สีป้ายทะเบียน มีความหมาย คนใช้คนควรรู้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ มือใหม่ที่พึ่งหัดขับรถไปเรียนรู้ความหมายของสีป้ายทะเบียนรถที่มีสีแตกต่างกันว่ามีความหมายว่าอย่ างไร กับบทความ สีป้ายทะเบียน มีความหมาย คนใช้คนควรรู้ ไปดูกันว่าสีทะเบียนรถแต่ละสีบ่งบอ กอะไรให้เราได้รู้บ้าง

– ป้ายทะเบียนที่มีพื้นหลังเป็นกราฟฟิก คือ ป้ายทะเบียนรถที่มีการประมูล

– ป้ายทะเบียนรถที่พื้นหลังของตัวหนังสือ เป็นสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ คือ รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถเก๋ง และรถยนต์ทั่วไป

– ป้ายทะเบียนรถสีพื้นขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีน้ำเงิน คือ รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล แต่มีที่นั่งมากกว่า 7 ที่นั่ง เช่น รถตู้ เป็นต้น

– ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีเขียว คือ รถบรรทุกส่วนบุคคล คือรถกระบะ แต่บางคันก็เห็นเป็นป้ายสีดำ แสดงว่าตอนจดทะเบียนนั้นจดเพื่อเป็นรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลเท่านั้น หากใช้ในการบรรทุกเมื่อไหร่ จะถือว่าผิดกฏหมายทันที

– ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลืองสะท้องแสง ตัวหนังสือสีดำ คือ รถยนต์รับจ้าง ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 7 คน หรือ รถจักรย านยนต์รับจ้าง เป็นต้น

– ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีแดง คือ รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

– ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ รถยนต์เล็ก 4 ล้อรับจ้าง

– ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีสีเขียว คือ รถสามล้อรับจ้าง

– ป้ายทะเบียนรถสีเขียวสะท้อนแสง ตัวอักษรเป็นสีขาว / ดำ คือ รถบริการทัศนาจร และรถบริการให้เช่า

– ป้ายทะเบียนรถสีส้มสะท้อนแสง ตัวอักษรใช้สีดำ คือ รถพ่วง รถแทรกเตอร์ และรถที่ใช้ในทางเกษตรก ร ร ม

– ป้ายทะเบียนรถพื้นแผ่นป้ายเป็นสีขาว ( ไม่สะท้อนแสง ) ตัวอักษรเป็นสีดำ คือ รถยนต์ของคณะผู้แทนทางการทูต จะขึ้นต้นด้วย ท และต ามด้วยรหัสประเทศ ขีด แล้วถึงจะเป็นเลขทะเบียนรถ

– ป้ายทะเบียนรถ ป้ายเป็นสีฟ้าไม่สะท้อนแสง ตัวอักษรเป็นสีขาว คือ รถยนต์ของบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูต ใช้อักษร พ ของคณะผู้แทนทางกงศุล ใช้อักษร ก ถ้าเป็นส่วนทะเบียนรถของ องค์การระหว่างประเทศ หรือ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประช าช าติ จะใช้อักษร อ แล้วค่อยต ามด้วยหมายเลขทะเบียนรถ

– ป้ายแดง คือ ป้ายที่ออ กให้ชั่ วคราว ซึ่งป้ายแดงจะถูกนำมาใช้กับรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการรับรองด้วยการจดขึ้นทะเบียนต ามกฎหมาย ซึ่งป้ายดังกล่าวนั้นออ กมาเพื่อ กำกับเบื้องต้นให้รถคันดังกล่าวสามารถใช้งาน บนถนนได้ชั่ วคราว แต่ก็ต้องอยู่ข้อ กำหนดของกรมการขน

ที่มา mthai, postsod