สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรา เมื่อเข้านอนก่อน 4 ทุ่ม

วันนี้เราอยากที่จะชวนเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ประโยชน์ของการเข้านอนก่อน 4 ทุ่มเป็นประจำสม่ำเสมอ กับบทความ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรา เมื่อเข้านอนก่อน 4 ทุ่ม ไปดูกันว่าการที่เราเข้านอนก่อน 4 ทุ่มนั้นจะส่ งผลดีกับร่างกายเราอย่ างไร

การพักผ่อนที่ดีที่สุดเชื่อว่าหล า ยคนคงจะทราบกันดีว่าคือ การนอนนั่นเอง แต่ก็จะต้องดูแลสุขภาพในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การออ กกำลังกายอย่ างเหมาะสม เลือ กทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำเปล่าเยอะ ๆ หรือจิบบ่อย ๆ แล้วการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญในการดูแลตัวเอง ซึ่งถ้าเป็นไปได้ใครที่นอนก่อน 22.0. น. ได้จะดีมากเลย ทำให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้มีเวลาซ่อมแซมตัวเองอย่ างเต็มที่และสมอ งก็ได้พักอีกด้วย มาดูกันว่าการนอนเร็วนั้น มันดีอย่ างไร

1 มีสุขภาพที่แข็งแรง

คนที่นอนเพียงพอ นอนเร็ว ร่างกายจะได้รับการพักอย่ างเต็มที่ พอตื่นขึ้น มาวันใหม่ร่างกายก็พร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว จะลดปัญหาการเบลอลงไปได้เยอะเลย โดยเฉพาะระบบหลอ ดเลือ ดและหัวใจจะทำงานได้ดีเลย สังเกตว่าคนที่มีสุขภาพดีส่วน มากนั้นจะค่อนข้างนอนเร็วและนอนเป็นเวลาอีกด้วย

2 ช่วยให้ความจำนั้นดีขึ้น สมอ งทำงานได้อย่ างเต็มประสิทธิภาพ

มีการศึกษาออ กมาว่าหากนอนหลังเพียงราว 4 ชั่ วโมง/คืน ติดกันเป็นประจำจะทำให้สมอ งเกิดอาการล้า มึน งง ลืมง่าย คิดอย่ าง พูดอย่ าง สมอ งเกิดความสับสน การนอนน้อยมันอันตรา ยกว่าที่คิด ถ้าหากเรานอนได้ 6 – 8 ชั่ วโมง / วัน จะให้สมอ งได้พักและถ้านอนก่อน 22.0. น. หรือ 4 ทุ่มได้จะยิ่งดีเลย โดยเฉพาะคนที่ต้องตื่นไปทำงานในตอนเช้า หากนอนไม่พอจะทำให้ร่างกายอ่อนล้าต ามสมอ งไปด้วย

3 ช่วยในเรื่องคุมความดั น โ ล หิ ต ได้ดี

ถ้าหากสามารถนอนหลับได้เร็ว นอนเป็นเวลาอย่ างต่อเนื่องจะช่วยทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติต่าง ๆ นั้นทำงานได้ดี เหมือนร่างกายนั้น มีฟั นเฟืองจิ๋ว ๆ ทำงานกันอย่ างซับซ้อน และหากเรานอนพอก็จะทำให้การทำงานของหัวใจปกติและยังควบคุมระดับของความดันให้ปกติได้อีกด้วย

4 ร่างกายได้มีเวลาซ่อมแซมตัวเอง

อย่ างที่ทราบกันว่าในเวลากลางคืนนั้นตอนเราหลับร่างกายส่วนต่าง ๆ ยังคงทำงานอยู่ ซึ่งมันจะเริ่มซ่อมแซมตัวเอง ซ่อมแซมอวัยวะต่าง ๆ ที่มีการสึกหลอ หากเรานอนดึกเวลาที่จะใช้ไปในการซ่อมก็สั้นลง มันอาจจะซ่อมไม่เสร็จก็ได้ ซึ่งจะส่วนผลให้ระบบต่าง ๆ รวนได้ง่ายมาก

5 คนนอนเร็วก็ไม่เสี่ยงเป็นโ ร ค อ้ ว น

สังเกตดูหากเรานอนดึกขึ้นอาหารเย็นที่ทานไปก็คงจะย่อยหมดแล้ว จะทำให้รู้สึกหิวขึ้น มา แต่ถ้าเรานอนเร็วก็จะตัดปัญหาการหิวไปเลย และยังช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญให้ทำงานได้ปกติอีกด้วย การนอนเร็วก็ทำให้ไม่อ้วนได้นะ

6 สุขภาพจิตดี อารมณ์ดี

เวลาที่นอนน้อย พักผ่อนไม่พออารมณ์จะฉุนเฉียว หงุดหงิดง่ายมาก ๆ การนอนให้พอเลยส่ งผลให้สุขภาพจิตดีได้อีกด้วย เพราะว่าพอร่างกายกับสมอ งมันรู้สึกดี ก็ส่ งผลให้อารมณ์นั้นแจ่มใสต ามไปด้วยนั่นเอง

ฉะนั้นแล้วหากอย ากจะมีสุขภาพแข็งแรง มีชีวิตที่ยืนย าวดูความเคลื่อนไหวของโลกใบนี้ก็อย่ าลืมดูแลสุขภาพให้ดี นอนพักผ่อนให้เพียงพอ นอนเป็นเวลาอย่ างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้นาฬิกาในการนอนนั้นรวน มากเกินไป หากทำได้ก็ลองสังเกตตัวเองดูจะทำให้รู้สึกว่าสดชื่น มากขึ้นกว่าเดิม

ที่มา krustory