วิ ธีเพาะหอมแดงในขวดน้ำเปล่า ปลูกง่าย โตไว เก็บทานได้ตลอ ด

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอวิธีการปลูกหอมแดงในขวดน้ำพลาสติกเก่าที่เรานั้นดื่มน้ำหมดแล้ว และจะนำไปทิ้งให้ไร้ประโยชน์ แต่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ นำขวดน้ำเหล่านี้มาสร้างประโยชน์โดยนำมาปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านเพราะใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกน้อย กับบทความ วิ ธีเพาะหอมแดงในขวดน้ำเปล่า ปลูกง่าย โตไว เก็บทานได้ตลอ ด ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

ปลูกหอมในขวดพลาสติก

หอมเป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว และ ข ย า ย พันธุ์ได้ง่ายๆ หากมีหัวหอมเหลือใช้จากการทำอาหารให้นำมาปลูกแบบนี้ได้ เจาะรูขวดพลาสติกให้ได้ขนาพอให้ต้นหอมงอ กออ กมาได้ เติมดินในขวดพลาสติกให้เต็ม นำหัวหอมที่แช่น้ำจนรากงอ ก

แล้วใส่ต ามรูที่เจาะไว้

รดน้ำทุกวัน วางในที่แสงแดงส่องถึง ประมาณสองสัปดาห์ใบโตขึ้นก็สามารถนำมารับประทานได้แล้ว

แถมสามารถตัดใบได้เรื่อยๆ เมื่อนำใบออ ก หัวหอมก็จะงอ กใบขึ้น มาใหม่อีกเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดอายุไขของหัวหอม เรียกว่ามีต้น หอมให้กินได้เรื่อยๆ

ปลูกกระเทียมในขวด

นำขวดพลาสติกมาเจาะรูก่อน ดังภาพ จากนั้นแยกกระเทียมที่ติดกันออ กทีละกลีบ

ใส่ดินปลูกลงไปในขวดให้เต็ม จากนั้นยัดกระเทียมใส่ดิน ผ่ า น รูที่เจาะ โดยใส่ด้านที่เป็นรากไว้ด้านใน รดน้ำต ามปกติ

เมื่อใบเริ่มงอ กให้นำออ กไปต ากแดดทุกวัน เพราะแสงแดดช่วยในการเติบโตของกระเทียม โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว กระเทียมเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ร่วนซุย ต้องการความชื้นในดินสูงในระยะแรกของการเจริญเติบโต และต้องการดินแห้งตอน หัวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว ในการปลูกจะต้องมีแสงแดดเต็มที่ตลอ ดวัน อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตอยู่ที่ประมาณ 13 – 24 องศา เซลเซียส ดังนั้นควรปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน มกราคม จะเจริญเติบโตได้ดี หลังจากนั้นกระเทียมจะแบ่งตัวจากกลีบ เดียวกล ายเป็นหนึ่งหัว สามารถนำมาปลูกใหม่ได้เรื่อยๆ

ที่มา plookphak,bitcoretech, sit-smiling