หล า ยๆ คนยังไม่รู้ อาหาร 6 อย่ างที่ไม่ควรนำไปใส่บาตร ถวายพระ

วิถีช าวพุทธมักจะชอบตื่นเช้ามาทำบุญใส่บาตรกันเป็นประจำทุกๆ วเช้า และก็ยังมีหล า ยๆ คนที่มักจะชอบใส่อาหาร ข้าวของต้องห้ามที่ไม่ควรนำไปใส่บาตร วันนี้เราก็มีอาหารต้องห้าม ที่ไม่ควรนำไปใส่บาตรมาแนะนำให้คุณได้รู้กันไว้ กับบทความ หล า ยๆ คนยังไม่รู้ อาหาร 6 อย่ างที่ไม่ควรนำไปใส่บาตร ถวายพระ ไปดูกันว่ามีสิ่งของ อาหารต้องห่ช้ามอะไรบ้างที่ไม่ควรนำไปใส่บาตร

หล า ยๆคนอาจยังไม่รู้ ว่าอาหารเเบบไหน ใส่บาตรเเล้วบๅป มันอาจจะติดตัว ต า ย อย่ าถวายให้พระ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

1 ผลไม้ ธัญพืชมีเม ล็ ด

ผลธัญพืชมีเม ล็ ด ไม่ควรนำไปถวายพระหรือตักบาตรเช่นกัน เพราะถือว่าเม ล็ ด เหล่านั้นยังสามารถให้กำเนิดชีวิตได้อยู่ หากต้องการจะถวายควรจะต้องเอาเม ล็ ด ออ กก่อน หรือ หั่ น เป็นชิ้ น ให้พร้อมรับประทาน

2 ใส่เงินในบาตรไม่ได้

พระรับเงินถือว่าผิ ด พระธรรมวินัย หรือ อ า บั ติ ชๅวพุทธท่านใดอยๅกถวายปัจจัย ก็นำไปถวายกับวัดหรือหยอ ดต ามตู้เลย

3 ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื้ อ สด

ต ามพระวินัยแล้วนั้น พระสงฆ์ไม่สามารถทำอาหารเองได้ และพระท่านไม่ควรเก็บอาหารไว้ข้ามวัน หากจะถวายจึงควรเป็นของที่ฉันได้ทันที อย่ างไรก็ต าม ถ้าอย ากถวายอาหารพวกนี้ ควรถวายให้กับวัดเพื่อเก็บเข้าโรงทานจะดีกว่า

4 เนื้ อ ต้อง ห้ า ม 10 ชนิด

ส่วนใหญ่แล้วเ นื้ อ สั ต ว์ เหล่านี้ บ้านเราไม่ค่อยนิยม กันอยู่แล้ว ฉะนั้น อย่ าได้นำของ เหล่านี้ไปใส่บาตรหรือถวายพระเลย เนื้ อ ต่างๆได้แก่

1 เนื้ อ มนุษย์ 2 เนื้ อ ม้า 3 เนื้ อ ช้าง 4เนื้ อ ห มี 5 เนื้ อ งุ 6 เนื้ อ ร า ช สีห์ 7 เนื้ อ สุนัข 8 เนื้ อ เ สื อ โ คร่ง 9 เสื อ เ หลือง 10 เสื อ ดาว

5 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

อาหารกึ่งสำเร็จรูปสะดวกในการนำมาเก็บไว้เพื่อเตรียมตัวในการทำบุญตักบาตรตอนเช้าตรู่ คุณจะรู้หรือไม่ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นเต็มไปด้วยแป้งที่จะทำให้พระสงฆ์ได้รับแต่คาร์โบไฮเดรตมากเกินไป

ก่อให้เกิดการสะสมต ามกล้ๅมเนื้ อ และตั บ ในรูปไกลโคเจนและเป็นรูปเป็นไข มั น ที่แทรกอยู่ต ามชั้นผิ ว ห นัง อีกอย่ างคือผงปรุงรสที่เต็มไปด้วยโซเดี ย ม เฉลี่ยซองละ 1000 มิลลิกรัม ซึ่งก็เทียบได้เป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณแนะนำในแต่ละวัน เมื่อสะสมเป็นปริมาณมากจะทำให้เกิด โ ร ค ความ ดั น โ ล หิ ต สูง

6 ขน มหวาน

ส่วนใหญ่เรามักลืมนึกถึง โ ท ษ ที่จะต ามมา จึงมักเตรียมขน มหวานต่าง ๆ อย่ างเช่น ทองหยิบ ทองหยอ ด ฝอยทอง ขน มห่อต่าง ๆ เพื่อใส่บาตรพระ ซึ่งก็อย่ างที่กล่าวไว้ในข้อก่อนหน้านี้ ว่ามันส่ งผลเสี ย ต่ อ ร่างกายยังไง

ที่มา san-sabai