วิ ธีแบ่งเงินดือนเป็น 5 กองต ามคำสอนของคยร ว ย ทำแล้วชีวิตไม่ลำบาก

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการแบ่งเงินเดือนเพื่ออนาคตที่ไม่ลำบากกับบทความ วิ ธีแบ่งเงินดือนเป็น 5 กองต ามคำสอนของคยร ว ย ทำแล้วชีวิตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้างเพื่อให้ชีวิตมีกิน มีใช้ มีเก็บ

ลี กา ชิง ช าว จี น แต้จิ๋ว ที่มาอาศัยอยู่ในฮ่องกง ก่อนที่จะเริ่มธุรกิจแรก นั่นคือ การข า ย ด อ ก ไม้ประดิษฐ์ ในวัย 25 ปี และทำธุรกิจอื่นๆ ต ามมา ทั้งท่าเรือ โรงแรม อสังหาริมทรั พ ย์ ป ร ะ กั น ชี วิ ต และโทรศัพท์มือถือ กระทั่งฟอร์บสจัดให้ เป็น เศรษฐีเบอร์ 1 ของเอเชีย และอันดับ 18 ของโลก ด้วยสินทรั พ ย์สุทธิในวัย 88 ปี ที่ 31,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 1 ล้านล้านบาท ลี กา ชิง แนะนำให้แบ่งเงินเป็น 5 กอง โดยหากสมมติว่า เรามีรายได้อยู่ที่ 20,000 บาท จะแบ่งเป็น

กองที่ 1 = การศึกษา 3,000 บาท 15 %

เนื่องจากว่าคุณไม่ได้มีเงินเยอะ จึงจำเป็นที่จะต้องเรียน เพื่อที่จะสามารถหารายได้ เพิ่มขึ้นการซื้ อหนังสือ มาศึกษาเองเป็นการลงทุนที่ต่ำ และให้ประโยชน์สูงมาก หลังจากที่คุณมีความรู้ จากการอ่านหนังสือแล้ว คุณก็ควรแ บ่ ง ปั นความรู้กับผู้อื่น นอ กจากนั้นคุณก็ควรจะ เก็บเงินในส่วนนี้ไว้อีกซัก 2,000 บาท 10 % ของรายได้ เพื่อที่จะใช้ในการอบรม หลักสูตรดีๆอีกด้วย

กองที่ 2 = ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท 30 %

ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร หรือค่าเดินทาง โดยเน้นไปที่อาหารที่ดี ต่อสุ ข ภ า พ
และประหยัด ตัดพวกเ ห ล้ า บุ ห รี่ ออ ก ซึ่งน่าจะสามารถ ใช้เงินดังกล่าวได้ อ ย่ า ง พอเพียง

กองที่ 3 = สร้างสายสัมพันธ์ 4,000 บาท 20 %

โดยการเลี้ยง อาหารให้แก่คนที่มีความรู้ คนที่จะช่วยเหลือ คุณในการทำงาน ในอนาคตอาหารมื้อ หนึ่งอาจจะใช้เงินประมาณ 1,000 – 1,500 บาท คุณจะสามารถเลี้ยงได้ประมาณ 3-4 มื้อ ดังนั้นจึงต้อง คิดให้รอบคอบก่อน ที่จะเลี้ยงอาหารแต่ละมื้อ พอสิ้นปีคุณก็จะมีเพื่อนที่ดี ที่จะให้ความช่วยเหลือ คุณได้มากมาย และยังมีภาพลักษณ์ที่ดี ดูเป็นคนใจดีอีกด้วย

กองที่ 4 = ซื้ อความสุข 2,000 บาท 10 %

การซื้ อความสุขให้ตนเอง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวต่างประเทศ อ ย่ า ง น้อยละครั้ง เพ ราะจะทำให้มี ประสบการณ์ที่หลากหล า ย และยังเป็นการช าร์จแบต ให้ตัวเรามีพ ลั งเต็มเปี่ยม เพื่อที่จะไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ต่อไปในชีวิตได้อีกด้วย

กองที่ 5 = เพื่ออนาคต 5,000 บาท 25 %

เก็บออมไว้เพื่อเป็นเงินทุน ในการประกอบกิจการในอนาคต อาจเริ่มต้นด้วยธุรกิจเล็กๆ เงินกองที่ห้าจะ เป็นตัวช่วยที่สำคัญ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ว่าธุรกิจนั้น จะสำเร็จ หรือล้มเหลวก็ต าม มันก็จะทำให้คุณมีประสบการณ์ และความเชื่อมั่น ในตนเองในการที่จะเป็นเถ้าแก่ ของธุรกิจของตัวเองนอ กจากนี้ลี กา ชิง

ยังแนะนำคนหนุ่มสาวด้วยว่า คนหนุ่มสาวมักทานอาหาร นอ กบ้านซื้ อของง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้า กระเป๋า ซึ่งจะทำให้พวกเขามีความสุข เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น แต่กลับต้องเสียเงินไปเป็นจำนวน มาก ทั้งๆที่ควรเก็บออมไว้เ พื่อสร้างธุรกิจหรือ การล ง ทุ น ในอนาคต สิ่งที่ควรทำก็คือ หารายได้เพิ่มด้วยการทำงานพิเศษ โดยเฉพาะการข า ย ของเพ ราะผู้ที่ประสบ ความสำเร็จในวงการธุรกิจ มักจะเป็นนักข า ยตัวยง คนร ว ยจะรู้วิธีข า ยวิสัยทัศน์ และข า ยความฝัน ของเขาให้กับคนอื่น อาชีพนักข า ยจึงเป็น หนึ่งในสิ่งจำเป็นหาก คิดจะเป็นคนร ว ย

ที่มา meokayna, horoscopedaily99