สิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากไม่กินข้าวเย็น

ข้าวเย็นเป็นสิ่งที่หล า ยๆ คน มักชอบกินเพราะการทำงานที่เหนื่อยล้ามาทั้งวัน เพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย แต่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ประโยชน์ของการไม่กินข้าวเย็น กับบทความ สิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากไม่กินข้าวเย็น ไปดูกันว่าการไม่กินข้าวเย็นนั้นดีต่อตัวเราอย่ างไร

เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าการทานอาหารให้ครบ 3 มื้อนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งมื้อเช้า มื้อ กลางวันและมื้อเย็น ซึ่งจะทำให้เรามีพลังงาน มาก พอที่จะดำเนินชีวิตประจำวันต่างๆได้ ในขณะเดียวกันเชื่อว่า หล า ยคนคงเคยได้ยินเรื่องของการงดมื้อเย็นกัน มาบ้าง ว่าหากต้องการไดเอทลดน้ หนักให้งดทาน มื้อเย็นจะทำให้ผอมเร็วซึ่งก็เป็นความจริง แต่การงดทาน มื้อเย็นนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ง่ายๆเพราะหล า ยคนหลังจากเลิกงานหรือ เลิกเรียน พอ กลับบ้านก็มักจะรู้สึกหิวจนต้องหาอะไรทานเสมอหรือหากใครอาหารช่วงเย็นได้ ก็จะไปตบะแตกทาน มื้อ ดึกแทน

วันนี้เราจะมาพูดถึงการงดอาหารเย็น ทั้งประ โ ย ช น์ และวิธีในการง ด อาหารเย็นที่ทำแล้วได้ผลดีกัน รู้หรือไม่ว่า การงดอาหารเย็นนั้น มีประโยชน์ กับ ร่างกายมากกว่าแค่การลดน้ำหนัก แต่การที่เราไม่ทานอาหารใดๆ เลยในช่วงเย็นนั้นจะทำให้ ร่างกายได้พักผ่อนอ ย่ างเต็มที่อีกด้วย เพราะการทานอาหารมื้อเย็นจะทำให้ระบบในร่างกายของเรา โดยเฉพาะระบบย่อยอาหารต้องทำงานต่อ ยิ่งหากทานอาหารในปริมาณที่เยอะมากกว่ามื้ออื่น ก็ยิ่งทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักขึ้น

การกินสายกลาง คือ การกินอาหารแค่ 2 มื้อคือ มื้อเช้าและมื้อ กลางวัน โดยเราจะกิน มื้อเช้าและใช้พลังงานที่ได้รับจากอาหารมื้อเช้าให้หมด ภายในมื้อ กลางวัน และเราจะทานอาหารกลางวันแล้วใช้พลังงานให้หมดภายในมื้อเย็น และในมื้อเย็นก็ไม่ต้องกิน หากทำแบบนี้ได้ แคลลอรี่ที่เรา ได้รับจากอาหารในแต่ละวันจะไม่เกิน ทำให้ไม่อ้วน แต่หากเราทาน มื้อเย็น แทนที่ร่างกายจะได้พักผ่อน อย่ างเต็มที่ ก็ต้องมาจัดการย่อยอาหารในเ ซ็ ทนี้จึงมีผลทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมลงได้ ซึ่งถ้าเรา กินข้าวเข้าไป 1 จาน มีแคลลอรี่ 250 – 350 ในช่วงเย็นหรือค่ำ แล้วไม่ได้ใช้พลังงานที่ได้รับจากอาหารมื้อนี้ มันก็จะสะสมอยู่เป็นพลังงานส่วนเกินซึ่ง

หากสะสมไปจนถึง 7700 แคลลอรี่แล้ว น้ำหนักตัวของคุณ ก็จะเพิ่มขึ้น มาอีก 1 กิโลกรัมทันที นั่นเอง ดังนั้นการทานอาหารแค่รอบเช้ากับรอบเที่ยงแล้วงดมื้อเย็น จึงเป็นสิ่งที่ควรทำอ ย่ า งยิ่งสำหรับใครที่อ ย า กมีสุ ข ภ า พดีแข็งแรงและไม่ อ้ ว น หากจะ ทานก็ควรเลือ ก เป็นของว่างเ บ าๆ จำพวกผลไม้ที่ไม่หวาน มากและไม่ทานพวกค า ร์ โ บไ ฮ เ ด ร ตเลย เพราะในช่วงที่เราหลับ ร่า ง ก า ยจะทำการเก็บ พลังงานที่เหลือไปเก็บในที่ต่างๆ โดยตับจะเป็นผู้ทำงาน ซึ่งหากมีพลังานเหลือมา ก ตั บเก็บไม่พอ ตับก็จะส่ งไปเก็บยังส่วนอื่นๆของร่างกายทำให้เราอ้วนขึ้น และหากมีการเก็บไม่หมดบ่อยๆหล า ยๆครั้งเข้า จะทำให้เกิดไขมันติดค้า ง ต ามหลอ ด เ ลื อ ด และจะสะสมไปเรื่อยๆ หลอ ด เ ลื อ ดก็จะหดเล็กลงเรื่อยๆ

เ ลื อ ด ที่ไปเลี้ยงร่างกายก็น้อยลง ส่ งผลให้ความจำของเราแย่ลงและร่างกายจะได้รับผลกระทบที่ไม่ดีรอบด้าน โดยจะทำให้ร่างกายแก่ ช ร า ลงเร็วอีก ด้วยซึ่ง อั น ต ร า ย ที่สุดก็คือ ภาวะการอุ ดตั น ซึ่งหากเกิดการอุ ด ตั นที่ ส ม อ ง แล้วก็จะกล า ยเป็น เ รื่ อ ง ร้ า ย แ ร ง ทีเดียว การกินอาหาร มื้อเย็นทำให้ไปเร่งกระบวนกา รเ สื่ อ ม ของ อ วั ย ว ะ ในร่างกายทำให้ร่างกายต้องใช้พลังงานเข้ามาจัดการรับ มื อ กับอาหารที่เข้ามาใน จังหวะที่ควรพักผ่อน ดังนั้นหากใครที่อ ย า กคงความหนุ่มสาว ไปตลอ ดก็ขอให้งดมื้อเย็นหรือทานในปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และไม่กิน มื้ อ ดึ กห นักๆโดยเด็ดข า ด

วิธีการงดข้าวเย็นอ ย่ า งได้ผล

1 ค่อยๆลดปริมาณข้าวในมื้อเย็นลงทีละนิด จากหนึ่งจานให้เหลือเพียงครึ่งจาน หรือเปลี่ยนข้าวข า วให้เป็นข้าวกล้อง และจากข้าวครึ่งจานก็อาจลง ลงเป็นสลัดผักหรือผลไม้เบาก็พอ เน้นการดื่มน้ำเยอะๆ

2 หากเราทำต ามข้อ 1 ได้แล้ว ก็ให้ลองเลื่อนเวลามื้ออาหารเช่น ต ากทุกครั้งทานประมาณหนึ่งทุ่ม ก็ให้เลื่อน มาทานช่วงหกโมงเย็นแทน และเมื่อ ผ่ า นไปอีกหนึ่งเดือนก็เลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นอีก เพื่อยืดระยะเวลาการงดอาหารเย็นจนถึงช่วงนอนหลับ

3 ทานเม็ดแ มง ลั ก เม็ดแ ม งลัก ใส่น้ำแล้วทานช่วงเย็นๆค่ำๆ จะทำให้อิ่มท้องได้นานและยังเป็นกากอาหารที่ทำให้ระบ บขั บ ถ่ า ยดีขึ้นอ ย่ า ง มากอีก ด้วย โดยให้ทานเม็ดแ ม ง ลง 2 ช้อนโต๊ะแช่น้ำไว้ 30 นาทีแล้วดื่มทุกวันจะทำให้ช่วยลดความอ ย า กอาหารได้อ ย่ า ง ดีทีเดียว

การงดมื้อเย็นเป็นสิ่งที่ดีหากเราสามารถฝึกทำให้เป็นนิสัยได้จะช่วยทำให้เรามีสุขภาพ ร่ า ง ก า ยที่แข็งแรง ห่างไกล โ ร ค ภั ย ไ ข้ เจ็ บ และยังทำให้หุ่นดี ไม่มีไขมันส่วนเกินอีกด้วย ลองนำเอาวิธีไปลองทำกันดู บ ว กกับความตั้งใจแล้วรับรองว่า ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็สามารถลดมื้อเย็นกันอ ย่ า งได้ผลแน่นอน

ที่มา krustory