สังฆทาน 9 อย่ าง ถวายแล้วชีวิตดี เกิดประโยชน์แท้จริง

วันนี้เราจะพาคุณไปถวายสังฆทานที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆ กับบทความ สังฆทาน 9 อย่ าง ถวายแล้วชีวิตดี เกิดประโยชน์แท้จริง ไปดูกันว่ามีสังฆทนาอะไรบ้างที่ถวายแล้ว จะช่วยให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นเรื่อยๆ

การถวายสังฆทาน เป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด ผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทาน แล้วนำไปยังวัด ไปพบพระสงฆ์รูปใดก็แจ้งความจำนงขอถวายสังฆทาน

ท่านก็จะทำพิธีรับสังฆทาน ถ้ากำหนดว่าจะถวายแก่พระรูปใดรูปหนึ่ง การทานนั้นคงไม่เป็นสังฆทาน และวันนี้เราได้รวบรวม สังฆทาน 9 อย่ าง หากถวายแล้วได้บุญมาก

1 หนังสือธรรมะ หรือที่ให้ความรู้ด้านอื่น ๆ

พระสงฆ์มีหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนา จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่แตกฉาน ทั้งทางธรรม ข่าวสารบ้านเมือง เพื่อจะได้สาธิต ยกตัวอย่ างให้คนที่รับฟังเข้าใจได้ การถวายหนังสือ จึงถือเป็นต้นทุนแห่งธรรมทาน ให้พระท่านได้นำไปกระจายสู่ผู้คนได้อีกเยอะแยะ นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่ างมาก

2 รองเท้า

พระท่านต้องเดินบิณฑบาตร ไปเรียนหนังสือ ธุดงค์ ไปกิจนิมนต์ต่าง ๆ บางรูปต้องทำงานในวัด เช่น ก่อสร้าง กวาดลานวัด สิ่งที่จำเป็นก็คือ รองเท้า ฉะนั้น รองเท้าจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญเสมอ

3 เครื่องเขียน ดินสอ สมุด ปากกา

ก็เพราะว่า พระสมัยนี้ต้องเรียนพระปริยัติธรรม และจดกำหนดนัดหมายต่าง ๆ บางรูปท่านเป็นเหรัญญิก ดูแลค่าใช้จ่าย แต่ไม่ค่อยมีใครถวายของเหล่านี้ พระท่านจึงต้องไปเดินหาซื้ อเองเสมอ ถ้าเราถวายไป จะเป็นประโยชน์มากแน่นอน

4 ย าสามัญที่จำเป็น

ถวายย าดีที่ใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวัน มีคุณภาพ เป็นย าสามัญทั่ว ๆ ไป

5 น้ำย าทำความสะอาด

ก็จำพวกน้ำย าล้างจาน น้ำย าล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น เพื่อว่าจะนำไปทำความสะอาดในวัดยังไงล่ะ

6 แชมพู

ก็เพราะว่าพระสงฆ์ต้องใช้แชมพูในการล้างหนังศีรษะ ก่อนการปลงผม ฉะนั้น แชมพูจึงเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่ าง

7 ผ้าขนหนู

ไม่จำเป็นต้องมีสีเหลืองแต่อย่ างใด ควรเลือ กผ้าที่ดี สีสุภาพ ควรเป็นแบบเรียบ ๆ

8 ใบมีดโกน

นั่นเพราะว่า พระต้องโกนผมทุกวันโกน ถ้าท่านใดถวายใบมีด เห็นว่าได้บุญดีกว่าให้ย าอีกนะ

9 ผ้าไตรจีวร

ในชุดสังฆทานแม้จะมีอยู่ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ขนาด หรือไม่ก็ไม่มีคุณภาพ ฉะนั้น ผู้ถวายสังฆทานควรเลือ กที่เหมาะสม อย่ างเช่น ผ้าไตรจีวรที่ทำจากผ้ามัสลิน เพราะผ้าเหมาะกับสภาพอากาศร้อน

ที่มา na-aan