สิ่งที่ควรรู้ เปิดหรือปิด แอร์ ก่อนดับเครื่อง

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเปิด ปิดแอร์รถยนต์ก่อนดับเครื่อง กับบทความ สิ่งที่ควรรู้ เปิดหรือปิด แอร์ ก่อนดับเครื่อง ไปดูกันว่าจะต้องเปิด หรอปิดแอร์ก่อนดับเครื่อง เพื่อความปลอ ดภั ยของเรา และการใช้งานของรถยนต์

เครื่องปรับอากาศรถยนต์ควรจะปิดก่อนปิดเครื่องหรือเปล่า ต ามหลักแล้วการปิดแอร์หรือไม่ปิดก่อนดับเครื่องยนต์ไม่มีแบบไหนผิด เพราะในรถยนต์ยุคปัจจุบัน การทำงานของเครื่องยนต์ถูกออ กแบบมาให้มีระบบตัดต่อไฟโดยจะแยกการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระหว่างการสต าร์ตรถ ทำให้ไม่เกิดไฟกระช ากและสร้างความเสียหา ยให้กับคอมเพรสเซอร์แอร์หรือ

เครื่องยนต์ได้นั่นเอง แต่ว่าหากเป็นในรถยนต์รุ่นก่อนๆที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป การปิดเครื่องปรับอากาศก่อนที่จะมีการดับเครื่องยนต์เป็นเรื่องที่ควรทำ เพราะว่ารถยนต์บางรุ่นยังไม่มี ระบบตัดต่อไฟ หรือหน่วงเวลาการทำงานของอุปกรณ์ ต่างๆทำให้เมื่อสต าร์ตเครื่องยนต์อาจจะทำให้

เกิดไฟกระช าก รวมทั้งมีการใช้กำลังไฟมากขึ้น อาจจะทำให้เครื่องยนต์สต าร์ตไม่ติดและก็ทำให้แบตเตอรี่ เสื่อมได้ เหตุนี้เองก็เลยน่าจะเป็นที่มาของคำแนะนำให้ ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนดับเครื่องทุกครั้ง ไม่ปิดเครื่องปรับอากาศ แต่ควรจะปิด A / C

ถึงแม้เครื่องปรับอากาศรถยนต์ไม่จำเป็นที่ต้องปิดก็ได้ แม้กระนั้นสิ่งหนึ่งที่ควรจะปิด นั่นก็คือ A / C ระบบ ทำความเย็นหรือระบบปล่อยน้ำ ย า เครื่องปรับอากาศรถยนต์ ซึ่งพวกเราควรจะกดปิดปุ่ม A / C ก่อนเดินทาง ถึงที่หมายโดยประมาณ 3 – 5 นาที เพื่อเป็นการไล่ความชื้นออ กมาจากระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ป้องกัน การเกิดกลิ่นเหม็นอับ เ ชื้ อ ร า หรือแบคทีเรียในช่องเครื่องปรับอากาศได้

อ ย่ า งไรก็ต ามระบบปรับอากาศรถยนต์เมื่อใช้งาน มาเป็นระยะเวลานานๆ อาจจะต้องเจอ กับปัญหาเครื่องปรับอากาศ ไม่เย็นส่วนใหญ่มักเกิดจากน้ำ ย า เครื่องปรับอากาศหมด หรือท่อสาย ย างต่างๆเกิดรอยรั่ว นำมาซึ่งการทำให้เครื่อง ปรับอากาศไม่เย็นได้ ควรหมั่นตรวจเช็กเป็นประจำอยู่เสมอ

ที่มา feedsod, sit-smiling