวเองทำและอย ากจะลาออ กจากงานวันละหล า ยๆ รอบไปเรียนรู้วิธีการที่จะช่วยให้เรานั้นทำงานต่อไปได้อย่ างมีความสุขกับบทความ วิ ธีเปลี่ยนความคิด เมื่อเริ่มหมดกำลังใจในการทำงาน ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้สามารถทำงานต่อไปได้อย่ างมีความสุข

ความสุขในการทำงานห า ยไปได้อย่ างไร

เมื่อเราทำงานไปสักระยะเรา จะต้องเจอทั้งความเปลี่ยนแปลงมากมาย หล า ยคนที่เคยชินกับการทำงานแบบเดิมเหมือนตอนแรกที่เข้ามาทำงาน อาจจะไม่อย ากเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน หรือเมื่อเพื่อนร่วมงานที่สนิทลาออ กไป ก็ไม่อย ากที่ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ นอ กจากนี้ยังต้องเผชิญกับความกดดัน จุดเล็ก ๆ เพียงจุดเดียวที่เราไม่พอใจกับการทำงานนั้นส่ งผล ไปถึงความสุขในการทำงานที่ลดลงด้วย แล้วผลก็คือ การมองโลกในแง่ ร้ า ย ต่อ การทำงาน เช่น มองว่าองค์กรไม่ดี เพื่อนร่วมงานไม่ดีไปจนถึงงานที่เราทำอยู่นั้นไม่ดี แล้วก็จะไม่อย ากทำงานหรือเปลี่ยนงานในสุด

จัดลำดับการทำงาน

หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ท้อแท้ในการทำงาน อาจจะเป็นเพราะทำงานแล้วไม่เกิดผลสำเร็จใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพราะมีงานแทรกเยอะหรืองานนั้นไม่สามารถทำให้เสร็จได้ตัวเอง ดังนั้นเวลาที่ได้รับงาน มาให้วางแผน การทำงานดี ๆ และพย าย ามจดบันทึกความสำเร็จเอาไว้ด้วยว่าวันนี้ทำอะไรเสร็จแล้วบ้างเพื่อให้กำลังใจตัวเอง

จะต ามหาความสุขกลับมาได้อย่ างไร

วิธีแก้ก็คือหาสาเหตุให้เจอแล้วแก้ด้วยการหาวิธีหยุด สาเหตุเหล่านั้นให้ได้ แต่ถ้าหากยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ ลองทำวิธีการเหล่านี้ดู

เลิกบ่นเรื่องบริษัท

บริษัทคือสถานที่ที่ต้องใช้ชีวิต เกือบทั้งวันทำกิจก ร ร มต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าเราอึดอัดเมื่อต้องอยู่ที่ทำงาน ความสุขก็ย่อมลดลงแน่นอน วิธีการที่ง่ายที่สุดคือหยุดบ่นเรื่องที่ทำงาน ไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงานหรือ กับคนอื่นก็ต าม ไม่ต้องพูดถึงบริษัทในทางที่ไม่ดี ไม่ต้องสร้างความคิดที่ว่าบ้านที่เราอยู่นั้น แ ย่ กว่าของคนอื่น หยุดเปรียบเทียบที่ทำงานของเรากับออฟฟิศที่เราไปเจอ เว้นเสียแต่เราจะพูดกับคนที่สามารถเปลี่ยนแปลง เรื่องนี้ได้เช่นหัวหน้างานหรือ HR อย่ างน้อยวิธีนี้ก็ทำให้เราลดการพูดเรื่องที่ไม่ดีลงไปได้

เลิกคิดเรื่องหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน

เราเปลี่ยนความคิด ใครไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้ หากเราไม่ชอบเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบตัวเพราะนิสัย หรือความคิดของพวกเขา ให้จำเอาไว้ว่าเราเจอพวกเขาแค่ที่ทำงานและในเวลางานเท่านั้น เมื่อทำงานเสร็จกลับบ้านเราก็ได้อยู่กับตัวเองแล้ว ดังนั้นหากคุณแบบรับความ เ ก ลี ย ด ไว้จนถึงบ้าน คุณก็จะต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบตลอ ดเวลา จน เ ค รี ย ด สะสมเอง โดยที่พวกเขาไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้าไม่ไหวจริง ๆ เขียนใส่สมุดไว้แล้วก็ลืม ๆ เรื่องพวกนี้ไป

ที่มา w o r k v e n t u r e, y i n d e e y i n d e e