หรือนี้คือเรื่องจริง คนไ ท ยชอบสร้างห นี้เพื่ออวดร ว ย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูบทความที่ให้ข้อคิดคุรได้คิดทบทวนว่าการเป็นห นี้ของคุณในทุกวันนี้ มันดีต่อตัวคุณหรือเปล่า กับ หรือนี้คือเรื่องจริง คนไ ท ยชอบสร้างห นี้เพื่ออวดร ว ย

จริงไหม เพราะคนไ ท ยติดหรูดูดี ‘จึงสร้างห นี้สร้างสินเพื่ออวดร ว ย’ วันนี้ อย ากให้คุณลองหันกลับมามองตัวเอง แล้วบอ กผมหน่อยว่าบทความนี้ มันตรงกับชีวิตประจำวัน หรือสิ่งแวดล้อมของตัวคุณหรือไม่ ขอให้คุณเพียงอ่า นดู แล้วส่ งต่อเพื่อเตือนสติ คนที่คุณรักไว้เถิดครับ เมื่อ 100 ปีก่อน–คนจีนหนีความย ากจน เสื่อผืนหมอนใบมาเมืองไ ท ย

เป็นกุลี,แบกข้าวสาร,ลากรถ,ขา ยน้ำเต้าหู้ คนไ ท ยดูถูก…!เรียกไอ้เจ็ก แต่คนจีนขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้ อย ากเป็นเจ้าของกิจการ อย ากเป็นพ่อค้าคนไ ท ย ชอบสบาย อย ากเป็นเจ้าคน นายคน รับราชการมี ยศมีสี มีเกียรติ มาวันนี้….คนจีนร่ำร ว ย เป็นเจ้าของกิจการ มากมาย คนไ ท ยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกห นี้คนจีน

50 ปีก่อน–คนอินเดีย คนบังคลาเทศ หนีความย ากจน มาเมืองไ ท ย เป็นย าม เป็นคนขา ยน มแพะ ข ายถั่ว คนไ ท ยดูถูก เรียกไอ้บังคนอินเดีย ขยันเจียมเนื้อเจียมตัว ประหยัดเก็บออม อ ดทน ไม่ยอมเสียเปรียบ วันนี้คนอินเดียเป็นเจ้าของกิจการมากมาย ในไ ท ย คนไ ท ยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกห นี้คนอินเดีย

30 ปี ก่อน–คนเวียดนาม อพยพมาไ ท ย เพราะสงครามมาเมืองไ ท ย มาเป็นลูกจ้าง ทำประมง ทำนา ซ่อมรถ คนไ ท ยดูถูก…!!เรียกไอ้แกว วันนี้เมืองไ ท ย โดยเฉพาะทางอีสาน และภาคตะวันออ กคนเวียดนาม เป็นเจ้าของกิจการมากมาย คนไ ท ยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกห นี้คนเวียตนาม

วันนี้คนเขมร,คนลาว,คนพม่า เข้ามาไ ท ย ทั้งถูกต้องทั้งแอบหนี เพราะ AEC เปิดรับค่าแรง 300 บาท เข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้าน, พนักงานโรงแรม,เด็กเสริฟ์ร้านอาหาร,เด็กปั้ม,คนงานก่อสร้าง,คนไ ท ยดูถูก…เรียก…!! ไอ้เขมร,ไอ้หม่องสิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคต คืออีกแค่ 20 ปีข้างหน้า!!!!

ชนช าติต่างๆ ที่อพยพเข้ามา ก็คงเป็นเจ้าของกิจการกันหมด และคนไ ท ย ก็กลับมาเป็นลูกจ้าง คนเขมร คนพม่า คนลาว และเป็นลูกห นี้ เขาเหล่านั้น เหมือนพ่อแม่ ปู่ย่ าต า ย ายของพวกเราหรือเปล่า นี่คือ..!!คนไ ท ยแท้ๆ ใช่หรือไม่..?ทำไม?คนไ ท ย มีความรู้มีฝีมือแรงงาน

ที่ดีแต่ไม่สร้างโอ กาส ไม่สร้างงานให้มีคุณค่ากับตนเอง งานหนักหน่อยท้อ ลาออ ก งานเหนื่อยหน่อย บ่นลาออ ก งาน มากหน่อยบอ กค่าจ้างถูก ไม่คุ้มค่าลาออ ก น่าเป็นห่วงคนไ ท ย ที่รักสนุก รักสบาย ไม่อ ดทน ไม่พึ่งพาตัวเองชอบหรูหรา หน้าใหญ่ใจถึง ประมาณว่า’ฉิ บ ห า ยไม่ว่า ต้องการชื่อเสียง ‘แข่งกันอวดร ว ย

โดยการมีห นี้สิน จนห นี้ท่วมตัว โกหกตัวเองหน้าชื่นอ กตรม เลี้ยงลูกให้เป็นลูกเทวดา เลี้ยงลูกไม่รู้จักโต เ สพติดวัตถุนิยม ขา ยที่ดิน ปู่ย่ าต า ย ายกิน ขออย่ าให้เป็นอย่ างนี้เลย คนไ ท ยมีฝีมือ มีทักษะดี ฉลาดไหวพริบดี เอาตัวรอ ดเก่ง คนไ ท ยมี ดี นำมันออ กมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันเถอะ ‘รักกันไว้เถิดคนไ ท ย’

อย่ าให้อีก 20 ปีข้างหน้า คนไ ท ยต้องเป็นลูกจ้าง หรือต้องเป็นลูกห นี้ ของคนต่างช าติใน AEC เลยนะ บอ กเลยว่า ถ้าไม่อย ากตกเป็นเบี้ยล่าง ก็อย่ ามัวแต่ไปนั่งดูถูกคนอื่น อย่ าอวดมั่งอวดมี แต่ห นี้สินท่วมตัว สุดท้ายก็คงจะกล า ยเป็นแบบเดิม

ที่มา : stand-smiling