สอนลูกให้รู้จักความลำบากบ้าง เมื่อเขาเติบโตจะได้ไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการเลี้ยงลูกกับบทความ สอนลูกให้รู้จักความลำบากบ้าง เมื่อเขาเติบโตจะได้ไม่ลำบาก ไปดูกันว่าทำไมถึงควรเลี้ยงลูกให้รู้จักความลำบาก

พ่อแม่หล า ยคนก็ผ่านความย ากลำบากมา มีวันนี้ได้มันไม่ง่ายเลยจริงๆ แต่เพราะเคยผ่านความลำบากมานั่นแหละ เลยพย าย ามเลี้ยงลูกให้สบาย ไม่อย ากให้ลำบากเหมือนตน ต ามใจ อย ากได้อะไรก็ให้หมดทุกอย่ าง อย ากจะให้มีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อน มีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่าเขา เพราะด้วยความคิดเช่นนั้น มันก็ไม่ถูก กล า ยเป็นว่าเลี้ยงลูกแบบผิ ดๆ ไม่อย ากให้ลูกลำบากเหมือนเราตอนเด็ ก พอคุณเลี้ยงลูก เหมือนไข่ในหิน ลูกของคุณเองที่จะทุ กข์ใจ จะลำบากเมื่อโตขึ้น ปัจจุบันนี้มีโ ร คใหม่นั่นคือโร ค ไม่รู้จักความลำบาก ส่วน มากแล้วมักเกิดขึ้นกับเด็ ก ในปัจจุบันที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะเกิดจากพ่อแม่

ไม่สร้างภูมิ คุ้ มกันให้ตั้งแต่ยังเด็ ก เลี้ยงผิดวิธี ไม่ได้ให้เขาออ กไปเผชิญโลกกว้าง ไม่เจอ กับชีวิตจริง คนเราจะร ว ยหรือจนทุกคนก็ต้องเจอ กับความลำบากเสมอ มันไม่มีใครสบายตั้งแต่เกิดหรอ ก ไม่มีคนที่จะสบายไปตลอ ด ไม่มีคนที่ลำบากไปตลอ ด พ่อแม่บางคน ไม่กล้าใช้ลูก ไม่ให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเองเลย ให้มีหน้าที่เรียนหนังสืออย่ างเดียว อยู่แต่กับตำรา แต่ความเป็นจริงนั้นในสังคมปัจจุบัน จะเน้นเรียนเก่งอย่ างเดียวไม่ได้ ช่วยให้ทุกอย่ างราบรื่น เพราะมันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิตของเราเลย เช่นคุณพ่อท่านนึงไม่เคยสอนให้ลูก รู้จักความลำบาก ให้เรียนอย่ างเดียวคุณพ่อท่านนี้ ส่ งลูกไปเรียน

มหาลัยชื่อ ดั งในเมืองหลวง อยู่หรู ใช้ชีวิตดีมีความสุข พ่อออ กให้ทั้งหมด แม้ว่าทางบ้าน จะฐานะจะไม่ค่อยดี แต่อย่ างไรก็จะทำเพราะไม่อย ากให้ลูกลำบาก แล้วพอลูกโท ร มาหา สิ่งที่ได้ยินคือ ขอเงินซึ่งคุณพ่อ ก็ส่ งเงิ นให้ลูก อย ากได้อะไรก็ให้หมด แม้แต่รถที่ไม่จำเป็นแม้แต่น้อย ก็ยังซื้ อให้ แล้วในที่สุด ความจริงก็เปิดเผ ย ว่าที่ลูกมาขอเงินเรื่อยๆ นั้น ไม่ได้ไปจ่ายค่าเทอมแต่อย่ างใด หรือจ่ายค่ากิจกร ร มอะไรนั่นเลย แต่เอาไปสำ ม ะเทเ ม า แล้วคุณพ่อท่านนี้รู้ ก็เสียใจ คิดแต่โท ษตัวเอง

ไม่เคยสอนให้ลูก รู้ความลำบากไม่สอนให้ลูกรู้จักหาเงิน ประเคนให้ตลอ ด จนกล า ยเป็นนิสัยแ ย่ๆ ออ กมา ดังนั้นแล้ว จึงอย ากจะเตือนพ่อแม่ทั้งหล า ย ว่าแม้คุณจะร ว ยล้นฟ้า ก็จงให้เลี้ยงลูกแบบติดดิน เลี่ยงแบบสมถะ สอนให้ผิดหวังรู้จักความลำบาก อย่ าอยู่แต่กับตำรา แล้วลูกจะได้เติบโตอย่ างเข้มแข็ง

ที่มา san-sabai